English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky

Zmluvné podmienky pre výrobu a umiestnenie reklamy na Internetové stránky www.trsek.com platné od 1.10.2006

 • Obecné ustanovenia
 • Majiteľ stránok Ing. Zdenko Sekerák je majiteľom a prevádzkovateľom stránky http://www.trsek.com. Ďalej len majiteľ.

  Zadávateľ reklamy je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo mediálna agentúra, objednávajúca reklamu v niektorej z variant uvedených vo finančných podmienkach tejto zmluvy. (dalej už len objednávateľ)

 • Zadanie reklamy
  • Objednanie
  • Reklama na Internetových stránkách http://www.trsek.com sa objednáva prostredníctvom objednávky e-mailom alebo písomne. Začiatok reklamnej kampane je podmienený úplným dadaním reklamného produktu aspoň deň vopred.

  • Odpovednosť za obsah reklamy
  • Objednávateľ preberá plnú odpovednosť za obsah reklamy a taktiež preberá na seba akékoľvek nároky ktoré budú uplatňované tretími osobami kvôli tejto reklame.

  • Práva majiteľa stránky
  • Majiteľ má právo reklamu odmietnuť pokiaľ:

   • a/ je reklama v rozpore zo zákonmi ČR, SR, EU
   • b/ reklama svojou kvalitou alebo obsahom neodpovedá záujmom majiteľa
   • c/ reklama je vulgárna, uráža, obsahuje prvky nevhodné pre deti do 12 rokov

   V prípade že majiteľ reklamu odmietne dá toto svoje stanovisko objednávateľovi na známosť pred začatím reklamnej kampane. V tomto prípade bude už vyplatená časť vrátená, pričom sa z tejto odpočítajú len nutné náklady spojené so stornom objednávky.

 • Reklamné formáty
  • Hlavný baner
  • je umiestnený na titulnej stránke alebo v jednotlivých sekciách v stredovej pozícii.

  • Baner menu
  • je umiestnený pod menu v ľavej časti. Výhodou je vysoká variabilita spracovania. (náhľad)

  • VIP priestor
  • jedná sa o priestor nad výsledkom vyhľadávania v jednotlivých sekciách databázy. Veľmi atraktívna pozícia, v hornej časti je pomenovaná "Odporúčané". Zobrazenie v každom výsledku vyhľadávania v jednotlivých sekciách, teda bez ohľadu na užívateľom zadané kritéria.

  • Článok
  • reklamná tlačová správa s neobmedzeným rozsahom + možnosť vložiť e-mail, www stránku alebo ďalší hypertextový odkaz.

 • Parametre reklamy
 • Objednaná reklama musí splnit následujúce parametre:

  Reklamný formát rozmer veľkosť
  Hlavný banner 468 x 60 pixelov max 50 kB
  Banner v menu 180 x 227 pixelov max 50 kB
  VIP priestor xxx xxx
  Článok nieje obmedzené nieje obmedzené

 • Cenník reklamy
 • Realizácia reklamnej kampane na časové obdobie.

  Reklamné banery Titulná strana (mesiac) Podstránky (mesiac)
  Hlavný banner 700 Sk 350 Sk
  Banner v menu 600 Sk 300 Sk
  VIP priestor xxx Sk xxx Sk
  Článok 500 Sk 250 Sk

 • Fakturácia a platobné podmienky
 • Čiastka je fakturovaná podľa objednávky. Podmienkou pre zahájenie reklamnej kampane je odoslanie faktúrovanej čiastky na účet majiteľa v dohodnutej výške. V prípade, že platba nebude prevedená, majiteľ stránky kampaň nespustí. Uvedené ceny sú bez 19 % DPH.

 • Záverečné ustanovenia
 • Zmluvné strany sa zaväzujú nedávať získané informácie tretím osobám. Všetky vzťahy zmluvy ktoré niesú týmito zmluvnými podmienkami upravené sa riadia platnými zákonmi ČR, SR, EU a sú platné od 1.10.2006.

 • Kontakt pre uzavretie zmluvy
 • Pre uzavretie zmluvy môžete použiť tento kontaktný e-mail, prípadne zavolať na telefónne číslo:+420-776-822901