English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Stránky: [aktuálna]

Poradie:1
Program: Prac_ndf.cBooldif.zip
Súbor exe: Booldif.exe
Príklady: Bin_10_o.ndfExample.zip
Program rieši problém generovania testov prostredníctvom Boolovskej diferencie. Riešenie vyplýva z metódy matematicej derivácie logických zápisov funkcie v tvare Boolovského zápisu. Vytvára vektory porúch pre daný obvod, pričom zohľadňuje všetky vetviace sa vodiče. Výsledkom je úplný test.
Je implementovaný v programovacom jazyku C pre operačný systém MS-DOS, alebo iný s ním kompatibilným. Program je vhodný pre interaktívny spôsob komunikácie s užívateľom, čo umožňuje pohodlné pracovné prostredie podobné systémom Turbo Vision.

Ako príklad skúste nasledovné.
  • Menu->Voľby->Vstup->Zo Súboru. Vyberte si niektorý z ukážkových súborov.
  • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Primárne vodiče
  • Menu->Činnosť->Boolovské diferencie->Vnútorné vodiče
  • Menu->Výsledky - môžete si pozrieť výsledky práce programu


POZNÁMKA: Zdrojové kódy ktoré simulujú prostredie Turbo Vision niesu dielom autora.
Zobrazené: 12x


Poradie:2
Program: Cestovka.cppCestovka.hRezerv.cppRezerv.hUbytuj.cppUbytuj.h
Súbor exe: Cestovka.exe
Potrebné: Define.hRezerv.datUbytovne.dat
Program na rezerváciu dovolenkových pobytov pre ubytovacie zariadenia. O dovolenkovom pobyte sú známe tieto udaje
  • jednoznačný identifikátor pobytu (celé číslo)
  • lokalita
  • typ ubytovania( chata, hotel, rodinný penzion)
  • počet miest
  • cena za lôžko/noc
  • rezervácia

Program umožnuje vyhľadávanie voľných pobytov v zadanej lokalite s počtom lôžok väčším alebo rovným ako zadané číslo a s cenou menšou alebo rovnou ako zadaná hodnota a rezerváciu pobytu a zrušenie rezervácie na vybraný pobyt. Na prezentáciu zoznamu pobytov je použitý spojkový zoznam a jednotlivé položky záznamov majú dynamickú veľkosť. Všetky záznamy sú uložené v súbore.

POZOR: Program si kladie za cieľ ukázať prácu so spojkovým zoznamom a súbormi. Nečakajte "vymakané" grafické rozhranie ani "myšoidné" ovládanie.
Zobrazené: x


Poradie:3
Program: Compiler.c
Súbor exe: Compiler.exe
Potrebné: Klavesy.hStruct.h
Príklady: Prog.c
Program ktorý demoštruje ako funguje compiler. Má IDE prostredie so všetkými potrebnými funkciami. Program vie odhaliť syntaktické chyby programu nevie kompilovať do exe tvaru. Zdrojový kód ktorý kompiluje je akási obdoba Pascalu.
Zobrazené: 2808x


Poradie:4
Autor: ZSSR
Program: Cramer.c
Program na riešenie sústavy lineárnych rovníc typu 3x3 pomocou Cramerovho pravidla. Všetky premenné sú typu double.
Zobrazené: 2483x


Poradie:5
Program: Evidenc.c
Súbor exe: Evidenc.exe
Program evidencie napísaný v C, alokácia smerníkov, zoradenie podľa názvov atď.
Zobrazené: 2812x


Poradie:6
fapa.png
Program: Fapa.cHelp.cHelp.hMys.cMys.h
Súbor exe: Fapa.exe
Potrebné: Egavga.bgiHelp.txtLitt.chrTrip.chr
Program ktorý názorne ukazuje spôsob miešania farieb na základe týchto metód

Použité modely sú tieto:
RGB - red, green, blue (červená, zelená, modrá)
CMY - cyan, magenta, yellow (tyrkysová, fialová, žltá)
HSV - Hue saturation value
HLS - Hue lightness value
Zobrazené: 3410x


Poradie:7
Program: Maximal.c
Nájde maximálne záporné číslo postupnosti.
Zobrazené: 2748x


Poradie:8
Program: Mensi.c
Nájde najmenšie číslo postupnosti.
Zobrazené: 3093x


Poradie:9
Program: Sk.c
Súbor exe: Sk.exe
Program na tvorbu inventárneho zoznamu vecí. Obsahuje položky Zaraď, Vyraď, Hľadaj, Utrieď, Otvor súbor, Invetár. V programe je použítý smerníkový zoznam. Nemá uloženie do súboru.
Zobrazené: 2778x


Stránky: [aktuálna]