English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Kategória: Programy v C, C++

Program: Compiler.c
Súbor exe: Compiler.exe
Potrebné: Klavesy.hStruct.h
Príklady: Prog.c
Program ktorý demoštruje ako funguje compiler. Má IDE prostredie so všetkými potrebnými funkciami. Program vie odhaliť syntaktické chyby programu nevie kompilovať do exe tvaru. Zdrojový kód ktorý kompiluje je akási obdoba Pascalu.
Zobrazené: 2823x


DECL
INTEGER b,c, d;
START
 INTEGERREAD b;
 b:=a+(d:c);
 WHILE ()
 INTEGERWRITE a;
STOP

[Spustiť] [Uložiť] [Tlač] [Poslať e-mailom]