Pascal programy KMP (Klub mladých programátorov)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [aktuálna]  [211-220]  [221-230]  [231-238]

Poradie:201
Autor: Marián Šagát
Program: Determinant_s.pas
Súbor exe: Determinant_s.exe

Výpočet determinantu do 10. stupňa (vlastne ľubovoľného stupňa, ten určuje len koštanta zadaná vo vzoráku, volil som 10). Výpočet spočíva v upravení štvorcovej matice na horno-trojuholníkový tvar, z ktorého sa determinant ľahko určí.Poradie:202
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 320x200.pas
Súbor exe: 320x200.exe
Potrebné: Fastgr.pas

Program demonštruje rýchly prístup ku grafike 320 x 200 pixelov.Poradie:203
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 3D1.pas
Súbor exe: 3D1.exe
Potrebné: Maingr.pas

Kolmé premietanie kocky v 3D priestore.Poradie:204
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 3dsearch.pas
Súbor exe: 3dsearch.exe

Prehľadávanie knižníc materiálov 3D Studia. Zistí ktoré bitmapy v 3DStudio sú zbytočné a ktoré chýbajú.Poradie:205
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 3x3det.pas
Súbor exe: 3x3det.exe

Program vypočíta determinat matice 3x3.Poradie:206
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 4prvky.pas
Súbor exe: 4prvky.exe

Usporiadanie 4-prvkovej postupnosti na 5 porovnaní zostupne.Poradie:207
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 80387.pas
Súbor exe: 80387.exe

Program počíta časovo náročné matematické operácie za pomoci inštrukcií koprocesora 80387 a asembleru.
Operácie
- násobenie
- odčítanie
- odmocnina
- sinus
- argustangens
- faktoriálPoradie:208
ack.png
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Abk.pas
Súbor exe: Abk.exe

Program kreslí bezierove krivky.Poradie:209
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Ack.pas
Súbor exe: Ack.exe

Aproximácia Coonsovou kubikou. Kubický B-spline. Ešte rýchlejšia verzia v asembleri tu saloky/ackasm.Poradie:210
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Ackasm.pas
Súbor exe: Ackasm.exe

Aproximácia Coonsovou kubikou v asembleri. Kubicky B-spline.


Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [aktuálna]  [211-220]  [221-230]  [231-238]