Klasický výherní automat Daytona Classic 750 samozřejmě s trochu odlišnou grafikou.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Grafika
gambler.pngAutor: Martin Koleček
Program: Daytona.pasDefault.pasLoading.pasMain.pasMaingame.pasMisc.pasOvladani.pasRisk.pasRiskscr.pasRoll.pasRollproc.pasRolsetup.pasSaveload.pasScore.pasScreen.pasServis.pasSetbet.pasTestwin.pasWaitbtn.pasWinblink.pasWrivalce.pas
Súbor exe: Gambler.zip

Klasický výherní automat "Daytona Classic 750" samozřejmě s trochu odlišnou grafikou.
 • Podporuje Sound Blaster nebo PC Speaker
 • ovládání je ve hře popsáno
POZOR:
 • doporučená hodnota cycles pro DOSBox není "cycles=max" ale "cycles=5000" !!
 • než se objeví hra tak se to načítá poměrně velmi velmi dlouho takže buďte trpěliví
 • pokud nevíte co přesně děláte tak servisní nastavení raději nechte bez povšimnutí
 • reset v servisním nastavení resetuje pouze počítadlo výher a vkladů, ne nastavení hry
 • pokud už jste stačili popřehazovat servisní nastavení a hra je špatně hratelná, tak vymažte soubor GAMBLER.DAT, hra se uvede do "továrního nastavení"
Procedure TestStopAutoStart;
Var I: Byte;
  textmsg: string;
Begin
 If ((AutoStart=True) and ((AutostartStiskly1=1) or (Key[30]=True))) then
 Begin
  While Key[30]=True do Begin End;
  If AutoStartTyp<3 then Inc(AutoStartTyp)
           else AutoStartTyp:=1;
  If WinGamble.Enable=True then
  Begin
   textmsg:='autostart off';
   AutoStart:=False;
   AutoStartTyp:=3;
  End else
  Case AutoStartTyp of
   1: textmsg:='autostart b';
   2: textmsg:='autostart c';
   3: Begin textmsg:='autostart off'; AutoStart:=False; End;
  End; {Case End}
  KresliValce;
  Blok(109,141,210,149,ColorBlack,Buffer[3]);
  WriteText(Buffer[1],160,140,5,7,1,120,142,textmsg,Buffer[3]);
  WaitRetrace;
  FlipPage(Buffer[3],Buffer[4]);
  For I:=0 to 24 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
 End;
End;
 
 
Procedure TestBetDown;
 
 Procedure DecSound;
 Var I: Byte;
 Begin
  For I:=0 to 9 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
  MainGameScreen;
  If DatRec.SBEnable=True
  then Begin
      If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(7)
                  else SBPlayRaw(30);
     End
  else Begin
     If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(7)
                  else PlaySound(20);
     End;
  For I:=0 to 49 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
 End;
 
Begin
 If Credit<Bet then
 Begin
  Bet:=2;
  BetMulti:=0;
  BetCounter:=0;
  Nasobic:=0;
  Lista[1].Enable:=False;
  Lista[0].Enable:=True;
  Lista[0].Sazka[0]:=True;
  Lista[0].Sazka[1]:=False;
  DecSound;
 End;
 
 If MultiWin<BetMulti then
 Begin
  If MultiWin>=95 then BetMulti:=95;
  If ((MultiWin>=85) and (MultiWin<95)) then Begin
                         BetMulti:=85;
                         Nasobic:=9;
                         BetCounter:=10;
                         DecSound;
                        End;
  If ((MultiWin>=75) and (MultiWin<85)) then Begin
                         BetMulti:=75;
                         Nasobic:=8;
                         BetCounter:=9;
                         DecSound;
                        End;
  If ((MultiWin>=65) and (MultiWin<75)) then Begin
                         BetMulti:=65;
                         Nasobic:=7;
                         BetCounter:=8;
                         DecSound;
                        End;
  If ((MultiWin>=55) and (MultiWin<65)) then Begin
                         BetMulti:=55;
                         Nasobic:=6;
                         BetCounter:=7;
                         DecSound;
                        End;
  If ((MultiWin>=45) and (MultiWin<55)) then Begin
                         BetMulti:=45;
                         Nasobic:=5;
                         BetCounter:=6;
                         DecSound;
                        End;
  If ((MultiWin>=35) and (MultiWin<45)) then Begin
                         BetMulti:=35;
                         Nasobic:=4;
                         BetCounter:=5;
                         DecSound;
                        End;
  If ((MultiWin>=25) and (MultiWin<35)) then Begin
                         BetMulti:=25;
                         Nasobic:=3;
                         BetCounter:=4;
                         DecSound;
                        End;
  If ((MultiWin>=15) and (MultiWin<25)) then Begin
                         BetMulti:=15;
                         Nasobic:=2;
                         BetCounter:=3;
                         DecSound;
                        End;
 
  If ((MultiWin>=5) and (MultiWin<15)) then Begin
                         BetMulti:=5;
                         Nasobic:=1;
                         BetCounter:=2;
                         DecSound;
                        End;
  If MultiWin<5 then Begin
             BetMulti:=0;
             Bet:=2;
             Nasobic:=0;
             BetCounter:=0;
             Lista[1].Enable:=False;
             Lista[0].Enable:=True;
             Lista[0].Sazka[0]:=True;
             Lista[0].Sazka[1]:=False;
             DecSound;
            End;
 End;
End;
 
 
Function TestRollEnable: Boolean;
Begin
 If ((Credit>=Bet) and (MultiWin>=BetMulti)) then TestRollEnable:=True
                       else TestRollEnable:=False;
End;