English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Poslať program = manual3.txt =

Od: trsek@hotmail.com
Pre:
Predmet:
Príloha: http://www.TrSek.com/cover/kolecek/manualy/manual3.txt