Pascal source in Pascal (KMP)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [11-20]  [actual]  [31-40]  [41-50]  [51-100]  [101-150]  [151-200]  [201-238]

Order:21
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Format.pas
File exe: Format.exe

Substitute of format directive. Fortunately only for joke. Your harddisk are stay OK.Order:22
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Histogram.pas
File exe: Histogram.exe

Program generate array of 50 number from interval <1,20>. Program print histogram 50 columns of char *, every column is high like is a number. Don't use GotoXY, assume that number are correct.Order:23
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Karnaf.pas
File exe: Karnaf.exe

Calculate logical circuit with karnaf map.Order:24
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Log.pas
File exe: Log.exe

Program calculate logarithm with tree one.
- calculate logarithm with unknown RESULT
- calculate logarithm with unknown B
- calculate logarithm with unknown AOrder:25
mandel.jpg
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Mandel.pas
File exe: Mandel.exe

Program draws Mandel image.Order:26
mandel2.png
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Mandel2.pas
File exe: Mandel2.exe

Program draws mandala image.Order:27
mandel3.jpg
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Mandel3.pas
File exe: Mandel3.exe

Program draws Mandel image.Order:28
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Matice.pas
File exe: Matice.exe

Program calculate sum of tree matrix. Request 3 matrix with MxN and write mutual sum.Order:29
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Maxmin.pas
File exe: Maxmin.exe

Program vypíše na obrazovku N načítaných celých čísel tak, že každé vypíše do jednoho riadku a ku každému číslu, ktoré je lokálnym minimom, pripíše znak -. Ak je číslo lokálnym maximom pripíše k nemu znak +.Order:30
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Nxn.pas
File exe: Nxn.exe

Program fill two-dimensional NxN array with numbers of 1 to NxN to secondary diagonal from the top to up.


Pages: [1-10]  [11-20]  [actual]  [31-40]  [41-50]  [51-100]  [101-150]  [151-200]  [201-238]