English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [actual]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-221]

Order:91
Author: Juraj Pupák
Program: Kurzor.pas
File exe: Kurzor.exe
Editor na kreslenie pomocou hviezdičiek. Pohyb kurzora šípkami. 0-9 - zmena farby, sift+šípky - kresli, enter - koniec.
Views: 1871x


Order:92
Author: Neznámy - ozvi sa mi na email
Program: Kvadrat4.pas
File exe: Kvadrat4.exe
Tento program zo zadaných koeficientov a, b,c vypočíta korene kvadratickej rovnice, upraví rovnicu na štvorec a vykreslí graf funkcie (pozor si treba dat hlavne na to, že pri vykresľovaní grafu sa môžu zadať len celé čísla a os y smeruje trochu netypicky k dolnému okraju obrazovky).
Views: 1457x


Order:93
Author: Jojko
Program: Led.pas
File exe: Led.exe
Program know on/off keyboard led.
Views: 1719x


Order:94
lode.png
Author: Aleš Kučík
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Lode.pasHraci.pasMcrt01.pasMouse01.pasTmenu01.pas
File exe: Lode.exe
flow: Lode_popis.htm
Program pro hru LODĚ. Program by měl umožnit hru dvou protihráčů nebo i hru proti počítači. Každý hráč má dvě hrací plochy stejné velikosti. V levé ploše jsou rozmístěny hráčovy lodě, které si zde sám na začátku rozmístí, a v průběhu hry se zde ještě zobrazují zásahy a minutí. V pravé ploše se v průběhu hry zobrazují hráčovy zásahy a minutí. Vítězem se stává ten, kdo první zničí všechny protihráčovy lodě.
Views: 2641x


Order:95
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Log.pas
File exe: Log.exe
Program calculate logarithm with tree one.
- calculate logarithm with unknown RESULT
- calculate logarithm with unknown B
- calculate logarithm with unknown A
Views: 2578x


Order:96
loyd15.png
Author: Marián Vook
Program: Loyd15.pas
File exe: Loyd15.exe
need: Egavga.bgiTrip.chr
It is a graphic arrangement of Loyd15 game. Your assignment arange numbers. You move number only to free box.
Views: 1567x


Order:97
Program: Lzh.pas
File exe: Lzh.exe
need: Lzhasm.objLz.pasLzo.pasTestlzo.pasTplzh.docLzh.zip
Huffman Compression Engine
LHA/LZH is a freeware compression utility and associated file format. It was created in 1988 by Haruyasu Yoshizaki (Yoshizaki Haruyasu?), and originally named LHarc. A complete rewrite of LHarc, tentatively named LHx, was eventually released as LH. It was then renamed to LHA to avoid conflicting with the then-new MS-DOS 5.0 LH ("load high") command. According to early documentation, LHA is pronounced like La.
LHA/LZH on wikipedia
Views: 66x


Order:98
Author: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Makepal.pasGraphx.pasTextscr.pas
File exe: Makepal.exe
MAKEPAL - návod
 • tento program slouží k vytvoření různých VGA palet. Zajímavou možností je vytvoření plynulého přechodu mezi dvěma barvami.
 • program je nutné spouštět z příkazového řádku (jako parametr je vyžadován název souboru, kam bude paleta uložena) Např.: makepal.exe paleta1
 • pokud tento soubor již existuje bude přepsán!!!
 • vzniklý soubor je typový soubor. Typu array [0..255,0..2] of byte.
OVLÁDÁNÍ -
Mezi paložkami se pohybujete stiskem klávesy se znakem počátečního písmene zvolené položky (pro položku 1BARVA to je "1" atd.)
šipka nahoru - zvětšuje hodnotu položky
šipka dolů - zmenšuje hodnotu položky
položky:
 • 1BARVA - výběr 1. barvy (klávesa "1")
 • 2BARVA - vžběr 2. barvy (klávesa "2")
 • R - hodnota červené složky dané barvy (klávesa "R")
 • G - hodnota zelené složky dané barvy (klávesa "G")
 • B - hodnota modré složky dané barvy (klávesa "B")
 • "DANÁ BARVA" je ta, která byla vybrána naposled (pokud jste naposled stiskli "1" budete měnit složky 1. barvy)
 • TEXT - možnost nastavení barvy textu (může se stát, že na text na obrazovce vyjde černá barva a text se tak stane nečitelný - touto položkou lze barvu měnit)
 • "P...Process" - vytvoří plynulý přechod mezi 1. a 2. barvou
 • program se ukončí stiskem klávesy "ESC"
Views: 1691x


Order:99
mandel.jpg
Author: unknown
Program: Mandel.pas
File exe: Mandel.exe
Program draws Mandel image.
Views: 1215x


Order:100
mandel2.png
Author: unknown
Program: Mandel2.pas
File exe: Mandel2.exe
Program draws mandala image.
Views: 1317x


Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [actual]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-221]