Pascal source in Pascal (KMP)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [actual]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-200]  [201-226]

Order:91
Author: Neznámy (prosím ozvi sa mi)
Program: Kocka3d.pasKockadat.pas
File exe: Kocka3d.exe

Program vytvára 3D prostredie, v ňom zobrazi kocku. Kocka sa dá posúvať a otáčať. Projekčná plocha sa nachádza v počiatku súradnicovej sústavy, je nehybná. Kocka je vykresľovaná IBA PRED projekčnou plochou DO URČITEJ vzdialenosti. Vykresľovanie je obmedzené aj do šírky a výšky.
Ovládanie - a,s,d,w,q,e,j,k,l,iOrder:92
Author: Zajo Brutus
Program: Komb_cisla.pas

Kombinacné cí­slo bez pouzitia faktoriáluOrder:93
Author: Petr Koupý
web: koupy.net/programy.php

Program: Komprese.pas
File exe: Komprese.exe

Komprese dat pomocí Huffmanova kódování a Run-Length Encoding. Program nemá žádné uživatelské prostředí - ovládá se výhradně pomocí parametrů při volání z příkazového řádku. Algoritmus je vhodný zejména pro kompresy textu a bitmap. Celá implementace ovšem spoléhá na 8 bitové dělení dat, takže komprese nebude efektivní na text kódováný ve formátu Unicode a na více než 8 bitové bitmapy. Program vznikl jako zápočtový program předmětu Programování I. K programu je přiložen komentovaný zdrojový kód a malá sada testovacích dat.Order:94
Author: RaptoR
Program: Kruh.pas
File exe: Kruh.exe

Program na výpočet obsahu kruhu.Order:95
Author: Juraj Pupák
Program: Kurzor.pas
File exe: Kurzor.exe

Editor na kreslenie pomocou hviezdičiek. Pohyb kurzora šípkami. 0-9 - zmena farby, sift+šípky - kresli, enter - koniec.Order:96
Program: Kvadrat4.pas
File exe: Kvadrat4.exe

Tento program zo zadaných koeficientov a, b,c vypočíta korene kvadratickej rovnice, upraví rovnicu na štvorec a vykreslí graf funkcie (pozor si treba dat hlavne na to, že pri vykresľovaní grafu sa môžu zadať len celé čísla a os y smeruje trochu netypicky k dolnému okraju obrazovky).Order:97
Author: Jojko
Program: Led.pas
File exe: Led.exe

Program know on/off keyboard led.Order:98
lode.png
Author: Aleš Kučík
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Lode.pasHraci.pasMcrt01.pasMouse01.pasTmenu01.pas
File exe: Lode.exe
flow: Lode_popis.htm

Program pro hru LODĚ. Program by měl umožnit hru dvou protihráčů nebo i hru proti počítači. Každý hráč má dvě hrací plochy stejné velikosti. V levé ploše jsou rozmístěny hráčovy lodě, které si zde sám na začátku rozmístí, a v průběhu hry se zde ještě zobrazují zásahy a minutí. V pravé ploše se v průběhu hry zobrazují hráčovy zásahy a minutí. Vítězem se stává ten, kdo první zničí všechny protihráčovy lodě.Order:99
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Log.pas
File exe: Log.exe

Program calculate logarithm with tree one.
- calculate logarithm with unknown RESULT
- calculate logarithm with unknown B
- calculate logarithm with unknown AOrder:100
loyd15.png
Author: Marián Vook
Program: Loyd15.pas
File exe: Loyd15.exe
need: Egavga.bgiTrip.chr

It is a graphic arrangement of Loyd15 game. Your assignment arange numbers. You move number only to free box.


Pages: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [actual]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-200]  [201-226]