English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-137]

Poradie:1
1inca.png
Program: 1inca.pasBignum.pasMath.pasUse_bn.pas
Súbor exe: 1inca.exe
Program dokáže počítať základné matematické operácie v ľubovoľnej presnosti. Ostatné matematické operácie sú riešené Taylorovými radmi.
Poznámky
  • Pre jednoduché použitie vo vašom programe pozrite use_bn.pas
  • Program je omedzený na 250 desatinných miest (vyšší počet je možné definovať pri kompilácii)
  • Počas zdĺhavých výpočtov užívateľ vidí ako konverguje Taylorov rad
Zobrazené: 6023x


Poradie:2
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 3x3det.pas
Súbor exe: 3x3det.exe
Program vypočíta determinat matice 3x3.
Zobrazené: 3945x


Poradie:3
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 4prvky.pas
Súbor exe: 4prvky.exe
Usporiadanie 4-prvkovej postupnosti na 5 porovnaní zostupne.
Zobrazené: 3187x


Poradie:4
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 80387.pas
Súbor exe: 80387.exe
Program počíta časovo náročné matematické operácie za pomoci inštrukcií koprocesora 80387 a asembleru.
Operácie
- násobenie
- odčítanie
- odmocnina
- sinus
- argustangens
- faktoriál
Zobrazené: 3974x


Poradie:5
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Ackasm.pas
Súbor exe: Ackasm.exe
Aproximácia Coonsovou kubikou v asembleri. Kubicky B-spline.
Zobrazené: 2979x


Poradie:6
Autor: Juraj Pupák
Program: Algoritm.pas
Program na výpočet najväčšieho spoločného deliteľa. Pre výpočet je použitý Euklidov algoritmus.
Zobrazené: 6966x


Poradie:7
Autor: Juraj Pupák
Program: Aritprpo.pas
Aritmetický priemer poľa 50 čísel.
Zobrazené: 5839x


Poradie:8
Program: Arm_cis2.pas
Program zistí Armstrongove čísla zo zadaného čísla.
Zobrazené: 3935x


Poradie:9
Autor: Juraj Pupák
Program: Arm_cisl.pas
Program zistí Armstrongove čísla zo zadaného čísla.
Zobrazené: 5617x


Poradie:10
Autor: Juraj Pupák
Program: Average.pas
Výpočet priemeru známok. Zadávanie známok skončí zadaním nuly.
Zobrazené: 7736x


Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-137]