Programy v Pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-10]  [11-20]  [aktuálna]  [31-40]  [41-50]  [51-66]

Poradie:21
Program: Grafmove.pas
Súbor exe: Grafmove.exe
Potrebné: Egavga.bgiAritmet.pas

Program vykreslí graf funkcie zadanej z klávesnice v 3D priestore pričom dovolí tento graf otáčať v roznych osiach súmernosti (X,Y,Z), prípadne zvaščovať zmenšovať mierku zobrazenia. Vykreslovaciu funkciu si program vyžiada z klávesnice.Poradie:22
grafy.pngProgram: Grafy.pas
Súbor exe: Grafy.exe

Program náhodne vykresľuje grafy. Veľmi jednoduché. Zaujímavé je že nepotrebuje známy EGAVGA.BGI. Nepotrebuje ho preto, lebo tento súbor je prilinkovaný v samotnom EXE.

Krátka pomôcka:
procedure EGAVGA_dr; external;
{$L EGAVGA.OBJ }Poradie:23
hanojvez.pngProgram: Hanojvez.pas
Súbor exe: Hanojvez.exe
Súbor ubuntu: Hanojvez
Príklady: Hanojvez.txt

Hra Hanojské veže. Úlohou je premiestniť krúžky z ľavého stĺpa na pravý. Nesmie sa však položiť väčší krúžok na menší. Vždy je možné vziať len jeden krúžok.Poradie:24
Program: Hex.pas
Súbor exe: Hex.exe

Konvertuje hex číslo na dekadické.Poradie:25
hlasuj.pngProgram: Hlasuj.pas
Súbor exe: Hlasuj.exe
Potrebné: Egavga.bgiHlasuj.txt

Program slúži ako hlasovací stroj. Pri spustení sa zadá téma hlasovania. Postupne hlasujú jednotlivý zúčastnený. Nakoniec program vyhodnotí hlasovanie a zobrazí v peknom koláčovom grafe.Poradie:26
Program: Joydemo.pas
Súbor exe: Joydemo.exe
Potrebné: Joystick.pas

Program názorne ukáže všetky možnosti ako ovládať joystick. V 4 demách ukáže pohyb pákového ovládača, stlačenie buttonov, rekalibraciu, ale aj ovládanie dvoch joystickov naraz.Poradie:27
Autor: Neznámy (prosím ozvi sa mi)
Program: Kocka3d.pasKockadat.pas
Súbor exe: Kocka3d.exe

Program vytvára 3D prostredie, v ňom zobrazi kocku. Kocka sa dá posúvať a otáčať. Projekčná plocha sa nachádza v počiatku súradnicovej sústavy, je nehybná. Kocka je vykresľovaná IBA PRED projekčnou plochou DO URČITEJ vzdialenosti. Vykresľovanie je obmedzené aj do šírky a výšky.
Ovládanie - a,s,d,w,q,e,j,k,l,iPoradie:28
kpn.pngProgram: Kpn.pas
Súbor exe: Kpn.exe
Potrebné: Egavga.bgiScore.txt

Program simuluje hru kameň-papier-nožnice. Hráči zadávajú svoju voľbu písmenami k-kameň, p-papier, n-nožnice. Program vyhodnocuje ich úspešnosť a ukladá si jednotlivé hry do súboru. Po skončení zobrazí graf úspešnosti jednotlivých hráčov.Poradie:29
Program: Label.pas
Súbor exe: Label.exe
Súbor ubuntu: Label

Program prečíta boot sektor diskety a zistí menovku diskety tzv. label.Poradie:30
loyd15.pngAutor: Marián Vook
Program: Loyd15.pas
Súbor exe: Loyd15.exe
Potrebné: Egavga.bgiTrip.chr

Grafická podoba obľúbenej Loydovej 15. Hrateľná a veľmi vydarená. Vo štvorci 4x4 máte náhodne rozmiestnené čísla 1 až 15. Vašou úlohou je presúvaním čísel na voľné políčko usporiadať tieto čísla.


Stránky: [1-10]  [11-20]  [aktuálna]  [31-40]  [41-50]  [51-66]