English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Stránky: [1-10]  [11-20]  [aktuálna]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-64]

Poradie:21
grafy.png
Program: Grafy.pas
Súbor exe: Grafy.exe
Program náhodne vykresľuje grafy. Veľmi jednoduché. Zaujímavé je že nepotrebuje známy EGAVGA.BGI. Nepotrebuje ho preto, lebo tento súbor je prilinkovaný v samotnom EXE.

Krátka pomôcka:
procedure EGAVGA_dr; external;
{$L EGAVGA.OBJ }
Zobrazené: 2764x


Poradie:22
hanojvez.png
Program: Hanojvez.pas
Súbor exe: Hanojvez.exe
Príklady: Hanojvez.txt
Hra Hanojské veže. Úlohou je premiestniť krúžky z ľavého stĺpa na pravý. Nesmie sa však položiť väčší krúžok na menší. Vždy je možné vziať len jeden krúžok.
Zobrazené: 4383x


Poradie:23
Program: Hex.pas
Súbor exe: Hex.exe
Konvertuje hex číslo na dekadické.
Zobrazené: 383x


Poradie:24
hlasuj.png
Program: Hlasuj.pas
Súbor exe: Hlasuj.exe
Potrebné: Egavga.bgiHlasuj.txt
Program slúži ako hlasovací stroj. Pri spustení sa zadá téma hlasovania. Postupne hlasujú jednotlivý zúčastnený. Nakoniec program vyhodnotí hlasovanie a zobrazí v peknom koláčovom grafe.
Zobrazené: 2261x


Poradie:25
Program: Joydemo.pas
Súbor exe: Joydemo.exe
Potrebné: Joystick.pas
Program názorne ukáže všetky možnosti ako ovládať joystick. V 4 demách ukáže pohyb pákového ovládača, stlačenie buttonov, rekalibraciu, ale aj ovládanie dvoch joystickov naraz.
Zobrazené: 1394x


Poradie:26
Autor: Neznámy (prosím ozvi sa mi)
Program: Kocka3d.pasKockadat.pas
Súbor exe: Kocka3d.exe
Program vytvára 3D prostredie, v ňom zobrazi kocku. Kocka sa dá posúvať a otáčať. Projekčná plocha sa nachádza v počiatku súradnicovej sústavy, je nehybná. Kocka je vykresľovaná IBA PRED projekčnou plochou DO URČITEJ vzdialenosti. Vykresľovanie je obmedzené aj do šírky a výšky.
Ovládanie - a,s,d,w,q,e,j,k,l,i
Zobrazené: 2910x


Poradie:27
kpn.png
Program: Kpn.pas
Súbor exe: Kpn.exe
Potrebné: Egavga.bgiScore.txt
Program simuluje hru kameň-papier-nožnice. Hráči zadávajú svoju voľbu písmenami k-kameň, p-papier, n-nožnice. Program vyhodnocuje ich úspešnosť a ukladá si jednotlivé hry do súboru. Po skončení zobrazí graf úspešnosti jednotlivých hráčov.
Zobrazené: 4353x


Poradie:28
Program: Label.pas
Súbor exe: Label.exe
Program prečíta boot sektor diskety a zistí menovku diskety tzv. label.
Zobrazené: 1849x


Poradie:29
loyd15.png
Autor: Marián Vook
Program: Loyd15.pas
Súbor exe: Loyd15.exe
Potrebné: Egavga.bgiTrip.chr
Grafická podoba obľúbenej Loydovej 15. Hrateľná a veľmi vydarená. Vo štvorci 4x4 máte náhodne rozmiestnené čísla 1 až 15. Vašou úlohou je presúvaním čísel na voľné políčko usporiadať tieto čísla.
Zobrazené: 2540x


Poradie:30
milion.png
Program: Milion.pas
Súbor exe: Milion.exe
Potrebné: Egavga.bgiLevel.1Level.2Level.3Level.4Level.5Level.6Level.7Level.8Level.9Level.10
Program napodobňuje hru milionár. Jednotlivé otázky sa definujú v textových súboroch Level.1 až Level.10. Pričom v súbore s koncovkou 1 sú najlahšie otázky a v 10 najťažšie. Príklad ktorý je priložený obsahuje otázky z programovania.
Zobrazené: 4128x


Stránky: [1-10]  [11-20]  [aktuálna]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-64]