Ing. Zdenko Sekerák - Profesionálny životopis

From Delphi & Pascal (česká wiki)
(Redirected from Uživatel:Zdeno Sekerák)
Jump to navigation Jump to search

Ing. Zdenko Sekerák, Kostelec u Hěřmanova Městce, 53830, Česká republika, tel:+420-776-822901

Trsek thumb.jpg
Meno a priezvisko: Zdenko Sekerák
Titul: Ing. (od roku 1997)
Dátum narodenia: 5. 10. 1973
Trvalé bydlisko: Kostelec u Hěřmanova Městce 904, Hěřmanovův Městec
Národnosť: Slovenská
Štátna príslušnosť: SR


Dosiahnuté vzdelanie:

1992 - 1997
[Fakulta Elektrotechniky a Informatiky Technická Univerzita Košice]
Letná 9, 040 01 Košice
Štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou
Špecializácia: Výpočtová technika a informatika
Diplomová práca: Boolovské diferencie spracované v jazyku C


1988 - 1992
[Stredná priemyselná škola Strojnícka]
Duklianska 1, 082 12 Prešov
Štúdium ukončené maturitnou skúškou
Špecializácia: Strojný konštruktér


Predchádzajúce zamestnania:

August 2003 - súčastnosť
[Elgas], s.r.o., Ohrazenice 211, Parbubice
Zameranie spoločnosti: Vývoj a výroba prepočítavačov plynu, elektronických záznamníkov dat a statických elektromerov
Funkcia: Programátor
Pracovné zaradenie: Diaľkový zber dát (Windows, Android), tvorba testovacieho SW, firmware plynomerov.
Programovacie jazyky: Microsoft Visual Studio C#/C++, Atollic TrueSTUDIO C, Keil C, PHP, Asembler


August 1998 - August 2003
[Elcom], Námestie mieru 1, Prešov
Zameranie spoločnosti: Vývoj a výroba registračných pokladníc
Funkcia: Starší programátor Visual C++
Pracovné zaradenie: Práca na projekte registračnej pokladnice WinCE POS3000. Vývoj komunikačného protokolu medzi pokladnicou a Win aplikáciami. Spracovanie dokumentácie. Replikácia dát medzi dataware a pokladnicou.
Programovacie jazyky: Visual C++, Microsoft Access


Jún 1992 - Marec 1997
V.B.-Ekonsoft, Keratsínske námestie 1, 080 01 Prešov
Zameranie spoločnosti: Ekonomický software.
Funkcia: Programátor, servisný technik pokladničných systémov
Pracovné zaradenie: Znalosti z oblasti ekonomiky, aktívne som programoval a vytváral software skladovej evidencie a jej prepojenia s elektronickými pokladňami, správa sietí a internetu.
Programovacie jazyky: C, Pascal, Redap, Microsoft Access


Ostatné spôsobilosti:

 • Som členom [MENSA České republiky] - od 19.5.2005
 • Anglický jazyk - pasívne
 • Ruský jazyk - pasívne
 • Vodičský preukaz - skupina B
 • Zdravotný stav - dobrý


V Pardubiciach: 4 Január, 2020 Ing. Zdenko Sekerák, v.r.Programovacie jazyky

 • [C#] C# + Visual Studio
 • [C/C++ gnu C] na platforme Attolic
 • [Keil C] - použité pre vývoj firmware elektromerov
 • [Pascal] na platforme PC najčastejšie Turbo Pascal 7.0 (prax viac ako 10 rokov)
 • [C/C++ s použitím Microsoft Visual Studio 6.0] (prax 6 rokov), alebo Borland C++ (prax 6 rokov)
 • [PHP] ako je vidieť na tejto stránke (prax 4 roky)
 • SQL a to "dialekty" MySQL, alebo Microsoft SQL väčšinou realizovaný s pripojením na PHP (prax 5 rokov)
 • [Redap] - Relačný databázový procesor (prax 5 rokov)
 • a iné, dnes už málo používané programovacie jazyky - Basic, [dBase III], Asembler


Pracovné informáce - menej formálne

V súčasnosti pracujem ako programátor vo firme:

[Elgas s.r.o.] Ohrazenice 211 530 03, Pardubice Česká republika

 • Vývoj programu v C# pre komunikáciu a zber dát z prepočítavačov.
 • Predtým - vývoj sw pre testovanie a management výrobného procesu plynomerov.
 • Predtým - vyvoj firmware pre prepočitavače plynu miniElcor, nanoElcor.

Predošlé posobenia

 • Počas rokov 1999-2003 som pracoval vo firme [Elcom s.r.o.] na oddelení vývoja - software, a zodpovedal som za komunikačný protokol medzi PC a POS-3000. Súčasťou mojej práce bol aj program Soft3000 napísaný vo Visual C++ 6.0, online help, príručky, a samozrejme inštalačný program, ktorý nájdete na uvedenej stránke.
 • Počas rokov 1992-1999 som pracoval ako programátor a servisný technik vo firme V.B.-EkonSoft tam som pričuchol k ekonomickému software, databázam, harvéru, pokladniciam a internetu. Musím sa poďakovať majiteľovi firmy že mi to všetko umožnil.
 • Od roku 2009 sa aktívne podieľam na organizovaní krajského kola [Logickej Olympiády] v Pardubickom kraji.
 • Ďalšou činnosťou bola výučba programovania v Inštitúte vzdelávania ITAS. Počas 4 rokov som sa snažil zasvätiť chalanov od 10 do 16 rokov do tajov programovania v Pascale s väčším, alebo menším úspechom. Tí ktorí na mňa majú ťažké srdce upozorňujem že stať sa programátorom nemôže každý. Na druhú stranu ako amatérsky pedagóg som určite urobil množstvo chýb. Čo ma ale teší je, že tu môžem uviesť linky na svojích bývalých žiakov, ktorí mi robia veľkú radosť a ktorých aktivity sledujem dodnes. Výsledkom toho je aj prezentácia KMP a Programy v jazyku Pascal.

A teraz tie linky:

 • [Asm Bot] - hlavne asembler, čiastočne Pascal, dema ako zo škatuľky
 • Slavo Hudák - pascal
 • ZigZag - pascal

Čo mi robilo najväčšiu radosť bola práca moderátora v Študentskej televízii. Dva roky som sa stál pred televíznou kamerov a moderoval som relácie ako VC Tip, Počítačová hru a pod. Mal som aj občasník diskusných relácií so zaujímavými ľuďmi z internátu, alebo Univerzity. Je len škoda že nemôžem poskytnúť video (no kto by ho už pozeral). Aj týmto by som rád pozdravil všetkých bývalých spolupracovníkov z ŠTV (Študentská televízia).


Posledná zmena: 2 December, 2012