English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-39]

Poradie:1
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 3dsearch.pas
Súbor exe: 3dsearch.exe
Prehľadávanie knižníc materiálov 3D Studia. Zistí ktoré bitmapy v 3DStudio sú zbytočné a ktoré chýbajú.
Zobrazené: 3019x


Poradie:2
ascii.png
Program: Ascii.pas
Súbor exe: Ascii.exe
Zobrazí ASCII tabu
Zobrazené: 6919x


Poradie:3
Program: Cedecko.pas
Súbor exe: Cedecko.exe
Program na ovládanie CD-ROM. Zistí počet CD-ROM, pridelené písmena, spustí/zastaví prehrávanie audio.
Zobrazené: 3506x


Poradie:4
Autor: Jojko
Program: Cmos.pas
Súbor exe: Cmos.exe
Program vie zapisovať/čítať údaje CMOS. Po spustení zálohuje obsah CMOS na disk do súboru CMOS.dat.
Zobrazené: 2797x


Poradie:5
Autor: Andrew DiE
Program: Code2.pas
Súbor exe: Code2.exe
Program po stlačení ľubovoľného klávesu napíše jeho kódovu hodnotu v tabuľke ASCII.
Zobrazené: 2897x


Poradie:6
Program: Comp.pas
Súbor exe: Comp.exe
Program názorne zobrazí rozdiely medzi dvoma súbormi. Názvy súborov sa zadávajú ako parametre programu.
Zobrazené: 3500x


Poradie:7
Autor: Andrew DiE
Program: Cryptor.pas
Súbor exe: Cryptor.exe
Program kóduje klasické TXT súbory do veľkosti 62,5kB k čomu sa používa Caesarová metóda. Pre väčšiu ochranu si žiada aj číselny kód pre kódovanie/odkódovanie.
Zobrazené: 3455x


Poradie:8
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Cursorof.pas
Program ktorý demonštruje vypnutie kurzoru.
Zobrazené: 2747x


Poradie:9
dascii.png
Program: Dascii.pas
Súbor exe: Dascii.exe
Potrebné: Dascii.dat
Skvelý programček ktorý dovolí navrhnúť úplne nový znak v ASCII sade, alebo celú sadu znakov. Svoju prácu môžete uložiť do súboru DASCII.DAT a tiež aj kedykoľvek sa k nej vrátiť. Disponuje zaujímavou schopnosťou vyčítať znak z pamäte ROM.
Zobrazené: 3905x


Poradie:10
Program: Datanka.pas
Súbor exe: Datanka.exe
Potrebné: Obyvatel.dat
Program pracuje s dátovým súborom typu file of obyvatel. Slúži ako učebnicový príklad pre prácu s dátovými súbormi. Názorne ukazuje ako sa do súboru zapisuje, ale hlavne ako sa z neho číta a vyhľadáva v ňom.
Zobrazené: 3748x


Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-39]