Periférie, operačný systém, Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-45]

Poradie:1
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 3dsearch.pas
Súbor exe: 3dsearch.exe

Prehľadávanie knižníc materiálov 3D Studia. Zistí ktoré bitmapy v 3DStudio sú zbytočné a ktoré chýbajú.Poradie:2
Program: Joydemo.pas
Súbor exe: Joydemo.exe
Potrebné: Joystick.pas

Program názorne ukáže všetky možnosti ako ovláda joystick. V 4 demách ukáže pohyb pákového ovládača, stlačenie buttonov, rekalibraciu, ale aj ovládanie dvoch joystickov naraz.Poradie:3
ascii.png
Program: Ascii.pas
Súbor exe: Ascii.exe
Súbor ubuntu: Ascii

Zobrazí ASCII tabuľku znakov 0-255. V časoch programovania pre DOS to bol veľmi úspešný program.
Pred svojím spustením si zapamatá podklad a potom ho vráti spať.Poradie:4
Program: Bioscopy.pasU_disket.pasA_rename.pasP_bios.pas
Súbor exe: Bioscopy.exe
Potrebné: U_tokno.tpu

Program BIOSCOPY Version 3.1 na kopirovanie vadných súborov z diskety do aktuálneho adresára za použitia rutín BIOSu.Poradie:5
Program: Cedecko.pas
Súbor exe: Cedecko.exe

Program na ovládanie CD-ROM. Zistí počet CD-ROM, pridelené písmena, spustí/zastaví prehrávanie audio.Poradie:6
Autor: Jojko
Program: Cmos.pas
Súbor exe: Cmos.exe

Program vie zapisovať/čítať údaje CMOS. Po spustení zálohuje obsah CMOS na disk do súboru CMOS.dat.Poradie:7
Autor: Andrew DiE
Program: Code2.pas
Súbor exe: Code2.exe

Program po stlačení ľubovoľného klávesu napíše jeho kódovu hodnotu v tabuľke ASCII.Poradie:8
Program: Comp.pas
Súbor exe: Comp.exe

Program názorne zobrazí rozdiely medzi dvoma súbormi. Názvy súborov sa zadávajú ako parametre programu.Poradie:9
Autor: Andrew DiE
Program: Cryptor.pas
Súbor exe: Cryptor.exe

Program kóduje klasické TXT súbory do veľkosti 62,5kB k čomu sa používa Caesarová metóda. Pre väčšiu ochranu si žiada aj číselny kód pre kódovanie/odkódovanie.Poradie:10
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Cursorof.pas

Program ktorý demonštruje vypnutie kurzoru.


Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-45]