Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-39]

Poradie:1
Autor: Ľuboš Saloky
Program: 3dsearch.pas
Súbor exe: 3dsearch.exe

Prehľadávanie knižníc materiálov 3D Studia. Zistí ktoré bitmapy v 3DStudio sú zbytočné a ktoré chýbajú.Poradie:2
ascii.png
Program: Ascii.pas
Súbor exe: Ascii.exe

Zobrazí ASCII tabuPoradie:3
Program: Cedecko.pas
Súbor exe: Cedecko.exe

Program na ovládanie CD-ROM. Zistí počet CD-ROM, pridelené písmena, spustí/zastaví prehrávanie audio.Poradie:4
Autor: Jojko
Program: Cmos.pas
Súbor exe: Cmos.exe

Program vie zapisovať/čítať údaje CMOS. Po spustení zálohuje obsah CMOS na disk do súboru CMOS.dat.Poradie:5
Autor: Andrew DiE
Program: Code2.pas
Súbor exe: Code2.exe

Program po stlačení ľubovoľného klávesu napíše jeho kódovu hodnotu v tabuľke ASCII.Poradie:6
Program: Comp.pas
Súbor exe: Comp.exe

Program názorne zobrazí rozdiely medzi dvoma súbormi. Názvy súborov sa zadávajú ako parametre programu.Poradie:7
Autor: Andrew DiE
Program: Cryptor.pas
Súbor exe: Cryptor.exe

Program kóduje klasické TXT súbory do veľkosti 62,5kB k čomu sa používa Caesarová metóda. Pre väčšiu ochranu si žiada aj číselny kód pre kódovanie/odkódovanie.Poradie:8
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Cursorof.pas

Program ktorý demonštruje vypnutie kurzoru.Poradie:9
dascii.png
Program: Dascii.pas
Súbor exe: Dascii.exe
Potrebné: Dascii.dat

Skvelý programček ktorý dovolí navrhnúť úplne nový znak v ASCII sade, alebo celú sadu znakov. Svoju prácu môžete uložiť do súboru DASCII.DAT a tiež aj kedykoľvek sa k nej vrátiť. Disponuje zaujímavou schopnosťou vyčítať znak z pamäte ROM.Poradie:10
Program: Datanka.pas
Súbor exe: Datanka.exe
Potrebné: Obyvatel.dat

Program pracuje s dátovým súborom typu file of obyvatel. Slúži ako učebnicový príklad pre prácu s dátovými súbormi. Názorne ukazuje ako sa do súboru zapisuje, ale hlavne ako sa z neho číta a vyhľadáva v ňom.


Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-39]