English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [aktuálna]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-234]

Poradie:141
Autor: Juraj Pupák
Program: Postcise.pas
Súbor exe: Postcise.exe
Určí pozíciu a hodnotu minimálneho prvku v poli čísel.
Zobrazené: 2108x


Poradie:142
Program: Postup.pas
Súbor exe: Postup.exe
Vypočíta počet, súčet a priemer kladných čísel.
Zobrazené: 2358x


Poradie:143
Program: Postupka.pas
Súbor exe: Postupka.exe
Zistí koľko je v postupnosti čísel kladných a koľko záporných čísel.
Zobrazené: 2064x


Poradie:144
Autor: Juraj Pupák
Program: Postupno.pas
Súbor exe: Postupno.exe
Určí najmenšie, najväčšie číslo zo zadanej postupnosti.
Zobrazené: 3301x


Poradie:145
Program: Postupnost.pas
Program naplní pole A číslami 1,1,2,2,3,3,4,4,...50,50 a vypíšte ho na obrazovku 20 čísel do riadku. Čísla deliteľné 7 píše modrou farbou.
Zobrazené: 2121x


Poradie:146
Program: Postupnost2.pas
Program naplní pole A číslami 1,1,2,2,3,3,4,4,...50,50.
Pole sa vypíše v tvare
a1
a2 a3
a4 a5 a6
...

v každom nasledujúcom riadku (okrem posledného) je vždy o jedno číslo viac ako v predošlom.
Zobrazené: 1291x


Poradie:147
Autor: Radovan Slavkovský
Program: Pretekar.pas
Súbor exe: Pretekar.exe
Ide o program, ktorý bol zadaný ako semestrálna práca ku predmetu programovanie.

Pretekár dosiahol po niekoľkých pretekoch určitý bodový zisk (za každý pretek určitý počet bodov).
Úloha 1: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke všetky možnosti (kombinácie), ako bolo možné dosiahnuť aktuálny bodový zisk z jednotlivých pretekov (nezáleží na poradí).
Úloha 2: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke najúspešnejšiu možnosť (alebo možnosti), v ktorom (ktorých) získal pretekár najväčší počet prvých umiestnení v pretekoch.

Poznámka: Pre každého študenta je pripravené konkrétne zadanie s konkrétnymi hodnotami celkového bodového zisku, jednotlivých ocenení za konkrétne poradové miesto v pretekoch, počet pretekov, ktorých sa pretekár zúčastnil. Riešenie musí zobraziť výstup na obrazovke spôsobom, ako ukazuje konkrétne zadanie pre študenta.
Zobrazené: 2387x


Poradie:148
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Prevod.pas
Súbor exe: Prevod.exe
Program určí ciferný súčet daného čísla.
Zobrazené: 6000x


Poradie:149
Program: Priamka.pas
Súbor exe: Priamka.exe
Zistí či bod leží na priamke. Vstupom je bod a parametre priamky.
Zobrazené: 2963x


Poradie:150
Program: Priem2.pas
Súbor exe: Priem2.exe
Vývoják: Priem2.gif
Vypočíta priemer kladných čísel. Priemer vytlačí pre každú hodnotu v tvare xx/xpr.
Zobrazené: 1501x


Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [aktuálna]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-234]