Zadania Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [aktuálna]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-242]

Poradie:141
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Pohybk.pas
Súbor exe: Pohybk.exe
Potrebné: Egavga.bgi

Pohybujúca sa kružnica (vertikálne alebo horizontálne).Poradie:142
Program: Pole_cis.pas
Súbor exe: Pole_cis.exe
Potrebné: Pole_cis.txt

Z textového súboru ktorý obsahuje iba celé čísla. Určí počet párnych čísel, ktoré su druhými mocninami nepárnych čísel, a čísel ktoré sú dvojnásobkom nepárnych čísel.Poradie:143
Program: Polecopy.pas
Súbor exe: Polecopy.exe
Vývoják: Polecopy.gif

Prekopíruje pole A do B v obrátenom poradí A(1) do B(n), A2 do B(n-1).Poradie:144
Autor: Juraj Pupák
Program: Poleznak.pas
Súbor exe: Poleznak.exe

Z poľa znakov vypíše párne znaky.Poradie:145
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Ponorka.pas
Súbor exe: Ponorka.exe

Ponorka sa pohybuje pod hladinou stojatej vody rýchlosťou v m/s. Jej čelná plocha S=5m^2 a tvarový súčiniteľ c=0.17.Pri pohybe musí ponorka prekonávať odpor vody Fv=Ro*v^2*c*S/2 newtonov, kde Ro=1000kg/m^3 je hustota vody. Naprogramovaná funkcia Fv(v) vyjadruje závislosť sily Fv od rýchlosti v (podprogram typu FUNCTION).

Zostavte program, ktorý
  • vytvorí vektor rýchlosti Vektor_v=(v[1],v[2],...,v[11]), kde v[i]=1+0.5(i-1), i=1,2,...,11 ;
  • k vektoru rýchlosti vypočíta zodpovedajúci vektor síl Vektor_F=(F[1],F[2],...,F[11])( F[i]=Fv(v[i]), použite pripravený podprogram) a vektor výkonov Vektor_P=(P[1],P[2],...,P[11]), kde P[i]=F[i].v[i].

Všetky tri vektory treba vypísať. V programe použite aspoň jeden podprogram typu PROCEDURE.Poradie:146
Autor: Juraj Pupák
Program: Postcise.pas
Súbor exe: Postcise.exe

Určí pozíciu a hodnotu minimálneho prvku v poli čísel.Poradie:147
Program: Postup.pas
Súbor exe: Postup.exe

Vypočíta počet, súčet a priemer kladných čísel.Poradie:148
Program: Postupka.pas
Súbor exe: Postupka.exe

Zistí koľko je v postupnosti čísel kladných a koľko záporných čísel.Poradie:149
Autor: Juraj Pupák
Program: Postupno.pas
Súbor exe: Postupno.exe

Určí najmenšie, najväčšie číslo zo zadanej postupnosti.Poradie:150
Program: Postupnost.pas

Program naplní pole A číslami 1,1,2,2,3,3,4,4,...50,50 a vypíšte ho na obrazovku 20 čísel do riadku. Čísla deliteľné 7 píše modrou farbou.


Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [aktuálna]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-242]