Zadania Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [aktuálna]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-234]

Poradie:141
Autor: Juraj Pupák
Program: Postcise.pas
Súbor exe: Postcise.exe

Určí pozíciu a hodnotu minimálneho prvku v poli čísel.Poradie:142
Program: Postup.pas
Súbor exe: Postup.exe

Vypočíta počet, súčet a priemer kladných čísel.Poradie:143
Program: Postupka.pas
Súbor exe: Postupka.exe

Zistí koľko je v postupnosti čísel kladných a koľko záporných čísel.Poradie:144
Autor: Juraj Pupák
Program: Postupno.pas
Súbor exe: Postupno.exe

Určí najmenšie, najväčšie číslo zo zadanej postupnosti.Poradie:145
Program: Postupnost.pas

Program naplní pole A číslami 1,1,2,2,3,3,4,4,...50,50 a vypíšte ho na obrazovku 20 čísel do riadku. Čísla deliteľné 7 píše modrou farbou.Poradie:146
Program: Postupnost2.pas

Program naplní pole A číslami 1,1,2,2,3,3,4,4,...50,50.
Pole sa vypíše v tvare
a1
a2 a3
a4 a5 a6
...

v každom nasledujúcom riadku (okrem posledného) je vždy o jedno číslo viac ako v predošlom.Poradie:147
Autor: Radovan Slavkovský
Program: Pretekar.pas
Súbor exe: Pretekar.exe

Ide o program, ktorý bol zadaný ako semestrálna práca ku predmetu programovanie.

Pretekár dosiahol po niekoľkých pretekoch určitý bodový zisk (za každý pretek určitý počet bodov).
Úloha 1: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke všetky možnosti (kombinácie), ako bolo možné dosiahnuť aktuálny bodový zisk z jednotlivých pretekov (nezáleží na poradí).
Úloha 2: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke najúspešnejšiu možnosť (alebo možnosti), v ktorom (ktorých) získal pretekár najväčší počet prvých umiestnení v pretekoch.

Poznámka: Pre každého študenta je pripravené konkrétne zadanie s konkrétnymi hodnotami celkového bodového zisku, jednotlivých ocenení za konkrétne poradové miesto v pretekoch, počet pretekov, ktorých sa pretekár zúčastnil. Riešenie musí zobraziť výstup na obrazovke spôsobom, ako ukazuje konkrétne zadanie pre študenta.Poradie:148
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Prevod.pas
Súbor exe: Prevod.exe

Program určí ciferný súčet daného čísla.Poradie:149
Program: Priamka.pas
Súbor exe: Priamka.exe

Zistí či bod leží na priamke. Vstupom je bod a parametre priamky.Poradie:150
Program: Priem2.pas
Súbor exe: Priem2.exe
Vývoják: Priem2.gif

Vypočíta priemer kladných čísel. Priemer vytlačí pre každú hodnotu v tvare xx/xpr.


Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [aktuálna]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-234]