English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [aktuálna]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-234]

Poradie:151
Program: Priemer.pas
Súbor exe: Priemer.exe
Vypočíta priemer kladných čísel.
Zobrazené: 2480x


Poradie:152
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Priemer3.pas
Súbor exe: Priemer3.exe
Program určí prospechový priemer triedy.
Zobrazené: 1331x


Poradie:153
Program: Priemer5cisel.pas
Súbor exe: Priemer5cisel.exe
Program po zadaní piatich reálnch čisel, vypočíta priemer na tri desatinné miesta.
Zobrazené: 1205x


Poradie:154
Program: Priemery.pas
Súbor exe: Priemery.exe
Vypočíta harmonický, geometrický, aritmetický a kvadratický priemer čísel.
Zobrazené: 2708x


Poradie:155
Autor: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Prvoc.pas
Súbor exe: Prvoc.exe
Program rozloží číslo na súčin prvočísel.
Zobrazené: 4007x


Poradie:156
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Prvocislo.pas
Súbor exe: Prvocislo.exe
Zjistí, zda je zadané číslo prvočíslem
Zobrazené: 5251x


Poradie:157
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Prvocislo2.pas
Súbor exe: Prvocislo2.exe
Test, či dané číslo je prvočíslo.
Zobrazené: 2106x


Poradie:158
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Prvocislo3.pas
Súbor exe: Prvocislo3.exe
Program vypíše prvých N overených prvočísel.
Zobrazené: 2952x


Poradie:159
Program: Pumpsub.pas
Súbor exe: Pumpsub.exe
Pripojí súbor 1 na koniec súboru 2 a naopak.
Zobrazené: 1731x


Poradie:160
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Pythagoras.pas
Súbor exe: Pythagoras.exe
Vypíše všechna rěšení a2+b2=c2 na obrazovku (a,b,c <100).
Zobrazené: 2172x


Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [aktuálna]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-234]