English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [aktuálna]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-234]

Poradie:41
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Eratostenovo_sito.pas
Súbor exe: Eratostenovo_sito.exe
Program na výpis prvočísel z intervalu medzi 1 a n. Napíše prvé prvočíslo 2 a vyčiarkne jeho všetky násobky, vypíše prvé nevyčiarknuté a vyčiarkne jeho násobky. Podobne postupuje ďalej, čo ostane sú prvočísla. Použije teda eratostenovo sito.
Zobrazené: 5699x


Poradie:42
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Euler.pas
Súbor exe: Euler.exe
Výpočet Eulerovej konštanty.
Zobrazené: 1634x


Poradie:43
Autor: Juraj ´RaptoR´ Daniš
Program: Euro_kalkulacka.pas
Súbor exe: Euro_kalkulacka.exe
Program na prepočet korún na euro. Program na prepočet euro na koruny.
Zobrazené: 8227x


Poradie:44
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Exchange.pas
Súbor exe: Exchange.exe
Zámena valút + percento za manipulačný poplatok.
Zobrazené: 1575x


Poradie:45
Program: Faktoria.pas
Súbor exe: Faktoria.exe
Vypočíta faktoriál čísla. Použije pritom metódu logaritmov. Veľmi rýchle.
Zobrazené: 4349x


Poradie:46
Autor: Neznámy (ozvi sa mi)
Program: Faktorial3.pas
Súbor exe: Faktorial3.exe
Jednoduchý program na vypočítanie faktoriálu ale len do 12. Potom sa dostáva do vysokých čísel, ktoré nedokáže spracovať.
Zobrazené: 1989x


Poradie:47
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Fibonacciho_cisla.pas
Súbor exe: Fibonacciho_cisla.exe
Koľko párikov zajacov budeme mať po jednom roku, ak platí. Na začiatku máme jeden pár, každému páru sa po mesiaci narodí vždy další pár a ostatný nezomierajú prirodzenou ani násilnou smrťou. Toto vyjadruje postupnosť čísel nazývaná Fibonaciho cisla, v ktorej každé nasledujúce číslo dostaneme ako súčet dvoch predchádzajúcich.

Platí : F0=0, F1=1, F2=1, F3=2, F4=3, F5=5, F6=8, F7=13, F8=21 ...
Zobrazené: 4732x


Poradie:48
Program: Friedman.pas
Súbor exe: Friedman.exe
Potrebné: Fried.datFried_s.dat
Vypočíta vplyv pôsobenia veľkosti častíc na pevnosť v ťahu u spekaného prášku. Potrebné hodnoty pre svoj výpočet získa zo súboru. Vzťah výpočtu je okomentovaný na začiatku programu.
Zobrazené: 1908x


Poradie:49
Program: Func.pas
Súbor exe: Func.exe
Vývoják: Func.gif
Výpočet a tlač hodnôt funkcie do tabuľky. Funkcia y = (1.5x + 13.5/x)/(2x-1) ak x je z intervalu <0,5> s krokom K=0,5.
Zobrazené: 2508x


Poradie:50
Program: Func2.pas
Súbor exe: Func2.exe
Vývoják: Func2.gif
Výpočet hodnôt funkcie z = 3 + x + 1/ y - 4. Výpočet sa skončí zadaním y=4. Jednotlivé hodnoty najprv načíta do poľa. Výsledky (aj načítané x,y) vytlačí v tabuľke.
Zobrazené: 2362x


Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [aktuálna]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-234]