English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [aktuálna]  [91-100]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-234]

Poradie:81
Program: Kvadrat.pas
Súbor exe: Kvadrat.exe
Kvadratická rovnica a výpočet hodnôt. Okrem reálnych koreňov x1,x2 vie vypočítať aj korene imaginárne.
Zobrazené: 5578x


Poradie:82
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Kviz.pas
Súbor exe: Kviz.exe
Kvíz. Program položí 5 otázok a vyhodnotí vedomosti.
Zobrazené: 1764x


Poradie:83
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Linearna_rovnica.pas
Súbor exe: Linearna_rovnica.exe
Program vyrieši ľubovoľnú lineárnu rovnicu.
Zobrazené: 2683x


Poradie:84
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Log.pas
Súbor exe: Log.exe
Program výpočtu logaritmu troma spôsobmi.
- výpočet logaritmu s neznámym VÝSLEDKOM
- výpočet logaritmu s neznámym B
- výpočet logaritmu s neznámym A
Zobrazené: 2853x


Poradie:85
Program: Mapa.pas
Súbor exe: Mapa.exe
Vývoják: Mapa.gif
Výpočet skutočnej vzdialenosti, ak mierka mapy a vzdialenosť na mape je daná.
Zobrazené: 5883x


Poradie:86
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Matice.pas
Súbor exe: Matice.exe
Program na súčet dvoch matíc. Vyžiada si 3 matice o rozmeroch MxN a vypíše ich vzájomný súčet.
Zobrazené: 3897x


Poradie:87
Program: Max.pas
Súbor exe: Max.exe
Vypíše maximálne číslo z 3 zadaných čísel.
Zobrazené: 2847x


Poradie:88
Program: Max_cifra.pas
Súbor exe: Max_cifra.exe
Určí maximálnu cifru zo zadaného čísla.
Zobrazené: 2261x


Poradie:89
Autor: Pheo
web: pascalsource@ic.cz

Program: Max_vzdial.pas
Súbor exe: Max_vzdial.exe
Nájde maximum z vypočítaných vzdialeností n-bodov v rovine.
Zobrazené: 1271x


Poradie:90
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Maxmin.pas
Súbor exe: Maxmin.exe
Program vypíše na obrazovku N načítaných celých čísel tak, že každé vypíše do jednoho riadku a ku každému číslu, ktoré je lokálnym minimom, pripíše znak -. Ak je číslo lokálnym maximom pripíše k nemu znak +.
Zobrazené: 1609x


Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [aktuálna]  [91-100]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-234]