Zadania Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [aktuálna]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-200]  [201-234]

Poradie:81
Program: Kvadrat.pas
Súbor exe: Kvadrat.exe

Kvadratická rovnica a výpočet hodnôt. Okrem reálnych koreňov x1,x2 vie vypočítať aj korene imaginárne.Poradie:82
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Kviz.pas
Súbor exe: Kviz.exe

Kvíz. Program položí 5 otázok a vyhodnotí vedomosti.Poradie:83
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Linearna_rovnica.pas
Súbor exe: Linearna_rovnica.exe

Program vyrieši ľubovoľnú lineárnu rovnicu.Poradie:84
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Log.pas
Súbor exe: Log.exe

Program výpočtu logaritmu troma spôsobmi.
- výpočet logaritmu s neznámym VÝSLEDKOM
- výpočet logaritmu s neznámym B
- výpočet logaritmu s neznámym APoradie:85
Program: Mapa.pas
Súbor exe: Mapa.exe
Vývoják: Mapa.gif

Výpočet skutočnej vzdialenosti, ak mierka mapy a vzdialenosť na mape je daná.Poradie:86
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Matice.pas
Súbor exe: Matice.exe

Program na súčet dvoch matíc. Vyžiada si 3 matice o rozmeroch MxN a vypíše ich vzájomný súčet.Poradie:87
Program: Max.pas
Súbor exe: Max.exe

Vypíše maximálne číslo z 3 zadaných čísel.Poradie:88
Program: Max_cifra.pas
Súbor exe: Max_cifra.exe

Určí maximálnu cifru zo zadaného čísla.Poradie:89
Autor: Pheo
web: pascalsource@ic.cz

Program: Max_vzdial.pas
Súbor exe: Max_vzdial.exe

Nájde maximum z vypočítaných vzdialeností n-bodov v rovine.Poradie:90
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Maxmin.pas
Súbor exe: Maxmin.exe

Program vypíše na obrazovku N načítaných celých čísel tak, že každé vypíše do jednoho riadku a ku každému číslu, ktoré je lokálnym minimom, pripíše znak -. Ak je číslo lokálnym maximom pripíše k nemu znak +.


Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [aktuálna]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-200]  [201-234]