English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [aktuálna]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-234]

Poradie:91
Program: Maxpostu.pas
Súbor exe: Maxpostu.exe
Potrebné: Maxpostu.txt
Program číta čísla zo súboru až pokiaľ nenarazí na dve nuly za sebou. Z načítaných čísel potom určí maximálne číslo.
Zobrazené: 2058x


Poradie:92
Program: Mc_school.pas
Súbor exe: Mc_school.exe
Príklady: Input.txtAnswer.txt
Multiple-choice questions analysis.
This program is use to read all text-based data and produce a analysis report on the competition.
The analysis report include:
  • total number of participants ,total number of participating schools and total number of participant from each participating school
  • the participant of the highest marks and the highest marks school
  • question analysis such as the percentage correct for each question
Zobrazené: 1741x


Poradie:93
Autor: Juraj Pupák
Program: Medajle.pas
Súbor exe: Medajle.exe
Program spočíta medajle podľa štátov. Vyhodnotí ktorý štát je lepší v počte získaných bodov.
Zobrazené: 1540x


Poradie:94
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Melody.pas
Súbor exe: Melody.exe
Program zahrá 5 tónov rovnakej dĺľky (náhodne zvolenej).
Zobrazené: 1384x


Poradie:95
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Menny_zoznam.pas
Súbor exe: Menny_zoznam.exe
Program uloží menný zoznam do štruktúry, ktorú potom usporiada podľa abecedy.
Zobrazené: 1439x


Poradie:96
Autor: Juraj Pupák
Program: Meno.pas
Súbor exe: Meno.exe
Vyžiada si meno otočí ho a vypíše.
Zobrazené: 2175x


Poradie:97
Autor: Juraj Pupák
Program: Meno_pri.pas
Súbor exe: Meno_pri.exe
Vyžiada si meno a priezvisko. Z nich určí priezvisko.
Zobrazené: 1964x


Poradie:98
Autor: Juraj Pupák
Program: Mesiace.pas
Súbor exe: Mesiace.exe
Program podľa čísla mesiaca zistí ročné obdobie.
Zobrazené: 2105x


Poradie:99
Program: Min2max2.pas
Súbor exe: Min2max2.exe
Vývoják: Min2max2.gif
Načíta N hodnôt. Určí 2 najmenšie a 2 najväčšie čísla.
Zobrazené: 2652x


Poradie:100
Program: Minmat.pas
Súbor exe: Minmat.exe
Získanie riadku matice s minimálnym súčtom absolútnych hodnôt.
Zobrazené: 2036x


Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [aktuálna]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  
[201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-234]