Program ako obsluľný SW pre výtvory amatérskej programátorskej skupiny KMP v Preąove

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Zdeno Sekerák (vedúci)
web: www.trsek.com/cover

Program: Cover.pas
Súbor exe: Cover.exe
Potrebné: Cover.mnuCover.zipBold.chrDascii.comDascii.datEgavga.bgiLitt.chrSans.chrTrip.chr

Tento program bol vytvorený ako obsluľný SW pre výtvory amatérskej programátorskej skupiny, ktorá vznikla pri ITASe. KMP ako sme ho nazvali uľ funguje 5 rokov (1922-1997) kaľdú sobotu v popoludnająích hodinách.
+alf\agent.exe,Agent
- ESC - Koniec
) Alf alias Radovan Ba‡ˇk, ›rob rova 6, Pre¨ov,
( 8. ro‡nˇk, Z› ›rob rova, Pre¨ov,
 
+alexej\x-file_r,X-Files
- ESC - Koniec
) Alexej Ostroch,
 
+foxy\f-15.exe,F-15
- ESC - Koniec
) FOXY alias R˘bert Bob k,
( 2. ro‡nˇk, SP› Elektrotechnick , Pre¨ov,
 
+foxy\hodiny.exe,Hodiny
- ESC - Koniec
) FOXY alias R˘bert Bob k,
( 2. ro‡nˇk, SP› Elektrotechnick , Pre¨ov,
 
+gabo\bludisko.exe,Bludisko
- ESC - Koniec
) Gabriel Staro¤, Popradsk  6, Pre¨ov,
( 7. ro‡nˇk, Z› M joveho n m., Pre¨ov,
 
+gabo\priroda.exe,Prˇroda
- ESC - Koniec
) Gabriel Staro¤, Popradsk  6, Pre¨ov,
( 7. ro‡nˇk, Z› M joveho n m., Pre¨ov,
 
+gabo\tlaciare.exe,Tla‡iarne
- ESC - Koniec
) Gabriel Staro¤, Popradsk  6, Pre¨ov,
( 7. ro‡nˇk, Z› M joveho n m., Pre¨ov,
 
+gabo\samopal.exe,Samopal
- ESC - Koniec
) Gabriel Staro¤, Popradsk  6, Pre¨ov,
( 7. ro‡nˇk, Z› M joveho n m., Pre¨ov,
 
+ivo\stat.exe,Start Trek
- ESC - Koniec
) Rambo alias Ivan Dimov, ›rob rova 17, Pre¨ov,
( 8. ro‡nˇk, Z› ›meralova, Pre¨ov,
 
+ivo\win.exe,Windows 97
- ESC - Koniec
) Rambo alias Ivan Dimov, ›rob rova 17, Pre¨ov,
( 8. ro‡nˇk, Z› ›meralova, Pre¨ov,
 
+ivo\fifa98b.exe,Fifa 98
- ESC - Koniec, ¨ˇpky - pohyb, Enter - strelba
) Rambo alias Ivan Dimov, ›rob rova 17, Pre¨ov,
( 8. ro‡nˇk, Z› ›meralova, Pre¨ov,
 
+ivo\t-stynet.exe,T-StyNet
- ESC - Koniec, ¨ˇpky - pohyb, Enter - strelba
) Rambo alias Ivan Dimov, ›rob rova 17, Pre¨ov,
( 8. ro‡nˇk, Z› ›meralova, Pre¨ov,
 
+palo\digger.exe,Digger
- ESC - Koniec
) Pavol Rusi¤ k,
 
+slavoh\proj1_0.exe,Paint Brush
- ESC - Koniec
) Ander alias Slavomˇr Hud k, Vansovej 4, Pre¨ov, E-mail:slavo\pain\pcx\gr.0
( 8. ro‡nˇk, Z› Bernol kova, Pre¨ov,registracia tel.704 235.
 
+tomas\fshock.exe,Future shock
-ESC- Koniec, ostatne podla instrukcii prog
) ZigZag alias Tom ¨ Ferko, Bajkalsk  4,Pre¨ov,E-mail:shak@ukopisk.s7
( 6. ro‡nˇk, Z› Bajkalsk , Pre¨ov,ODPOJ SPEAKER,KUP SI GRAVIS!!!
 
+tondword\startrek,Start Trek
- ESC - Koniec
) TondWord alias Tono Madziak, Karpatsk  5, Pre¨ov,
( 8. ro‡nˇk, Z› Bernol kova, Pre¨ov,
 
+tondword\tp60.exe,Pascal 6.0
- ESC - Koniec
) TondWord alias Tono Madziak, Karpatsk  5, Pre¨ov,
( 8. ro‡nˇk, Z› Bernol kova, Pre¨ov,
 
+vav\loyd15.exe,Loydova 15
- ESC - Koniec
) VAV alias Neznamy ...,
( Ozvi sa mi ! TRSEK,
 
+tibor\sounder.exe,Sounder
- ESC - Koniec
) Kulti alias Tibor Kul‡ r,
( , Ekonomick  fakulta TU, Ko¨ice,