Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Procedure RollPre;
Var I: Byte;
Begin
 For I:=0 to 2 do
 Begin
  If PreValec[I].Rotate=True then
  Begin
   If PreValec[I].Counter>0 then Dec(PreValec[I].Counter)
                else PreValec[I].Rotate:=False;
 
   If PreValec[I].Scroll<23 then Inc(PreValec[I].Scroll)
                else PreValec[I].Scroll:=0;
 
   If PreValec[I].Scroll=0 then
   Begin
    If Valec[I].SymbolCounter>0 then Dec(Valec[I].SymbolCounter)
                  else Valec[I].SymbolCounter:=MaxSymbolu;
    SetupSymboly(I);
   End;
  End;
 
  If ((PreValec[0].Rotate=False) and
    (PreValec[1].Rotate=False) and
    (PreValec[2].Rotate=False)) then AllStopedPre:=True;
 End;
End;