Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Procedure SetBet0;
Begin
 Bet:=2;
 BetMulti:=0;
 BetCounter:=0;
 If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(20)
             else PlaySound(10);
 Nasobic:=0;
 Lista[0].Enable:=True;
 Lista[1].Enable:=False;
 Lista[0].Sazka[0]:=True;
 Lista[0].Sazka[1]:=False;
End;
 
 
Procedure SetBet;
Begin
 Case BetCounter of
  0: Begin
     If Credit>=4 then Begin
               Bet:=4;
               BetMulti:=0;
               Inc(BetCounter);
               If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(20)
                           else PlaySound(10);
               Nasobic:=0;
               Lista[0].Enable:=True;
               Lista[1].Enable:=False;
               Lista[0].Sazka[0]:=False;
               Lista[0].Sazka[1]:=True;
              End
           else SetBet0;
 
    End;
  1: Begin
     If ((Credit>=5) and (MultiWin>=5))
     then Begin
        Bet:=5;
        BetMulti:=5;
        Inc(BetCounter);
        If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(20)
                    else PlaySound(10);
        Nasobic:=1;
        Lista[0].Enable:=False;
        Lista[1].Enable:=True;
        Lista[0].Sazka[0]:=False;
        Lista[0].Sazka[1]:=False;
       End
     else SetBet0;
    End;
  2: Begin
     If ((Credit>=5) and (MultiWin>=15))
     then Begin
        Bet:=5;
        BetMulti:=15;
        Inc(BetCounter);
        If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(20)
                    else PlaySound(10);
        Nasobic:=2;
        Lista[0].Enable:=False;
        Lista[1].Enable:=True;
        Lista[0].Sazka[0]:=False;
        Lista[0].Sazka[1]:=False;
       End
     else SetBet0;
    End;
  3: Begin
     If ((Credit>=5) and (MultiWin>=25))
     then Begin
        Bet:=5;
        BetMulti:=25;
        Inc(BetCounter);
        If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(20)
                    else PlaySound(10);
        Nasobic:=3;
        Lista[0].Enable:=False;
        Lista[1].Enable:=True;
        Lista[0].Sazka[0]:=False;
        Lista[0].Sazka[1]:=False;
       End
     else SetBet0;
    End;
  4: Begin
     If ((Credit>=5) and (MultiWin>=35))
     then Begin
        Bet:=5;
        BetMulti:=35;
        Inc(BetCounter);
        If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(20)
                    else PlaySound(10);
        Nasobic:=4;
        Lista[0].Enable:=False;
        Lista[1].Enable:=True;
        Lista[0].Sazka[0]:=False;
        Lista[0].Sazka[1]:=False;
       End
     else SetBet0;
    End;
  5: Begin
     If ((Credit>=5) and (MultiWin>=45))
     then Begin
        Bet:=5;
        BetMulti:=45;
        Inc(BetCounter);
        If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(20)
                    else PlaySound(10);
        Nasobic:=5;
        Lista[0].Enable:=False;
        Lista[1].Enable:=True;
        Lista[0].Sazka[0]:=False;
        Lista[0].Sazka[1]:=False;
       End
     else SetBet0;
    End;
  6: Begin
     If ((Credit>=5) and (MultiWin>=55))
     then Begin
        Bet:=5;
        BetMulti:=55;
        Inc(BetCounter);
        If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(20)
                    else PlaySound(10);
        Nasobic:=6;
        Lista[0].Enable:=False;
        Lista[1].Enable:=True;
        Lista[0].Sazka[0]:=False;
        Lista[0].Sazka[1]:=False;
       End
     else SetBet0;
    End;
  7: Begin
     If ((Credit>=5) and (MultiWin>=65))
     then Begin
        Bet:=5;
        BetMulti:=65;
        Inc(BetCounter);
        If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(20)
                    else PlaySound(10);
        Nasobic:=7;
        Lista[0].Enable:=False;
        Lista[1].Enable:=True;
        Lista[0].Sazka[0]:=False;
        Lista[0].Sazka[1]:=False;
       End
     else SetBet0;
    End;
  8: Begin
     If ((Credit>=5) and (MultiWin>=75))
     then Begin
        Bet:=5;
        BetMulti:=75;
        Inc(BetCounter);
        If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(20)
                    else PlaySound(10);
        Nasobic:=8;
        Lista[0].Enable:=False;
        Lista[1].Enable:=True;
        Lista[0].Sazka[0]:=False;
        Lista[0].Sazka[1]:=False;
       End
     else SetBet0;
    End;
  9: Begin
     If ((Credit>=5) and (MultiWin>=85))
     then Begin
        Bet:=5;
        BetMulti:=85;
        Inc(BetCounter);
        If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(20)
                    else PlaySound(10);
        Nasobic:=9;
        Lista[0].Enable:=False;
        Lista[1].Enable:=True;
        Lista[0].Sazka[0]:=False;
        Lista[0].Sazka[1]:=False;
       End
     else SetBet0;
    End;
  10: Begin
     If ((Credit>=5) and (MultiWin>=95))
     then Begin
        Bet:=5;
        BetMulti:=95;
        Inc(BetCounter);
        If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(20)
                    else PlaySound(10);
        Nasobic:=10;
        Lista[0].Enable:=False;
        Lista[1].Enable:=True;
        Lista[0].Sazka[0]:=False;
        Lista[0].Sazka[1]:=False;
       End
     else SetBet0;
    End;
  11: SetBet0;
 End; {Case End}
End;