Program pre otáčanie texturou pomocou kolineránich transformácií

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
krychle.pngProgram: Krychle.pasU_crt.pasU_graf13.pasU_znacka.pas
Súbor exe: Krychle.exe
Potrebné: Textura2.bmpTextura2.obj

Program pre otáčanie texturou pomocou kolineránich transformácií.
{ u_crt.pas                             }
{ Unit pre krychle.pas                        }
{                                  }
{ Author:                              }
{ Datum:02.02.2008               http://www.trsek.com }
 
{$D-,E-,G+,I-,L-,N-,P+,Q-,R-,S-,T-,V-,Y- exe}
Unit U_CRT;
Interface
Var
  {cas}
  Time   : Longint ABSOLUTE $0:$046c; {div 27.2?}
 
 
Function KeyPressed:Boolean;
Function ReadKey:Char;
Procedure Delay27(MSdiv27: Word);
Procedure Pause;
 
Implementation
Const ScanCode:Byte=0;
 
Procedure Pause;
Begin
  While KeyPressed do ReadKey;
  Repeat Until KeyPressed;
  While KeyPressed do ReadKey;
End;
 
 
Function KeyPressed:Boolean; Assembler;
Asm
 CMP ScanCode,0   {ZF := ((ScanCode AND 0) = 0)}
 JNE @@1      {IF Not ZF 0 Then GOTO 1}
 MOV AH,1      {AH := 1, INT 16h cte ale nevyjme z bufferu}
 INT 16H      {AL := ASCII kod znaku; AH := SCAN kod znaku; ZF = NeniStisk}
 MOV AL,0      {AL := 0}
 JE  @@2      {IF ZF THEN GOTO 2}
@@1:MOV AL,1     {AL := 1}
@@2:         {KeyPressed := AL}
End;
 
 
Function ReadKey:Char; Assembler;
Asm
 MOV AL,ScanCode  {AL := ScanCode}
 MOV ScanCode,0   {ScanCode := 0}
 OR  AL,AL     {ZF := ((AL OR AL) = 0)}
 JNE @@1      {IF Not ZF THEN GOTO 1 Byla stisknuta klavesa s kodem 0, napr. F1}
 XOR AH,AH     {AH := 0, INT 16h pak cte znak z klavesnice}
 INT 16H      {AL := ASCII kod znaku; AH := SCAN kod znaku}
 OR  AL,AL     {ZF := ((AL OR AL) = 0)}
 JNE @@1      {IF Not ZF Then GOTO 1}
 MOV ScanCode,AH  {ScanCode := AH ulozeno pro pristi pouziti}
 OR  AH,AH     {ZF := ((AH OR AH) = 0)}
 JNE @@1      {IF Not ZF Then GOTO 1}
 MOV AL,'C'-64   {AL := 3}
@@1:         {ReadKey := AL}
End;
 
Procedure Delay27(MSdiv27:Word);
Var T:LongInt;
Begin
  While MSdiv27 > 0 Do
  Begin
  T := Time;
  While T = Time Do;
   MSdiv27 := MSdiv27 - 1;
  End;
End;
 
 
End.