Polynomatické kreslenie prírastkovou metódou

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
polynom.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Polynom.pasMaingr.pas
Súbor exe: Polynom.exe

Polynomatické kreslenie prírastkovou metódou.
{ polynom.pas                            }
{ Polynom kreslenie prirastkovou metodou.              }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Polynomkreslenie; { prirastkovou metodou }
uses MainGr;
const Koef:array[0..3] of integer=(30000,-2,4,2);
   PocX:longint=-32;
   KonX:longint=27;
   PocY:longint=-350;
   KonY:longint=350;
var Prirastok:array[0..3] of longint;
  i,x:longint;
BEGIN
 InicializujGrafiku;
 x:=PocX;
 Prirastok[0]:=Koef[3]*x*x*x div 200
        +Koef[2]*x*x  div 200
        +Koef[1]*x   div 200
        +Koef[0]    div 200;
 Prirastok[1]:=x*x*3*Koef[3]       div 200
        +x*(3*Koef[3]+2*Koef[2])  div 200
        +(Koef[3]+Koef[2]+Koef[1]) div 200;
 Prirastok[2]:=x*Koef[3]*6      div 200
        +(6*Koef[3]+2*Koef[2]) div 200;
 Prirastok[3]:=6*Koef[3] div 200;
 repeat
  PolozBod(Round(((x-PocX)*320) / (KonX-PocX)),
       Round((Prirastok[0]-KonY) / (PocY-KonY) * 200),30);
  for i:=0 to 2 do Inc(Prirastok[i],Prirastok[i+1]);
  Inc(x);
 until x=KonX;
 ReadLn;
 ZavriGrafiku;
END.