Služby DOSu a BIOSu pre prácu so sektormi

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Sektor.pas
Súbor exe: Sektor.exe

Služby DOSu a BIOSu pre prácu so sektormi.
{ sektor.pas                            }
{ Sluzby DOSu a BIOSu pre pracu so sektormi.            }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Sluzby_DOSu_a_BIOSu_pre_pracu_so_sektormi;
var buffer:array[1..512] of byte;
{BIOS - cislovanie povrchov od 0, stop od 0, sektorov od 1
 DOS - logicke cislo: 0 = 0. povrch, 0. stopa, 1. sektor
    stupa v priorite sektor -> povrch -> stopa
 DOS sektor 0=BIOS sektor 1
 Priklad: disketa s 2 povrchmi, 9 sektormi, 40 stopami
    Logicke cislo sektoru 8, stopa 1, povrch 1 je 18+9+8-1=34
    (pocet sektorov na 0.stope+pocet sektorov na 1. stope a 0. povrchu+
    +cislo sektora-1
 
 Chybove hlasenie sa vracia v AL - DOS, AH - BIOS
 Chybove kody BIOSu:
 00h bez chyby            05h chyba pri resetovani radica
 01h zly prikaz            08h chyba DMA
 02h zla znacka zaciatku sektora   09h zapis cez 64KB (DMA)
 03h disketa chranena proti zapisu  10h zly CRC
 04h sektor nenajdeny         40h stopa nenajdena
                   80h jednotka nie je pripravena
 Chybove kody DOSu:NG -> Interrupts & Ports -> Tables -> DOS Error Codes}
procedure Chyba;
begin
 writeln('Chyba!!!');
end;
 
BEGIN
 {Citanie sektora cez DOS - funguje len pre DISKETU}
 asm
   mov al,0       {Zariadenie: 0=A, 1=B, ...}
   mov cx,1       {pocet sektorov}
   mov dx,0       {logicke cislo 1. sektora}
   mov bx, offset buffer{DS:BX adresa buffra}
   int 25h
   jnc @OK
   call Chyba
@OK: popf         {povodne FLAGS vyber zo zasobnika}
 {Zapis sektora cez DOS - funguje len pre DISKETU}
   mov al,0
   mov cx,1
   mov dx,1
   mov bx,offset buffer
   int 26h
   jnc @OK2
   call Chyba
@OK2:popf
 {Informacie o disku cez BIOS}
   mov ah,08h
   mov dl,0  {0 pre disketu, 80h pre pevny disk}
   int 13h
 {teraz je stav registrov: CF=1 - chyba, DL - pocet zariadeni na radici,
  DH - pocet povrchov-1, CX - dolnych 6 bitov pocet stop, hornych 10 pocet
  valcov-1, BL typ disk. j.: 1=360KB,2=1.2MB,3=720KB,4=1.44MB}
 {Citanie sektora cez BIOS. Nefunguje pre CD.
  Ak nastane chyba, zopakuj to az 3-krat
  Pri cisle valca nad 255 pouzi 2 najvyssie bity CL}
   mov ah,02h
   mov dl,0  {cislo jednotky:0=disketa, 80h=1. disk,81h=2. disk}
   mov dh,0  {cislo povrchu}
   mov ch,0  {cislo stopy}
   mov cl,1  {cislo sektora}
   mov al,1  {pocet sektorov - nesmie byt vacsi ako pocet sektorov na stopu}
   push ds
   pop es
   mov bx,offset buffer {ES:BX adresa buffra}
   int 13h
   jnc @OK3
   call Chyba
@OK3:{Zapis sektora cez BIOS - nefunguje pre CD}
   mov ax,0301h
   mov dx,0000h
   mov cx,0002h
   push ds
   pop es
   mov bx,offset buffer
   int 13h
   jnc @OK4
   call Chyba
@OK4:
 end;
END.