Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Function EnterStiskly1: Byte;
Begin
If ((GetMouseX>=80*2) and (GetMouseX<=240*2) and
  (GetMouseY>=40) and (GetMouseY<=104) and
  (GetButton1=1)) then EnterStiskly1:=1
          else EnterStiskly1:=0;
End;
 
 
Function AutostartStiskly1: Byte;
Begin
If ((GetMouseX>=0*2) and (GetMouseX<=62*2) and
  (GetMouseY>=185) and (GetMouseY<=199) and
  (GetButton1=1)) then AutostartStiskly1:=1
          else AutostartStiskly1:=0;
End;
 
 
Function StartStiskly1: Byte;
Begin
If ((GetMouseX>=64*2) and (GetMouseX<=103*2) and
  (GetMouseY>=185) and (GetMouseY<=199) and
  (GetButton1=1)) then StartStiskly1:=1
          else StartStiskly1:=0;
End;
 
 
Function WinGambleStiskly1: Byte;
Begin
If ((GetMouseX>=105*2) and (GetMouseX<=144*2) and
  (GetMouseY>=185) and (GetMouseY<=199) and
  (GetButton1=1)) then WinGambleStiskly1:=1
          else WinGambleStiskly1:=0;
End;
 
 
Function VsaditStiskly1: Byte;
Begin
If ((GetMouseX>=146*2) and (GetMouseX<=185*2) and
  (GetMouseY>=185) and (GetMouseY<=199) and
  (GetButton1=1)) then VsaditStiskly1:=1
          else VsaditStiskly1:=0;
End;
 
 
Function DoMultiwinuStiskly1: Byte;
Begin
If ((GetMouseX>=187*2) and (GetMouseX<=237*2) and
  (GetMouseY>=185) and (GetMouseY<=199) and
  (GetButton1=1)) then DoMultiwinuStiskly1:=1
          else DoMultiwinuStiskly1:=0;
End;
 
 
Function HlavaStiskly1: Byte;
Begin
If ((GetMouseX>=239*2) and (GetMouseX<=278*2) and
  (GetMouseY>=185) and (GetMouseY<=199) and
  (GetButton1=1)) then HlavaStiskly1:=1
          else HlavaStiskly1:=0;
End;
 
 
Function OrelStiskly1: Byte;
Begin
If ((GetMouseX>=280*2) and (GetMouseX<=319*2) and
  (GetMouseY>=185) and (GetMouseY<=199) and
  (GetButton1=1)) then OrelStiskly1:=1
          else OrelStiskly1:=0;
End;
 
 
Function VybratCreditStiskly1: Byte;
Begin
If ((GetMouseX>=220*2) and (GetMouseX<=270*2) and
  (GetMouseY>=44) and (GetMouseY<=59) and
  (GetButton1=1)) then VybratCreditStiskly1:=1
          else VybratCreditStiskly1:=0;
End;
 
 
Function VybratMultiwinStiskly1: Byte;
Begin
If ((GetMouseX>=220*2) and (GetMouseX<=270*2) and
  (GetMouseY>=62) and (GetMouseY<=76) and
  (GetButton1=1)) then VybratMultiwinStiskly1:=1
          else VybratMultiwinStiskly1:=0;
End;
 
 
Function PadesatStiskly1: Byte;
Begin
If ((GetMouseX>=272*2) and (GetMouseX<=278*2) and
  (GetMouseY>=44) and (GetMouseY<=83) and
  (GetButton1=1)) then PadesatStiskly1:=1
          else PadesatStiskly1:=0;
End;
 
 
Function PetSetStiskly1: Byte;
Begin
If ((GetMouseX>=279*2) and (GetMouseX<=281*2) and
  (GetMouseY>=42) and (GetMouseY<=60) and
  (GetButton1=1)) then PetSetStiskly1:=1
          else PetSetStiskly1:=0;
End;
 
 
Function TisicStiskly1: Byte;
Begin
If ((GetMouseX>=279*2) and (GetMouseX<=281*2) and
  (GetMouseY>=61) and (GetMouseY<=78) and
  (GetButton1=1)) then TisicStiskly1:=1
          else TisicStiskly1:=0;
End;
 
 
Function PeStiskly1: Byte;
Begin
If ((GetMouseX>=260*2) and (GetMouseX<=300*2) and
  (GetMouseY>=60) and (GetMouseY<=80) and
  (GetButton1=1)) then PeStiskly1:=1
          else PeStiskly1:=0;
End;