Výherní automat DAYTONA GAMBLER pro dosbox který stáhnete z domovské stránky dosboxu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)
gambler.jpgAutor: Martin Koleček
Program: Daytona.pasDefault.pasHisther.pasJackpot.pasLoading.pasMain.pasMaingame.pasMisc.pasMys.pasOvladani.pas
Soubor exe: Gambler.zip
Potřebné: Plus1000.pasPlus500.pasProdat.pasRiskscr.pasRoll.pasRollpre.pasRollproc.pasRolsetup.pasRskdolni.pasRskhorni.pas
Příklady: Saveload.pasScore.pasScreen.pasServis.pasSetbet.pasTestwin.pasUpdate5.pasWaitbtn.pasWinblink.pasWrivalce.pasZisky.pas

Výherní automat podle skutečného stroje Daytona 750. Podporuje Sound Blaster.
Rychlost hry je konfigurovatelná. Experimentálně podporuje ovládání dotykovým displayem pro Androidy.

POZOR:
  • než se objeví hra tak se to načítá poměrně velmi velmi dlouho takže buďte trpěliví
  • pokud nevíte co přesně děláte tak servisní nastavení raději nechte bez povšimnutí
  • reset v servisním nastavení resetuje pouze počítadlo výher a vkladů, ne nastavení hry
  • pokud už jste stačili popřehazovat servisní nastavení a hra je špatně hratelná, tak vymažte soubor GAMBLER.DAT, hra se uvede do "továrního nastavení"

O dosboxu:
  • pokud nevíte a neumíte tak se zeptejte někoho kdo ví a umí nebo si najděte informace o dosboxu na internetu
  • hodnota cycles pro GAMBLERA na PC je tak 10000 až 20000
  • hodnota cycles na mobilních zařízeních (tam používejte legální dosbox turbo) je tak 7000
  • nedávejte cycles max nebo cycles auto, párkrát to zkuste a najděte si správnou přesnou hodnotu
  • hra by neměla kazit zvuk nebo cukat obraz, pokud je cycles nastaveno optimálně v‘e jede hladce
  • DAYTONA GAMBLER je podomácku vyrobený freeware takže ho bezestrachu ‘iřte a ukazujte druhým jak se to hraje
  • totéž dosbox pro PC je freeware, dosbox turbo je komerční ale stojí jen 60 korun tak nebuďte piráti


Nastavení výhernosti:
V servisní obrazovce klávesou TAB měníte switch a nahoru dolů manipupuje s výherností rozsahy jsou 0 až 65000 v‘echny switche a číslo na něm vyrábí poměr mezi dvěma stavy, obvykle to bývá jestli je výhra nebo není výhra a číslo teda dělí na poměr mezi těmito stavy, vždy "0 až číslo" je jedna část, třeba jestli se riskovani povede nebo nepovede a "číslo až 65000" je druhá část možného výsledku. Nakonec rozhodne náhodné číslo z rozsahu "0 až 65535" , ale záleží na poměru na switchi co je pravděpodobněj‘í interval.


SWITCHE:
  • 2kč výhry = šance na výhru ve dvoukorunové hře {RollSetup bet 2, čím menší tím míň výher}
  • 4kč výhry = šance na výhru ve čtyřkorunové hře {RollSetup bet 4, čím menší tím míň výher}
  • 5kč výhry = šance na výhru v pětikorunové hře {RollSetup bet 5, čím menší tím míň výher}
  • 2kč Joker A = pravděpodobnost výsměchu Jokera na dvoukorunové hře {TestWin bet 2J, čím menší tím víc výher}
  • 2kč Joker B = pravděpodobnost zdvojnásobení Jokerem na dvoukorunové hře {TestWin bet 2J, čím menší tím míň výher}
  • 4kč Joker A = pravděpodobnost výsměchu Jokera na čtyřkorunové hře {TestWin bet 4J, čím menší tím víc výher}
  • 4kč Joker B = pravděpodobnost zdvojnásobení Jokerem na čtyřkorunové hře {TestWin bet 4J, čím menší tím míň výher}
  • 5kč Joker = pravděpodobnost zdvojnásobení Jokerem na pětikorunové hře {TestWin bet 5J, čím menší tím míň výher} (na 5kč hře se joker neposmívá)
  • riskovani = šance na zdvojnásobení riskem strany mince při náhodném risku {Risking vyhernost čím menší tím míň výher} (neplatí při risku postřehem; nebo při risku autostartem tam je poměr 1:1)
Procedure Roll;
Begin
  AllStoped:=False;
  RollSetup;
  Repeat
    RollProc;
    KresliValce2;
    Wait(DatRec.RollSpeed);
    TestStopAutoStart;
  Until AllStoped=True;
 
  KresliValce;
  WaitRetrace;
  FlipPage(Buffer[3],Buffer[4]);
 
  TestWin;
 
  KresliValce;
  WaitRetrace;
  FlipPage(Buffer[3],Buffer[4]);
 
{HORNI HRA}
If ((Lista[1].Enable=True) and (Vyhra.Castka>0)) then
Begin
  If AutoStartTyp<>0 then
  Begin
    If DatRec.SBEnable=True
    then Begin
           If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(1)
                                    else SBPlayRaw(24);
         End
    else Begin
          If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(1)
                                   else PlaySound(14);
         End;
  End;
  If AutoStart=True then
  Begin
Case AutoStartTyp of
0: Begin
     Risk.Enable:=False;
     Risk.Blinking:=False;
     For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
     For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
     VyhraShow:=False;
     CreditShow:=True;
     RiskScreen;
     MainGameScreen;
   End;
1: Begin
    RiskCounter:=0;
    Repeat
     If AutoStart=True then
     Begin
      MainGameScreen;
      Risk.Enable:=True;
      Risk.Blinking:=True;
      For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
      For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
      Btn[0].Blinking:=True;
      Btn[4].Blinking:=True;
      Btn[5].Blinking:=True;
      VyhraShow:=True;
      CreditShow:=False;
      Randomize;
      RiskRandom1:=Random(2); {nula nebo jedna}
      Case RiskCounter of
        0: RiskRandom2:=Random(10)+40; {counter}
        1: RiskRandom2:=Random(10)+50; {counter}
      End; {Case End}
      RiskRandom3:=Random(2);
      If RiskRandom3=0 then Risk.Phase:=0
                       else Risk.Phase:=1;
      RiskRandom4:=Random(12); {0..11}
      RiskAuto:=True;
      RiskHorni;
      VyhraShow:=True;
      CreditShow:=False;
      RiskScreen;
     End else
     Begin
       RiskCounter:=2;
       RiskAuto:=False;
     End;
    Until RiskCounter=2;
    NextVyhra:=0;
   End;
2: Begin
    RiskCounter:=1;
    Repeat
     If AutoStart=True then
     Begin
      MainGameScreen;
      Risk.Enable:=True;
      Risk.Blinking:=True;
      For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
      For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
      Btn[0].Blinking:=True;
      Btn[4].Blinking:=True;
      Btn[5].Blinking:=True;
      VyhraShow:=True;
      CreditShow:=False;
      Randomize;
      RiskRandom1:=Random(2); {nula nebo jedna}
      Case RiskCounter of
        0: RiskRandom2:=Random(10)+40; {counter}
        1: RiskRandom2:=Random(10)+50; {counter}
      End; {Case End}
      RiskRandom3:=Random(2);
      If RiskRandom3=0 then Risk.Phase:=0
                       else Risk.Phase:=1;
      RiskRandom4:=Random(12); {0..11}
      RiskAuto:=True;
      RiskHorni;
      VyhraShow:=True;
      CreditShow:=False;
      RiskScreen;
     End else
     Begin
       RiskCounter:=2;
       RiskAuto:=False;
     End;
    Until RiskCounter=2;
    NextVyhra:=0;
   End;
End; {Case End}
  End else
  Begin
    MainGameScreen;
    Risk.Enable:=True;
    Risk.Blinking:=True;
    For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
    For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
    Btn[0].Blinking:=True;
    Btn[4].Blinking:=True;
    Btn[5].Blinking:=True;
    VyhraShow:=True;
    CreditShow:=False;
    RiskCounter:=0;
    RiskAuto:=True;
    Randomize;
    RiskRandom3:=Random(2);
    If RiskRandom3=0 then Risk.Phase:=0
                     else Risk.Phase:=1;
    For I:=0 to 14 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
    If DatRec.SBEnable=True
    then Begin
           If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(1)
                                    else SBPlayRaw(24);
         End
    else Begin
          If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(1)
                                   else PlaySound(14);
         End;
    If DatRec.NahodnyRisk=False then RiskHorni
                                else RiskHorniNahodny;
    VyhraShow:=True;
    CreditShow:=False;
    RiskScreen;
    NextVyhra:=0;
  End;
  Risk.Enable:=False;
  Risk.Blinking:=False;
  For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
  For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
  VyhraShow:=False;
  CreditShow:=True;
  RiskScreen;
End else
Begin
  VyhraShow:=False;
  CreditShow:=True;
  MainGameScreen;
End;
 
  {HORNI HRA NASOBIC + BONUS}
  If ((Lista[1].Enable=True) and (Vyhra.Castka>0)) then {BONUS}
  Begin
    Vyhra.Castka:=Vyhra.Castka*Nasobic;
    VyhraShow:=True;
    CreditShow:=False;
    MainGameScreen;
    For I:=0 to 79 do
    Begin
      TestStopAutoStart;
      Wait(DatRec.fpsProdleva);
    End;
 
    VyhraShow:=False;
    CreditShow:=True;
    MainGameScreen;
 
    For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
    For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
    If Vyhra.Castka>750 then
    Begin
      Inc(Bonus,Vyhra.Castka);
      Vyhra.Castka:=0;
      If DatRec.SBEnable=True
      then Begin
             If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                                      else SBPlayRaw(32);
           End
      else Begin
             If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                                      else PlaySound(22);
           End;
      WinGamble.Enable:=True;
      MainGameScreen;
      BetStore:=Bet;
      BetMultiStore:=BetMulti;
 
      Randomize;
      While ((Credit>=5) and (Bonus>0)) do
      Begin
        Dec(Credit,5);
        MainGameScreen;
 
        For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
        For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
        MainGameScreen;
 
        WinGamble.Blinking:=True;
        WinGambleGreen.Enable:=False;
        WinGambleRed.Enable:=False;
        WinGamble.Counter:=0;
        RandomGamble:=Random(5);
        If RandomGamble<2 then WinGamble.Counter2:=20
                          else WinGamble.Counter2:=30;
        For I:=0 to WinGamble.Counter2 do
        Begin
          If WinGamble.Counter<2 then Inc(WinGamble.Counter) else
          Begin
            WinGamble.Counter:=0;
            If WinGambleGreen.Enable=True then
            Begin
              WinGambleGreen.Enable:=False;
              WinGambleRed.Enable:=True;
            End else
            Begin
              WinGambleGreen.Enable:=True;
              WinGambleRed.Enable:=False;
            End;
          End;
          If DatRec.PS3=False then Begin
                                     MainGameScreen;
                                     Wait(DatRec.fpsProdleva);
                                   End
                              else Begin
                                     UpdateGamble;
                                     Wait(DatRec.fpsProdleva div 2);
                                   End;
          TestStopAutoStart;
        End;
        If WinGambleGreen.Enable=True
        then Begin
               {Sound True}
               If DatRec.SBEnable=True
               then Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                                               else SBPlayRaw(32);
                    End
               else Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                                               else PlaySound(22);
                    End;
               For I:=0 to 49 do
               Begin
                 TestStopAutoStart;
                 Wait(DatRec.fpsProdleva);
               End;
               If Bonus-750>=0 then
               Begin
                 Bonus750:=750;
                 Dec(Bonus,750);
               End else
               Begin
                 Bonus750:=Bonus;
                 Bonus:=0;
               End;
               AddScore(Bonus750);
             End
        else Begin
               {Sound False}
               If DatRec.SBEnable=True
               then Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(9)
                                               else SBPlayRaw(31);
                    End
               else Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(9)
                                               else PlaySound(21);
                    End;
               For I:=0 to 49 do
               Begin
                 TestStopAutoStart;
                 Wait(DatRec.fpsProdleva);
               End
             End;
      End;
      Bet:=BetStore;
      BetMulti:=BetMultiStore;
      WinGamble.Enable:=False;
      TestBetDown;
    End else AddScore(Vyhra.Castka);
    MainGameScreen;
  End else
  Begin
    VyhraShow:=False;
    CreditShow:=True;
    MainGameScreen;
  End;
 
{DOLNI HRA}
If ((Lista[0].Enable=True) and (Vyhra.Castka>0)) then {RISK}
Begin
  If AutoStartTyp<>0 then
  Begin
    If DatRec.SBEnable=True
    then Begin
           If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(1)
                                    else SBPlayRaw(24);
         End
    else Begin
          If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(1)
                                   else PlaySound(14);
         End;
  End;
  If AutoStart=True then
  Begin
Case AutoStartTyp of
0: Begin
     Risk.Enable:=False;
     Risk.Blinking:=False;
     For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
     For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
     If Vyhra.Castka>750 then Begin
                                Inc(Bonus,Vyhra.Castka);
                                Vyhra.Castka:=0;
                              End;
     If Vyhra.Castka>0 then AddScore(Vyhra.Castka);
     VyhraShow:=False;
     CreditShow:=True;
     RiskScreen;
     MainGameScreen;
   End;
1: Begin
    RiskCounter:=0;
    Repeat
     If AutoStart=True then
     Begin
      MainGameScreen;
      Risk.Enable:=True;
      Risk.Blinking:=True;
      For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
      For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
      Btn[0].Blinking:=True;
      Btn[4].Blinking:=True;
      Btn[5].Blinking:=True;
      VyhraShow:=True;
      CreditShow:=False;
      Randomize;
      RiskRandom1:=Random(2); {nula nebo jedna}
      Case RiskCounter of
        0: RiskRandom2:=Random(10)+40; {counter}
        1: RiskRandom2:=Random(10)+50; {counter}
      End; {Case End}
      RiskRandom3:=Random(2);
      If RiskRandom3=0 then Risk.Phase:=0
                       else Risk.Phase:=1;
      RiskRandom4:=Random(12); {0..11}
      RiskAuto:=True;
      RiskDolni;
      VyhraShow:=True;
      CreditShow:=False;
      RiskScreen;
     End else
     Begin
       RiskCounter:=2;
       RiskAuto:=False;
     End;
    Until RiskCounter=2;
  If Vyhra.Castka>0 then
  Begin
    If Vyhra.Castka>750 then
    Begin
      Inc(Bonus,Vyhra.Castka);
      Vyhra.Castka:=0;
      If DatRec.SBEnable=True
      then Begin
             If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                                      else SBPlayRaw(32);
           End
      else Begin
             If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                                      else PlaySound(22);
           End;
      WinGamble.Enable:=True;
      MainGameScreen;
      BetStore:=Bet;
      BetMultiStore:=BetMulti;
 
      Randomize;
      While ((Credit>=5) and (Bonus>0)) do
      Begin
        Dec(Credit,5);
        MainGameScreen;
 
        For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
        For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
        MainGameScreen;
 
        WinGamble.Blinking:=True;
        WinGambleGreen.Enable:=False;
        WinGambleRed.Enable:=False;
        WinGamble.Counter:=0;
        RandomGamble:=Random(5);
        If RandomGamble<2 then WinGamble.Counter2:=20
                          else WinGamble.Counter2:=30;
        For I:=0 to WinGamble.Counter2 do
        Begin
          If WinGamble.Counter<2 then Inc(WinGamble.Counter) else
          Begin
            WinGamble.Counter:=0;
            If WinGambleGreen.Enable=True then
            Begin
              WinGambleGreen.Enable:=False;
              WinGambleRed.Enable:=True;
            End else
            Begin
              WinGambleGreen.Enable:=True;
              WinGambleRed.Enable:=False;
            End;
          End;
          If DatRec.PS3=False then Begin
                                     MainGameScreen;
                                     Wait(DatRec.fpsProdleva);
                                   End
                              else Begin
                                     UpdateGamble;
                                     Wait(DatRec.fpsProdleva div 2);
                                   End;
          TestStopAutoStart;
        End;
        If WinGambleGreen.Enable=True
        then Begin
               {Sound True}
               If DatRec.SBEnable=True
               then Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                                               else SBPlayRaw(32);
                    End
               else Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                                               else PlaySound(22);
                    End;
               For I:=0 to 49 do
               Begin
                 TestStopAutoStart;
                 Wait(DatRec.fpsProdleva);
               End;
               If Bonus-750>=0 then
               Begin
                 Bonus750:=750;
                 Dec(Bonus,750);
               End else
               Begin
                 Bonus750:=Bonus;
                 Bonus:=0;
               End;
               AddScore(Bonus750);
             End
        else Begin
               {Sound False}
               If DatRec.SBEnable=True
               then Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(9)
                                               else SBPlayRaw(31);
                    End
               else Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(9)
                                               else PlaySound(21);
                    End;
               For I:=0 to 49 do
               Begin
                 TestStopAutoStart;
                 Wait(DatRec.fpsProdleva);
               End
             End;
      End;
      Bet:=BetStore;
      BetMulti:=BetMultiStore;
      WinGamble.Enable:=False;
      TestBetDown;
    End else AddScore(Vyhra.Castka);
    MainGameScreen;
  End else
  Begin
    VyhraShow:=False;
    CreditShow:=True;
    MainGameScreen;
  End;
  NextVyhra:=0;
   End;
2: Begin
    RiskCounter:=1;
    Repeat
     If AutoStart=True then
     Begin
      MainGameScreen;
      Risk.Enable:=True;
      Risk.Blinking:=True;
      For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
      For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
      Btn[0].Blinking:=True;
      Btn[4].Blinking:=True;
      Btn[5].Blinking:=True;
      VyhraShow:=True;
      CreditShow:=False;
      Randomize;
      RiskRandom1:=Random(2); {nula nebo jedna}
      Case RiskCounter of
        0: RiskRandom2:=Random(10)+40; {counter}
        1: RiskRandom2:=Random(10)+50; {counter}
      End; {Case End}
      RiskRandom3:=Random(2);
      If RiskRandom3=0 then Risk.Phase:=0
                       else Risk.Phase:=1;
      RiskRandom4:=Random(12); {0..11}
      RiskAuto:=True;
      RiskDolni;
      VyhraShow:=True;
      CreditShow:=False;
      RiskScreen;
     End else
     Begin
       RiskCounter:=2;
       RiskAuto:=False;
     End;
    Until RiskCounter=2;
  If Vyhra.Castka>0 then
  Begin
    If Vyhra.Castka>750 then
    Begin
      Inc(Bonus,Vyhra.Castka);
      Vyhra.Castka:=0;
      If DatRec.SBEnable=True
      then Begin
             If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                                      else SBPlayRaw(32);
           End
      else Begin
             If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                                      else PlaySound(22);
           End;
      WinGamble.Enable:=True;
      MainGameScreen;
      BetStore:=Bet;
      BetMultiStore:=BetMulti;
 
      Randomize;
      While ((Credit>=5) and (Bonus>0)) do
      Begin
        Dec(Credit,5);
        MainGameScreen;
 
        For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
        For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
        MainGameScreen;
 
        WinGamble.Blinking:=True;
        WinGambleGreen.Enable:=False;
        WinGambleRed.Enable:=False;
        WinGamble.Counter:=0;
        RandomGamble:=Random(5);
        If RandomGamble<2 then WinGamble.Counter2:=20
                          else WinGamble.Counter2:=30;
        For I:=0 to WinGamble.Counter2 do
        Begin
          If WinGamble.Counter<2 then Inc(WinGamble.Counter) else
          Begin
            WinGamble.Counter:=0;
            If WinGambleGreen.Enable=True then
            Begin
              WinGambleGreen.Enable:=False;
              WinGambleRed.Enable:=True;
            End else
            Begin
              WinGambleGreen.Enable:=True;
              WinGambleRed.Enable:=False;
            End;
          End;
          If DatRec.PS3=False then Begin
                                     MainGameScreen;
                                     Wait(DatRec.fpsProdleva);
                                   End
                              else Begin
                                     UpdateGamble;
                                     Wait(DatRec.fpsProdleva div 2);
                                   End;
          TestStopAutoStart;
        End;
        If WinGambleGreen.Enable=True
        then Begin
               {Sound True}
               If DatRec.SBEnable=True
               then Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                                               else SBPlayRaw(32);
                    End
               else Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                                               else PlaySound(22);
                    End;
               For I:=0 to 49 do
               Begin
                 TestStopAutoStart;
                 Wait(DatRec.fpsProdleva);
               End;
               If Bonus-750>=0 then
               Begin
                 Bonus750:=750;
                 Dec(Bonus,750);
               End else
               Begin
                 Bonus750:=Bonus;
                 Bonus:=0;
               End;
               AddScore(Bonus750);
             End
        else Begin
               {Sound False}
               If DatRec.SBEnable=True
               then Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(9)
                                               else SBPlayRaw(31);
                    End
               else Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(9)
                                               else PlaySound(21);
                    End;
               For I:=0 to 49 do
               Begin
                 TestStopAutoStart;
                 Wait(DatRec.fpsProdleva);
               End
             End;
      End;
      Bet:=BetStore;
      BetMulti:=BetMultiStore;
      WinGamble.Enable:=False;
      TestBetDown;
    End else AddScore(Vyhra.Castka);
    MainGameScreen;
  End else
  Begin
    VyhraShow:=False;
    CreditShow:=True;
    MainGameScreen;
  End;
  NextVyhra:=0;
   End;
End; {Case End}
  End else
  Begin
    MainGameScreen;
    Risk.Enable:=True;
    Risk.Blinking:=True;
    For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
    For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
    Btn[0].Blinking:=True;
    Btn[4].Blinking:=True;
    Btn[5].Blinking:=True;
    VyhraShow:=True;
    CreditShow:=False;
    RiskCounter:=0;
    RiskAuto:=True;
    Randomize;
    RiskRandom3:=Random(2);
    If RiskRandom3=0 then Risk.Phase:=0
                     else Risk.Phase:=1;
    For I:=0 to 14 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
    If DatRec.SBEnable=True
    then Begin
           If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(1)
                                    else SBPlayRaw(24);
         End
    else Begin
          If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(1)
                                   else PlaySound(14);
         End;
    If DatRec.NahodnyRisk=False then RiskDolni
                                else RiskDolniNahodny;
    VyhraShow:=True;
    CreditShow:=False;
    RiskScreen;
    NextVyhra:=0;
  End;
  Risk.Enable:=False;
  Risk.Blinking:=False;
  RiskScreen;
  For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
  For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
  If Vyhra.Castka>0 then
  Begin
    If Vyhra.Castka>750 then
    Begin
      Inc(Bonus,Vyhra.Castka);
      Vyhra.Castka:=0;
      If DatRec.SBEnable=True
      then Begin
             If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                                      else SBPlayRaw(32);
           End
      else Begin
             If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                                      else PlaySound(22);
           End;
      WinGamble.Enable:=True;
      MainGameScreen;
      BetStore:=Bet;
      BetMultiStore:=BetMulti;
 
      Randomize;
      While ((Credit>=5) and (Bonus>0)) do
      Begin
        Dec(Credit,5);
        MainGameScreen;
 
        For I:=0 to 8 do Btn[I].Blinking:=False;
        For I:=0 to 8 do Btn[I].Phase:=0;
        MainGameScreen;
 
        WinGamble.Blinking:=True;
        WinGambleGreen.Enable:=False;
        WinGambleRed.Enable:=False;
        WinGamble.Counter:=0;
        RandomGamble:=Random(5);
        If RandomGamble<2 then WinGamble.Counter2:=20
                          else WinGamble.Counter2:=30;
        For I:=0 to WinGamble.Counter2 do
        Begin
          If WinGamble.Counter<2 then Inc(WinGamble.Counter) else
          Begin
            WinGamble.Counter:=0;
            If WinGambleGreen.Enable=True then
            Begin
              WinGambleGreen.Enable:=False;
              WinGambleRed.Enable:=True;
            End else
            Begin
              WinGambleGreen.Enable:=True;
              WinGambleRed.Enable:=False;
            End;
          End;
          If DatRec.PS3=False then Begin
                                     MainGameScreen;
                                     Wait(DatRec.fpsProdleva);
                                   End
                              else Begin
                                     UpdateGamble;
                                     Wait(DatRec.fpsProdleva div 2);
                                   End;
          TestStopAutoStart;
        End;
        If WinGambleGreen.Enable=True
        then Begin
               {Sound True}
               If DatRec.SBEnable=True
               then Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(35)
                                               else SBPlayRaw(32);
                    End
               else Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(35)
                                               else PlaySound(22);
                    End;
               For I:=0 to 49 do
               Begin
                 TestStopAutoStart;
                 Wait(DatRec.fpsProdleva);
               End;
               If Bonus-750>=0 then
               Begin
                 Bonus750:=750;
                 Dec(Bonus,750);
               End else
               Begin
                 Bonus750:=Bonus;
                 Bonus:=0;
               End;
               AddScore(Bonus750);
             End
        else Begin
               {Sound False}
               If DatRec.SBEnable=True
               then Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then SBPlayRaw(9)
                                               else SBPlayRaw(31);
                    End
               else Begin
                      If DatRec.RawEnable=True then PlayRaw(9)
                                               else PlaySound(21);
                    End;
               For I:=0 to 49 do
               Begin
                 TestStopAutoStart;
                 Wait(DatRec.fpsProdleva);
               End
             End;
      End;
      Bet:=BetStore;
      BetMulti:=BetMultiStore;
      WinGamble.Enable:=False;
      TestBetDown;
    End else AddScore(Vyhra.Castka);
    MainGameScreen;
  End else
  Begin
    VyhraShow:=False;
    CreditShow:=True;
    MainGameScreen;
  End;
End else
Begin
  VyhraShow:=False;
  CreditShow:=True;
  MainGameScreen;
End;
 
End;