Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Procedure MainGameScreen;
Var I: Byte;
  N: Byte;
Begin
 ClearPage(Buffer[3]);
 
 {Button AUTOSTART}
 If Btn[3].Phase=0 then Blok(0,185,62,199,ColorRedDark,Buffer[3])
          else Blok(0,185,62,199,ColorYellow,Buffer[3]);
 Ramecek(0,185,62,199,ColorGreenDark,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,56,187,'a',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,2,193,'auto start',Buffer[3]);
 
 {Button START}
 If Btn[6].Phase=0 then Blok(64,185,103,199,ColorRedDark,Buffer[3])
          else Blok(64,185,103,199,ColorYellow,Buffer[3]);
 Ramecek(64,185,103,199,ColorGreenDark,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,97,187,'s',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,66,193,'start',Buffer[3]);
 
 {Button WIN GAMBLE}
 If Btn[1].Phase=0 then Blok(105,185,144,199,ColorRedDark,Buffer[3])
          else Blok(105,185,144,199,ColorYellow,Buffer[3]);
 Ramecek(105,185,144,199,ColorGreenDark,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,138,187,'w',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,107,193,'win/-',Buffer[3]);
 
 {Button VSADIT}
 If Btn[2].Phase=0 then Blok(146,185,185,199,ColorRedDark,Buffer[3])
          else Blok(146,185,185,199,ColorYellow,Buffer[3]);
 Ramecek(146,185,185,199,ColorGreenDark,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,179,187,'v',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,148,193,'vsadit',Buffer[3]);
 
 {Button DO MULTIWINU}
 If Btn[0].Phase=0 then Blok(187,185,237,199,ColorRedDark,Buffer[3])
          else Blok(187,185,237,199,ColorYellow,Buffer[3]);
 Ramecek(187,185,237,199,ColorGreenDark,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,231,187,'m',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,189,193,'multiwin',Buffer[3]);
 
 {Button HLAVA}
 If Btn[4].Phase=0 then Blok(239,185,278,199,ColorRedDark,Buffer[3])
          else Blok(239,185,278,199,ColorYellow,Buffer[3]);
 Ramecek(239,185,278,199,ColorGreenDark,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,272,187,'h',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,241,193,'hlava',Buffer[3]);
 
 {Button OREL}
 If Btn[5].Phase=0 then Blok(280,185,319,199,ColorRedDark,Buffer[3])
          else Blok(280,185,319,199,ColorYellow,Buffer[3]);
 Ramecek(280,185,319,199,ColorGreenDark,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,313,187,'o',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,282,193,'orel',Buffer[3]);
 
 {Button VYBRAT CREDIT}
 If Btn[7].Phase=0
 then Begin
     Blok(220,44,270,59,ColorGreenBright,Buffer[3]);
     Ramecek(220,44,270,59,ColorRedDark,Buffer[3]);
     WriteText(Buffer[1],160,60,5,5,1,264,46,'c',Buffer[3]);
     WriteText(Buffer[1],160,60,5,5,1,222,46,'vybrat',Buffer[3]);
     WriteText(Buffer[1],160,60,5,5,1,222,53,'kasu',Buffer[3]);
    End
 else Begin
     Blok(220,44,270,59,ColorGreenDark,Buffer[3]);
     Ramecek(220,44,270,59,ColorRedBright,Buffer[3]);
     WriteText(Buffer[1],160,40,5,5,1,264,46,'c',Buffer[3]);
     WriteText(Buffer[1],160,40,5,5,1,222,46,'vybrat',Buffer[3]);
     WriteText(Buffer[1],160,40,5,5,1,222,53,'kasu',Buffer[3]);
    End;
 
 {Button VYBRAT MULTIWIN}
 If Btn[8].Phase=0 then Blok(220,62,270,76,ColorRedDark,Buffer[3])
          else Blok(220,62,270,76,ColorYellow,Buffer[3]);
 Ramecek(220,62,270,76,ColorGreenDark,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,264,64,'t',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,222,64,'vybrat',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,222,70,'multiwin',Buffer[3]);
 
 {Blikani Tlacitek}
 For I:=0 to 3 do
 If Btn[I].Blinking=True then
 Begin
  If Btn[I].Counter<3 then Inc(Btn[I].Counter)
            else Begin
                Btn[I].Counter:=0;
                If Btn[I].Phase=0 then Btn[I].Phase:=1
                         else Btn[I].Phase:=0;
               End;
 End;
 
 If Btn[6].Blinking=True then
 Begin
  If Btn[6].Counter<3 then Inc(Btn[6].Counter)
            else Begin
                Btn[6].Counter:=0;
                If Btn[6].Phase=0 then Btn[6].Phase:=1
                         else Btn[6].Phase:=0;
               End;
 End;
 
 For I:=7 to 8 do
 If Btn[I].Blinking=True then
 Begin
  If Btn[I].Counter<7 then Inc(Btn[I].Counter)
            else Begin
                Btn[I].Counter:=0;
                If Btn[I].Phase=0 then Btn[I].Phase:=1
                         else Btn[I].Phase:=0;
               End;
 End;
 
 {DUCHOD}
 OutText(216,32,'Hotovost',Buffer[3]);
 OutNumber(264,33,DatRec.Hotovost,False,Buffer[3]);
 If ((DatRec.Hotovost>=0) and (DatRec.Hotovost<10)) then OutText(272,32,'KŸ',Buffer[3]);
 If ((DatRec.Hotovost>=10) and (DatRec.Hotovost<100)) then OutText(278,32,'KŸ',Buffer[3]);
 If ((DatRec.Hotovost>=100) and (DatRec.Hotovost<1000)) then OutText(284,32,'KŸ',Buffer[3]);
 If ((DatRec.Hotovost>=1000) and (DatRec.Hotovost<10000)) then OutText(290,32,'KŸ',Buffer[3]);
 If ((DatRec.Hotovost>=10000) and (DatRec.Hotovost<100000)) then OutText(296,32,'KŸ',Buffer[3]);
 If ((DatRec.Hotovost>=100000) and (DatRec.Hotovost<1000000)) then OutText(302,32,'KŸ',Buffer[3]);
 If ((DatRec.Hotovost>=1000000) and (DatRec.Hotovost<10000000)) then OutText(307,32,'KŸ',Buffer[3]);
 
 {MINCOVNIK}
 WriteBlok(272,44,210,40,216,79,Buffer[1],Buffer[3]);
 Ramecek(279,42,281,78,ColorCtecka,Buffer[3]);
 If VkladShow=True then WriteSprite(275,44,220,40,243,79,Buffer[1],Buffer[3]);
 If VkladShow2=True then WriteSprite(280,44,250,40,289,79,Buffer[1],Buffer[3]);
 If VkladShow3=True then WriteSprite(280,44,250,140,289,179,Buffer[1],Buffer[3]);
 
 {Dolni Lista Vyher}
 If Lista[0].Enable=True
 then For I:=0 to 9 do WriteSprite(I*32,168,160+I*16,48,160+I*16+15,63,Buffer[2],Buffer[3])
 else For I:=0 to 9 do WriteSprite(I*32,168,I*16,48,I*16+15,63,Buffer[2],Buffer[3]);
 
 If Lista[0].Sazka[0]=True then
 Begin
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,16,179,8,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,48,179,16,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,80,179,24,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,112,179,32,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,144,179,40,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,176,179,80,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,208,179,120,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,238,179,160,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,270,179,200,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,302,179,400,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,16,169,16,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,48,169,24,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,80,169,32,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,112,169,40,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,144,169,80,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,176,169,120,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,208,169,160,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,238,169,200,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,270,169,240,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,302,169,400,Buffer[3]);
 End;
 
 If Lista[0].Sazka[1]=True then
 Begin
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,16,179,8,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,48,179,16,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,80,179,24,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,112,179,32,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,144,179,40,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,176,179,80,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,208,179,120,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,238,179,160,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,270,179,200,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,302,179,400,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,16,169,16,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,48,169,24,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,80,169,32,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,112,169,40,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,144,169,80,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,176,169,120,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,208,169,160,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,238,169,200,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,270,169,240,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,302,169,400,Buffer[3]);
 End;
 
 If ((Lista[0].Sazka[0]=False) and (Lista[0].Sazka[1]=False)) then
 Begin
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,16,179,8,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,48,179,16,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,80,179,24,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,112,179,32,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,144,179,40,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,176,179,80,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,208,179,120,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,238,179,160,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,270,179,200,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,302,179,400,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,16,169,16,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,48,169,24,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,80,169,32,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,112,169,40,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,144,169,80,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,176,169,120,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,208,169,160,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,238,169,200,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,270,169,240,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,302,169,400,Buffer[3]);
 End;
 
 {Horni Lista Vyher}
 If Lista[1].Enable=True
 then For I:=0 to 9 do WriteSprite(I*32,152,160+I*16,48,160+I*16+15,63,Buffer[2],Buffer[3])
 else For I:=0 to 9 do WriteSprite(I*32,152,I*16,48,I*16+15,63,Buffer[2],Buffer[3]);
 
 If Lista[1].Enable=True then
 Begin
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,16,157,40,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,48,157,40,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,80,157,80,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,112,157,80,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,144,157,120,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,176,157,160,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,208,157,200,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,238,157,300,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,270,157,400,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,302,157,750,Buffer[3]);
 End;
 
 If Lista[1].Enable=False then
 Begin
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,16,157,40,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,48,157,40,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,80,157,80,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,112,157,80,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,144,157,120,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,176,157,160,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,208,157,200,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,238,157,300,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,270,157,400,Buffer[3]);
  WriteNumber(Buffer[1],160,35,5,5,1,302,157,750,Buffer[3]);
 End;
 
 {DISPLAY WIN + CREDIT}
 Blok(109,141,210,149,ColorBlack,Buffer[3]);
 Ramecek(108,138,211,150,ColorRedBright,Buffer[3]);
 Blok(118,136,138,140,ColorBlack,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,40,5,5,1,120,136,'win',Buffer[3]);
 Blok(168,136,206,140,ColorBlack,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,40,5,5,1,170,136,'credit',Buffer[3]);
 
 If VyhraShow=True then
 Begin
  If Vyhra.Castka<10 then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,130,142,Vyhra.Castka,Buffer[3]);
  If Vyhra.Castka>=100 then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,120,142,Vyhra.Castka,Buffer[3]);
  If ((Vyhra.Castka>=10) and (Vyhra.Castka<100)) then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,125,142,Vyhra.Castka,Buffer[3]);
 End;
 
 If CreditShow=True then
 Begin
  If Credit<10 then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,200,142,Credit,Buffer[3]);
  If ((Credit>=10) and (Credit<100)) then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,194,142,Credit,Buffer[3]);
  If ((Credit>=100) and (Credit<1000)) then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,188,142,Credit,Buffer[3]);
  If ((Credit>=1000) and (Credit<10000)) then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,182,142,Credit,Buffer[3]);
  If ((Credit>=10000) and (Credit<100000)) then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,176,142,Credit,Buffer[3]);
  If ((Credit>=100000) and (Credit<1000000)) then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,170,142,Credit,Buffer[3]);
  If ((Credit>=1000000) and (Credit<9999999)) then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,164,142,Credit,Buffer[3]);
 End;
 
 {DISPLAY MULTIWIN}
 Ramecek(111,5,206,46,ColorRedBright,Buffer[3]);
 Blok(134,3,184,24,ColorBlack,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,40,5,5,1,136,3,'multiwin',Buffer[3]);
 If MultiWin<10 then WriteNumber(Buffer[1],160,103,16,32,2,187,10,MultiWin,Buffer[3]);
 If ((MultiWin>=10) and (MultiWin<100)) then WriteNumber(Buffer[1],160,103,16,32,2,169,10,MultiWin,Buffer[3]);
 If ((MultiWin>=100) and (MultiWin<1000)) then WriteNumber(Buffer[1],160,103,16,32,2,151,10,MultiWin,Buffer[3]);
 If ((MultiWin>=1000) and (MultiWin<10000)) then WriteNumber(Buffer[1],160,103,16,32,2,133,10,MultiWin,Buffer[3]);
 If ((MultiWin>=10000) and (MultiWin<100000)) then WriteNumber(Buffer[1],160,103,16,32,2,115,10,MultiWin,Buffer[3]);
 If ((MultiWin>=100000) and (MultiWin<1000000)) then WriteNumber(Buffer[1],160,103,16,32,2,115,10,99999,Buffer[3]);
 
 {DISPLAY BONUS}
 Ramecek(239,5,288,29,ColorRedBright,Buffer[3]);
 Blok(248,3,280,24,ColorBlack,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,40,5,5,1,250,3,'bonus',Buffer[3]);
 If Bonus<10 then WriteNumber(Buffer[1],160,80,8,16,1,278,10,Bonus,Buffer[3]);
 If ((Bonus>=10) and (Bonus<100)) then WriteNumber(Buffer[1],160,80,8,16,1,269,10,Bonus,Buffer[3]);
 If ((Bonus>=100) and (Bonus<1000)) then WriteNumber(Buffer[1],160,80,8,16,1,260,10,Bonus,Buffer[3]);
 If ((Bonus>=1000) and (Bonus<10000)) then WriteNumber(Buffer[1],160,80,8,16,1,251,10,Bonus,Buffer[3]);
 If ((Bonus>=10000) and (Bonus<99999)) then WriteNumber(Buffer[1],160,80,8,16,1,242,10,Bonus,Buffer[3]);
 
 {DISPLAY BET + BETMULTI}
 Ramecek(35,5,77,29,ColorRedBright,Buffer[3]);
 Blok(46,3,65,24,ColorBlack,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,40,5,5,1,48,3,'bet',Buffer[3]);
 WriteNumber(Buffer[1],160,80,8,16,1,38,10,Bet,Buffer[3]);
 WriteSprite(48,14,160,192,167,199,Buffer[1],Buffer[3]);
 If BetMulti>=10 then WriteNumber(Buffer[1],160,80,8,16,1,58,10,BetMulti,Buffer[3]);
 If ((BetMulti>0) and (BetMulti<10)) then WriteNumber(Buffer[1],160,80,8,16,1,67,10,BetMulti,Buffer[3]);
 
 {VALEC 1}
 Ramecek(107,53,140,126,ColorRedBright,Buffer[3]);
 {VALEC 2}
 Ramecek(143,53,176,126,ColorRedBright,Buffer[3]);
 {VALEC 3}
 Ramecek(179,53,212,126,ColorRedBright,Buffer[3]);
 KresliValce;
 
 {PUMPA X}
 N:=10;
 For I:=0 to 10 do
 Begin
  If N=Nasobic then Blok(7,32+I*8,23,32+I*8+8,ColorRedBright,Buffer[3])
         else Blok(7,32+I*8,23,32+I*8+8,ColorRedDark,Buffer[3]);
  If Nasobic=0 then Blok(7,32+80,23,32+80+8,ColorRedBright,Buffer[3]);
  If N<10 then WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,13,34+I*8,N,Buffer[3])
      else WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,10,34+I*8,N,Buffer[3]);
  If N>1 then Dec(N) else N:=0;
  Ramecek(7,32+I*8,23,32+I*8+8,ColorGreenBright,Buffer[3]);
 End;
 
 {JACKPOT}
 OutText(26,31,'Jackpot',Buffer[3]);
 OutNumber(75,32,DatRec2.Jackpot,False,Buffer[3]);
 WriteNumber(Buffer[1],160,15,5,5,1,68,34,DatRec2.JackPotCounter,Buffer[3]);
 
 {GUN & PLICE}
 Ramecek(28,42,95,109,ColorRedBright,Buffer[3]);
 Case Obrazek of
  0: WriteBlok(30,44,0,64,63,127,Buffer[2],Buffer[3]);
  1: WriteBlok(30,44,64,64,127,127,Buffer[2],Buffer[3]);
  2: WriteBlok(30,44,64,64,127,127,Buffer[2],Buffer[3]);
  3: WriteBlok(30,44,0,64,63,127,Buffer[2],Buffer[3]);
 End; {Case End}
 
 {HLAVA OREL BLINKING}
 If Risk.Blinking=True then
 Begin
  If Risk.Counter<1 then Inc(Risk.Counter)
           else Begin
               Risk.Counter:=0;
               If Risk.Phase=0 then Begin
                          Risk.Phase:=1;
                          Hlava.Enable:=False;
                          Orel.Enable:=True;
                          Btn[4].Phase:=0;
                          Btn[5].Phase:=1;
                         End
                       else Begin
                          Risk.Phase:=0;
                          Hlava.Enable:=True;
                          Orel.Enable:=False;
                          Btn[4].Phase:=1;
                          Btn[5].Phase:=0;
                         End;
              End;
 
 End;
 
 {HLAVA OREL}
 If Risk.Enable=False then
 Begin
  WriteSprite(252,82,100,98,131,115,Buffer[1],Buffer[3]); {RISK TMAVY}
  WriteSprite(220,104,0,100,95,139,Buffer[1],Buffer[3]); {HLAVA OREL}
 End else
 Begin
  WriteSprite(252,99,100,116,131,131,Buffer[1],Buffer[3]); {RISK SVETLY}
  If Hlava.Enable=True then WriteSprite(220,120,0,140,47,179,Buffer[1],Buffer[3])
             else WriteSprite(220,120,0,100,47,139,Buffer[1],Buffer[3]);
  If Orel.Enable=True then WriteSprite(268,120,48,140,95,179,Buffer[1],Buffer[3])
            else WriteSprite(268,120,48,100,95,139,Buffer[1],Buffer[3]);
 End;
 
 {WIN GAMBLE}
 If WinGamble.Enable=False then
 Begin
  WriteSprite(28,114,100,150,132,165,Buffer[1],Buffer[3]); {WIN}
  WriteSprite(74,114,137,150,148,165,Buffer[1],Buffer[3]); { - }
  WriteBlok(30,132,250,20,282,38,Buffer[1],Buffer[3]); {GREEN TMAVA}
  WriteBlok(64,132,210,20,242,38,Buffer[1],Buffer[3]); {RED TMAVA}
 End;
 
 If WinGamble.Enable=True then
 Begin
  If WinGamble.Blinking=False then
  Begin
   WriteSprite(28,114,100,166,132,181,Buffer[1],Buffer[3]); {WIN}
   WriteSprite(74,114,137,166,148,181,Buffer[1],Buffer[3]); { - }
   WriteBlok(30,132,250,0,282,18,Buffer[1],Buffer[3]); {GREEN SVETLA}
   WriteBlok(64,132,210,0,242,18,Buffer[1],Buffer[3]); {RED SVETLA}
  End else
  Begin
   If WinGambleGreen.Enable=True
   then Begin
       WriteSprite(28,114,100,166,132,181,Buffer[1],Buffer[3]);
       WriteBlok(30,132,250,0,282,18,Buffer[1],Buffer[3]);
      End
   else Begin
       WriteSprite(28,114,100,150,132,165,Buffer[1],Buffer[3]);
       WriteBlok(30,132,250,20,282,38,Buffer[1],Buffer[3]);
      End;
   If WinGambleRed.Enable=True
   then Begin
       WriteSprite(74,114,137,166,148,181,Buffer[1],Buffer[3]);
       WriteBlok(64,132,210,0,242,18,Buffer[1],Buffer[3]);
      End
   else Begin
       WriteSprite(74,114,137,150,148,165,Buffer[1],Buffer[3]);
       WriteBlok(64,132,210,20,242,38,Buffer[1],Buffer[3]);
      End;
  End;
 End;
 
 HideMouse;
 WaitRetrace;
 FlipPage(Buffer[3],Buffer[4]);
 ShowMouse;
End;