Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Procedure Blinking;
Var I: Byte;
Begin
 If WinConf.Vyhra[1]=True then
 Begin
  For I:=1 to 3 do
  If WinConf.Symbol[I]=0 then WinConf.Symbol[I]:=1
              else WinConf.Symbol[I]:=0;
 End;
 
 If WinConf.Vyhra[2]=True then
 Begin
  For I:=4 to 6 do
  If WinConf.Symbol[I]=0 then WinConf.Symbol[I]:=1
              else WinConf.Symbol[I]:=0;
 End;
 
 If WinConf.Vyhra[3]=True then
 Begin
  For I:=7 to 9 do
  If WinConf.Symbol[I]=0 then WinConf.Symbol[I]:=1
              else WinConf.Symbol[I]:=0;
 End;
 
 If WinConf.Vyhra[4]=True then
 Begin
  If WinConf.Vyhra[1]=False then
  If WinConf.Symbol[1]=0 then WinConf.Symbol[1]:=1
              else WinConf.Symbol[1]:=0;
  If WinConf.Vyhra[2]=False then
  If WinConf.Symbol[5]=0 then WinConf.Symbol[5]:=1
              else WinConf.Symbol[5]:=0;
  If WinConf.Vyhra[3]=False then
  If WinConf.Symbol[9]=0 then WinConf.Symbol[9]:=1
              else WinConf.Symbol[9]:=0;
 End;
 
 If WinConf.Vyhra[5]=True then
 Begin
  If WinConf.Vyhra[3]=False then
  If WinConf.Symbol[7]=0 then WinConf.Symbol[7]:=1
              else WinConf.Symbol[7]:=0;
  If ((WinConf.Vyhra[2]=False) and (WinConf.Vyhra[4]=False)) then
  If WinConf.Symbol[5]=0 then WinConf.Symbol[5]:=1
              else WinConf.Symbol[5]:=0;
  If WinConf.Vyhra[1]=False then
  If WinConf.Symbol[3]=0 then WinConf.Symbol[3]:=1
              else WinConf.Symbol[3]:=0;
 End;
End;
 
 
Procedure KresliBlikani;
Begin
 If WinConf.Symbol[1]=1 then WriteSymbol(108,54+Valec[0].Scroll,Valec[0].Symbol[1],True,0,0,Buffer[3])
             else WriteSymbol(108,54+Valec[0].Scroll,Valec[0].Symbol[1],False,0,0,Buffer[3]);
 If WinConf.Symbol[2]=1 then WriteSymbol(144,54+Valec[1].Scroll,Valec[1].Symbol[1],True,0,0,Buffer[3])
             else WriteSymbol(144,54+Valec[1].Scroll,Valec[1].Symbol[1],False,0,0,Buffer[3]);
 If WinConf.Symbol[3]=1 then WriteSymbol(180,54+Valec[2].Scroll,Valec[2].Symbol[1],True,0,0,Buffer[3])
             else WriteSymbol(180,54+Valec[2].Scroll,Valec[2].Symbol[1],False,0,0,Buffer[3]);
 
 If WinConf.Symbol[4]=1 then WriteSymbol(108,54+Valec[0].Scroll+24,Valec[0].Symbol[2],True,0,0,Buffer[3])
             else WriteSymbol(108,54+Valec[0].Scroll+24,Valec[0].Symbol[2],False,0,0,Buffer[3]);
 If WinConf.Symbol[5]=1 then WriteSymbol(144,54+Valec[1].Scroll+24,Valec[1].Symbol[2],True,0,0,Buffer[3])
             else WriteSymbol(144,54+Valec[1].Scroll+24,Valec[1].Symbol[2],False,0,0,Buffer[3]);
 If WinConf.Symbol[6]=1 then WriteSymbol(180,54+Valec[2].Scroll+24,Valec[2].Symbol[2],True,0,0,Buffer[3])
             else WriteSymbol(180,54+Valec[2].Scroll+24,Valec[2].Symbol[2],False,0,0,Buffer[3]);
 
 If WinConf.Symbol[7]=1 then WriteSymbol(108,54+Valec[0].Scroll+48,Valec[0].Symbol[3],True,0,0,Buffer[3])
             else WriteSymbol(108,54+Valec[0].Scroll+48,Valec[0].Symbol[3],False,0,0,Buffer[3]);
 If WinConf.Symbol[8]=1 then WriteSymbol(144,54+Valec[1].Scroll+48,Valec[1].Symbol[3],True,0,0,Buffer[3])
             else WriteSymbol(144,54+Valec[1].Scroll+48,Valec[1].Symbol[3],False,0,0,Buffer[3]);
 If WinConf.Symbol[9]=1 then WriteSymbol(180,54+Valec[2].Scroll+48,Valec[2].Symbol[3],True,0,0,Buffer[3])
             else WriteSymbol(180,54+Valec[2].Scroll+48,Valec[2].Symbol[3],False,0,0,Buffer[3]);
End;
 
 
Procedure WinBlink;
Var I: Byte;
Begin
 WinConf.Counter1:=0;
 WinConf.Counter2:=0;
 WinConf.Counter3:=0;
 Case WinConf.SoundSet of
  0: If DatRec.RawEnable=True then
    Begin
     If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(5)
                 else PlayRaw(5);
    End;
  9: If DatRec.RawEnable=True then
    Begin
     If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(6)
                 else PlayRaw(6);
    End;
 
  8: If DatRec.RawEnable=True then
    Begin
     If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(4)
                 else PlayRaw(4);
    End;
 End; {Case End}
 
 Repeat
  If DatRec.RawEnable=True then
  Begin
   If ((WinConf.SoundSet>0) and (WinConf.SoundSet<6)) then
   Begin
    If WinConf.Counter2<10 then Inc(WinConf.Counter2)
                else Begin
                   WinConf.Counter2:=0;
                   Case WinConf.SoundSet of
                    1: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(28)
                                  else PlaySound(18);
                    2: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(28)
                                  else PlaySound(18);
                    3: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(27)
                                  else PlaySound(17);
                    4: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(27)
                                  else PlaySound(17);
                    5: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(29)
                                  else PlaySound(19);
                    6: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(29)
                                  else PlaySound(19);
                   End; {Case End}
                  End;
   End;
 
   If WinConf.SoundSet=6 then
   Begin
    If WinConf.Counter2<15 then Inc(WinConf.Counter2)
                else Begin
                   WinConf.Counter2:=0;
                   If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(8)
                               else PlayRaw(8);
                  End;
   End;
 
   If WinConf.SoundSet=7 then
   Begin
    If WinConf.Counter2<11 then Inc(WinConf.Counter2)
                else Begin
                   WinConf.Counter2:=0;
                   If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(3)
                               else PlayRaw(3);
                  End;
   End;
  End else
  Begin
   If WinConf.Counter2<10 then Inc(WinConf.Counter2)
               else Begin
                  WinConf.Counter2:=0;
                  Case WinConf.SoundSet of
                   1: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(28)
                                 else PlaySound(18);
                   2: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(28)
                                 else PlaySound(18);
                   3: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(27)
                                 else PlaySound(17);
                   4: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(27)
                                 else PlaySound(17);
                   5: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(29)
                                 else PlaySound(19);
                   6: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(29)
                                 else PlaySound(19);
                   7: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(33)
                                 else PlaySound(23);
                   8: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(33)
                                 else PlaySound(23);
                   9: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(34)
                                 else PlaySound(24);
                   0: If DatRec.SBEnable=True then SBPlayRaw(34)
                                 else PlaySound(24);
                  End; {Case End}
                 End;
  End;
 
  If WinConf.Counter3<2 then Inc(WinConf.Counter3)
             else Begin
                 WinConf.Counter3:=0;
                 Blinking;
                 KresliBlikani;
                 FlipPage(Buffer[3],Buffer[4]);
                End;
  TestStopAutoStart;
  Wait(DatRec.fpsProdleva);
  Inc(WinConf.Counter1);
 Until WinConf.Counter1=199;
 If WinConf.SoundSet=7 then For I:=0 to 79 do Wait(DatRec.fpsProdleva);
 For I:=1 to 5 do WinConf.Vyhra[I]:=False;
 For I:=1 to 9 do WinConf.Symbol[I]:=0;
 If JackPotPadl=True then JackPotWin;
End;