Program zistí akými kombináciami zásahov do terča sa dá dosiahnuť požadovaný počet bodov Z v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Programy v Pascalu

Program: Terc.pasTerclight.pasTerc2.pas
Soubor exe: Terc.exeTerc2.exe
Soubor ubuntu: Terc
Příklady: Terc.txtTerc2.txt

Program zistí akými kombináciami zásahov do terča sa dá dosiahnuť požadovaný počet bodov Z. Určí všetky vektory P ( P[1] .. P[M] ) a počet zásahov do medzikružia. Nakoniec vypíše všetky možné riešenia a ich počet (0, 1, 2, …). Podrobný postup riešenia nájdete v Terc.txt.

Ako všade aj tu platí že sa dá naprogramovať jednodušia verzia TercLight.pas ktorá ale nieje taká výkonná.

Nakoniec ešte uverejňujem verziu Terc2.pas od prispievateľky s nickom Quetocek. Vďaka nej je k dispozícii aj dokumentácia.
{ TERC.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Akymi kombinaciami zasahov sa da dosiahnut definovany pocet bodov }
{ Urcite vsetky vektory P ( P[1] .. P[M] ) poctov zasahov do    }
{ medzikruzia. Vytvorte program, ktorě vypise vsetky mozne riesenia }
{ a ich pocet (0, 1, 2, ).                     }
{                                  }
{ Zadanie:                             }
{ - Pocet medzikruzi v terci M                   }
{ - Bodove hodnoty jednotlivych medzikruzi B[1] .. B[M]      }
{ - Celkovy pocet vystrelov V                   }
{ - Celkovy pocet nastrielanych bodov v terci Z          }
{                                  }
{ Datum:14.11.2004               http://www.trsek.com }
 
program terc;
uses crt,dos;
const MAX_M=20;     { maximalny pocet vystrelov }
 
var m:integer;     { pocet medzikruzi }
  v:integer;     { pocet vystrelov }
  z:integer;     { celkovy pocet nastrielanych bodov }
  i:integer;     { pomocna premenna }
  poc:integer;    { pocet rieseni }
 
  { tieto 2 polia su zaroven globalnymi polami }
  { do pola vv si odovzdavaju jednotlive funkcie vygenerovane hodnoty }
  b:array [1..MAX_M] of integer;   { hodnoty medzikruzi }
  vv:array [1..MAX_M] of integer;   { vektor riesenia }
 
 
{ skolonovanie slova riesenie, slovencina moja }
function Sklon(poc:integer):string;
begin
case poc of
 1: Sklon:='riesenie';
 2: Sklon:='riesenia';
 3: Sklon:='riesenia';
 4: Sklon:='riesenia';
else
   Sklon:='rieseni';
end;
end;
 
 
{ funkcia zisti celkovy pocet vystrelov }
function PocetVystr(m:integer):integer;
var poc:integer;
begin
 poc:=0;
 
 for i:=1 to m do
  poc:=poc+ vv[i];
 
 PocetVystr:=poc;
end;
 
 
{ najtazsia cast programu }
{ bude generovat jednotlive kombinacie zasahov }
{ POSTUP: }
{ -najdem od zadu posledne cislo vo vektore, ktore nema nulu }
{ -od tohoto cisla odpocitam 1                }
{ -pole za tymto cislom dopocitam do poctu vystrelov v    }
{ -ak vsetky maju nulu koncim                }
function DalsiVektor(m,v:integer):boolean;
var i:integer;
begin
 vv[m]:=0;
 
 { najprv najdem od zadu posledne ktore nema nulu }
 i:=m-1;
 while((i>1) and (vv[i]=0)) do
  i:=i-1;
 
 { je koniec? }
 if((i=1) and (vv[i]=0))then
  begin
   DalsiVektor:=false;
  end
 else
  begin
  { od tohoto cisla odpocitam 1 }
  vv[i]:=vv[i]-1;
 
  { dopocitam cislo }
  vv[i+1]:=v-PocetVystr(m-1);
  DalsiVektor:=true;
  end;
end;
 
 
{ funkcia zisti kolko ma vektor bodov }
function PocetBodov(m:integer):integer;
var i:integer;
  vys:integer;
begin
 vys:=0;
 
 for i:=1 to m do
  vys:=vys+ vv[i]*b[i];
 
 PocetBodov:=vys;
end;
 
 
{ vypise pozadovany vektor }
procedure VypisVektor(m:integer);
var i:integer;
begin
 Write('(');
 
 for i:=1 to m do
 begin
  if (i=m) then
   Write(vv[i],')')
  else
   Write(vv[i],',');
 end;
 WriteLn;
end;
 
 
BEGIN
 { uvod }
 ClrScr;
 WriteLn('Program na zistenie kombinacii zasahov pre dosiahnutie poctu bodov.');
 WriteLn;
 
 { zistenie pociatocnych hodnot }
 Write('Zadaj pocet medzikruzi v terci (max=', MAX_M, '):');
 ReadLn(m);
 
 for i:=1 to m do begin
  Write('Zadaj hodnotu medzikruzia B[',i,']=');
  ReadLn(b[i]);
 end;
 
 WriteLn;
 Write('Zadaj celkovy pocet vystrelov:');
 ReadLn(v);
 
 Write('Zadaj pozadovany pocet nastrielanych bodov:');
 ReadLn(z);
 {m:=4; b[1]:=2; b[2]:=5; b[3]:=7; b[4]:=8; v:=5; z:=27;}
 
 
 { nastavim default hodnoty - znulujem }
 for i:=1 to MAX_M do vv[i]:=0;
 vv[1]:=v;      { pocet vystrelov dam do prveho pola }
 poc:=0;
 
 
 { zacneme riesit ulohu }
 WriteLn;
 
 while( DalsiVektor(m,v)) do
 begin
  { kontrola vektora - pocet bodov OK }
  if( PocetBodov(m)=z )then
   begin
    inc(poc);
    Write('Riesenie ',poc:2,': ');
    VypisVektor(m);
   end;
 end;
 
 
 { zhodnoti kolko nasiel rieseni }
 if( poc=0 )then
  WriteLn('Pre zadane hodnoty neexistuje ziadne riesenie.')
 else
  WriteLn('Celkovo ', poc, ' ', Sklon(poc));
 
END.