{ DELITELE_INTERVALU.PAS } { Program vypíše všetky čísla z intervalu ktoré sú deliteľné C. } { } { Datum:09.07.2013 http://www.trsek.com } program delitele_intervalu; var a,b,c: integer; { pre zadane cisla } i: integer; { premena cyklu } nieje: boolean; { urci ci je neaky vysledok } begin writeln('Program vypise vsetky cisla z intervalu ktore su delitelne C'); write('Zadaj A:'); readln(a); write('Zadaj B:'); readln(B); write('Zadaj C:'); readln(C); write('Cisla su:'); nieje:=true; { cyklus od A do B (uzavrety interval - okrem A a B) } for i:=A to B do begin { zbytok po deleni je nula, takze je delitelom } if((i mod C) = 0 )then begin write(i,', '); nieje:=false; end; end; { zisti ci nieco vypisal } if( nieje ) then begin writeln(' nevyhovuje ziadne cislo z intervalu'); end; { caka na enter } readln; end.