Konvertuje hex číslo na dekadické

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Program: Hex.pas
Soubor exe: Hex.exe

Konvertuje hex číslo na dekadické.
{ HEX.PAS          Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Convert hex prezentation as string to long.            }
{                                  }
{ Datum:13.07.2013               http://www.trsek.com }
 
program HexConvert;
 
var
 a: longint;
 cislo: string;
 
{ Convert hex prezentation as string to long }
function HexToDec(S: string): Longint;
var I : Integer;
  Result : Longint;
begin
 Result := 0;
 for I := 1 to Length(S) do
 begin
  Result := 16*Result;
  if (S[I] >= '0') and (S[I] <= '9') then
    Result := Result + Ord(S[I]) - Ord('0')
  else if (S[I] >= 'A') and (S[I] <= 'F') then
    Result := Result + Ord(S[I]) - Ord('A') + 10
  else if (S[I] >= 'a') and (S[I] <= 'f') then
    Result := Result + Ord(S[I]) - Ord('a') + 10
 end;
 
 HexToDec := Result;
end;
 
{ test it }
begin
 write('Write hex : ');
 readln(cislo);
 
 a:= HexToDec(cislo);
 WriteLn('Integer is : ', a);
 ReadLn;
end.