{ POCITANI.PAS Copyright (c) Pavel Patak } { Po zadani dvou čísel a,b z klavesnice program vypocte a+b, a-b, } { a*b,a/b, a div b, a mod b, celociselne deleni a zbytek po nem } { Uživatel zadá dve cisla, druhe pokud mozno nenulove, } { nulou se totiz spatne deli. } { } { Datum:28.10.2004 http://www.trsek.com } Program Pocitani; Var a,b : Integer; {Zadane hodnoty budou celociselne} Begin Write('Zadej dve nenulova cisla a, b :'); {Vyzva uzivateli, ve skutecnosti staci nenulove b, ale kdo se s tim ma vypisovat?} Readln(a,b); Writeln; Writeln(a,' + ',b,' = ',a+b); {Soucet} Writeln(a,' - ',b,' = ',a-b); {Rozdil} Writeln(a,' * ',b,' = ',a*b); {Soucin} Writeln(a,' / ',b,' = ',a/b); {Podil} Writeln(a,' div ',b,' = ',a div b);{Celociselny podil} Writeln(a,' mod ',b,' = ',a mod b);{Zbytek po celociselnem deleni} Readln; {A zkuste to bez nej!!!} End.