ELF044 (PPPP5P5| `3QtdU]cmÉڹ5JeYDÉڹ5!<e0Éڹ5<Éڹ6Éڹ6Éڹ6}wÉy]Ít&U]bMÉڹ,6*En9$Éڹ46 Aڸ. ]Ít&U]v/bÉڹD6 ÉڹP6~ xÉڹ\6Up d OÉڹ6,G P; =Au+Éڹ6 < ) Éڹ6 Éڹ6 AIڸK Éڹ6b} AIڸ d X C Éڹ6 ; d / Éڹ6 ; QaEE0Bt ZZNjuڃ $ $$\$t$|$ $fZ0Bt Z҉ZرY 9 Y= $ $t$|$0Bt Z҉ZfZf~Y\3~u ]&uǃfZf~a Yƅt$YF =YtYpYf ZfZføYDt Y$t$|$ [ [[0Bt DD\$t$ |$D$ $ӾD$HD$P)щIvD$PL$A3A)<$D$xD$L$Q ҋD$PD$H)ʉ9<$D$HD$P3$D$X\$t$ |$ $t$|$lj֋GW)Љ*GWڱ ^)_W ҋGW)Љ9ԋGWڱ 0_$t$|$ U É։ϋ0Bt DDu&h Z^^ _0_t0Bt PGTG0Bt @BDB0Bt DDk0Bt IID0Bt LL^,^ _0_]]`:%~]/u]Ã\$t$ ưSÄuÄt $9s$\$t$ USQ=9ù9Y[=r U]t.Z u#ZZt ZZQjщ¸$]UQщ¸Uщ¸LRщ¸BT.U5t+SU[E%t= OtE EEEUtSU[E%EEEVWƉ_^VWt| NOIu_^S(у)ʃl| l| ~;ك[vSl )˃,l| < }|[}_HoSoу)ʃ oLoTo\odL T \ d ~w[ك Stу))ك)VWƉ׉ȃ?ooLoTo\od ol(ot0o|8LT\d l(t0|8uwك_^[HSoD )˃ o oTo\odd \ T }Dw [i}\DHJʃ Sу)ʃ LT)L )T ~ك [\Stу))<ك)RPQ]YXZʉ[D T T SD )˃ T) )T }D [Y$w9Ѝ~t#)4~9 tP9X%9%: ~@JuWi_U}uljΉ19vȪ|ك)}u{U]u}E΋EEEEˉE9~9U~U+EËE9uE@%Mً}GhEU9u/E@%Mً}GMEPF/MEPFE@%MًEpaUE]u}@\$4t$8|$ ʋ}uu Ɖ"Er!rrEƉru}EEEEE}t UEu܋} \$t$É$Ή$$9|IA=}?B9\$t$ \$t$É$Ή$d$9|JBffC9\$t$ t \$t$$Ӆ$ux$$u6$(ލ4u $9vڍU $$^"Ƌ$t@~6$t@@9~$t@@$$ $0$f$X$t$$\$t$ $T$$T$$T$ $t$|$É։ϋ0Bt @ODOW8_$t$|$ U ]u}Éп‰0Bt @ODOu\0Bt POTOp:ttpHP5p:֋]u}$0Bt @O҉DOu @@$à $t$|$0Bt POTO0u NF u>0Bt POTOV{tC;TP9$t$|$ `OJBH `O1ielЉ`Oo| :p' X5X5@B B6;\$v T$iË$)B B ;BvB BD$D$\$ t$|$À=80Bt L҉L <j0Bt LL蝹0Bt L҉LP<$0Bt LLWf$t$Éƃu t$t$\$t$ |$ƉӉύvډD$T$|$u <$t܃<$ tփ|$}D$0Bt DDfD$\$t$ |$\$t$ |$ƉӉύvډD$$|$u <$t܃<$ tփ|$}2D$0Bt DDfD$\$t$ |$$t$ËC=|&-t Htt-&0Bt DDffiSL PC(C$C=u pC :C 0Bt DDutC$$t$\$t$ÉKؙ щ؉%?Ɖ'É؋\$t$0Bt OO¸UQщ¸.UQщ¸UQjщ¸<$efË0Bt D҉Dff$\$t$|$ $Y؃+$ǃr]$ȉƉ؃uȉ8؃ F$AF؃ $AAAA tH $Ћ\$t$|$ U ]u}EUME$ƋEtE싐;;rEPىE7Dž=Yu=Yu YY Yz YYzEP YىDžtbEGt WG B G Y t G WPU싂G E샸t U싂xGE쉸Y_E$%EEt"U싂DžtbE싐UTE;<w<Džt9<E/E; ;w ;Džt ;E EyDžu-EkDžu=_t EEGGU싂G E샸t E싐zE쉸U썂‹EBB;vB}UEEE@EƋE)9v EE]C lj;E)9r؉KY׋UE KtYUMEEU싂=U싂=sE싐EEǀPE@E$EUE$ BEBBB tPE]u}\$t$|$ $ӉΉ%uL$B=|-t8H|$$"0Bt DDff$|=tHtHt$1$@ $@$@%=u @%=u NJu`$B=-tH~Ht!$$$$@ع$$u ~tً$}?ku5t.ljعZ$$u 6tً$}0Bt DDf\$t$|$ UQс¸H$ƒ%w=$<f3f-f'f!ffeff ffË0Bt D҉Dff$U]j"jjjÃu ؋]U]u}UMUUE_t#[uEF_A;ur0;uw+E0u SECGE ߋ[u؋]u}U(]؉u܉}ÉЉ΋MU}}} ]EuMUEEUZ*]؋u܋} $t$|$`=`)΃ȿ9|X9rT0` `)ʿ9|&9r" `Iȋ `Iʁ%L $t$|$ \$t$|$ p>:0>t0>p>0> tLp`u >P```$ 0>D$`>P>С@`f $23=0`5 `9|NF `` 9$\$t$|$ `;`u . tUpt`;`ty x u+EM&U%jjUJ&|<d,t ,dOSf xv|޻HtAHHHHCHH-H-|< rY, t5,#t,rM, v,t,t7, t),r9,w5| ` TJ@| )|,1<*%$p=H8 P, |M pK d5 [G RO IB;4O +I "Q |9 [2 + |4\R|< ?0 |<5r=,5t,tt!t&,Eu)G @AB|5~|<0s,0t)t.,t3t8t=tB,tGtL,EuORFC=Dv4m+d"V[WRXIY@|~|<1r?,1ttt#t(,Ju+S"Z[\]|~|S|<~r ,~u?<t f _t fu!| |xxxptUj%P!$0Bt @BDB0Bt @BDB)5$0Bt @BDB0Bt PGTG0Bt PGTG 5Ǥ0Bt PGTG0Bt @BDB*p`0Bt PGTG*udp`ud0Bt @BDB*0Bt PGTG$*$.t ``C` ``>`P>0`P>H`>Jf@>=p`tP```C``P`P`uP```>>$;p`u=@`tP>`>@`2e~ ea"e$>>t؋$ \$t$$;4$| $v$$%) ;4$=>tV\$t$ a;aub a)ȉa;a~aa)Љa`aaa=| aau0a` aaa| aUÉuP`P`u````=p`t"``)‰Ѓu:>~.``PP P`9NP```$p>9t,p`up>0>p>$$`uJ `u@ ``>9u&9u" 0`P>9u9u$$$ $։ˉljF)C$T$$D$ $ 0>D$ @`H`>HAf $$'$$ $ ```| ``;`te ``;`t(`e``|`$ðqj$>*~ %?U|a~0ELUjjUÈ؋|$Éغ>`C$Dt$<|$@t2T‰g f#f fU#t$<|$@DUX\`dhdhl@?lmkEUjhUW )5ƻC؃9}<t@<[u݉؃9}løllM؃mlR4(Dž:l;(ÍlPIl!'lh`*hhP@)‰щ@l&hh'*dX\` \$=@`tP>`>@`f+`>P>p`u?0Bt @BDBT|D$`>$P>`>u `>PP>u P>P>`>@`P>`>@`n\$ U(Ӊϋu E9[O9~;`>ubjP?E썕E`?EhEp?EM싅"uf 9~RjP?)?s"jP?+?!"B99~NjP?)@?!jP?)؍?u!u@9u?+ojP?`?Wp? U(É9uE؃Ѓ׃ut~|~}fE0~}1V؃Ë9t549tU3 @%?fPM썅E脰9tY4@%?fPM썅薰E#E?!uEjP?EM썅E?EMUEӋE@~1h`?EH썅֯E`fPEH썅蓯Ee}eaee=|`BP`N$$@=u$P $B$ $@`$B $B$$B(fuP Ku PfPfPuP0u@0t `f`fHt$@|$D$4$|$=Pftd$d$=`ftd$D$ %0D$ t$@|$DHU(]؉j Mܺ薚M܉غg]$$$ $ÿJ$p~$@8T$虬D$D$$)p$@7f$$$ \$t$ |$D$T$ID$@$t,t,th,$=p`u2=`u);Ɖ@3<'KD$P =p`u3=`u*Ɖ ՑCG=p`u0=`u'諒Ɗ $ʔ襑讒虑D$P$C$ t t D$;XD$XfD$PD$Ht$T$BD$P9|/IvAD$pH< u< tt$FN0 9ՋD$PD$P=p`u=`u D$X D$@ff؋\$t$ |$f$$@fU$Ep>:0>t0>Ep>0>ErEEgvEU<t =pfzpf]ƅ:vU%t0 r t t+tCE9| tPU)ЉUEPff裩fff*cf%f%Ff%x5``f%)Ɖ `, P`5``fh%Ɖ0` P`5P`f0%Ɖ```qM5P`f%)Ɖ```=ƅpfƅpfuft HEEpfUE<~,tgt0t,un```WI}P`H )‰ЍJ@EEE;EE~UEP``)@ËE@9|7PEP@)‹E@>CE)X8PEP@)‹EHE@E@E@hUE։;DžuǍPMfEPu؋99|\$t$|$ Ɖ$|F<u F<[$$$%<0,0tt#,t3t^t ,8{r g$$%?CÅ~IH ‰8$$%?Å~H Љ$;$8\$t$|$ \$t$|$ lj8``H`>H$; $ $$$%<uP`~] P`U@`P`ЉƊ$%s@`P`ЉƠ0>DsP`P`;`>~P`; $|\$t$|$ $p>:0>t0>p>0>iu``>9u9up`uk @_P``)@``;0`u`0`蛤t-`-0`$U``;0`uYt 0@k`P`0```B50`j ` ``'0``7``B`#U,ϋE uP```)8r"ˉW8w⍍0>3X)@8rˍvÉ8wU$EJ`>J׾ƅ9KC@`DB9t?p`u6Pݟ@`BfP蟟;t JQ@`I`>IK+AM $KCsCC؋Sҋ0Bt DDtC$t$$Ë0Bt DDurC=|K-~u?C=u؋S ҋtt t؋S(CCC0Bt DDfg$UEUqhA趆UEӋUhA^ڹ輽UEӋUhA\$t$ |$t Au D$n$<$Gt<=u+$ƋA<<$v:t@G @GItuu=u BT$uD$D$\$t$ |$щ¸貔P 0 p 8@A`@PA`Ap@A >pA@@8P5Program Ping-pong----------------- n - nova hra o - options p - pause ESC - koniecKonec Nahral jsi Options--------$a. Hrac 1 human (sipky nahoru, dolu) b. Hrac 2 automathuman (w-nahoru, s-dolu)c. zniz rychlost na d. zvys rychlost na ----------------Stiskni a,b,c,d,esc pro zmenuPing pong od Hudecky 2011, [kroku=, x= y=Hrac1 =: Hrac2 = [ --- Hrac cislo 1 prohral --- ] [ --- Hrac cislo 2 prohral --- ]DDP@BPPGPIPLPDpNDDNDNO@OPOZp[P2гq߰Runtime error at $/proc/self/exe0123456789ABCDEF $ Оp@6This binary has no unicodestrings support compiled in.SRecompile the application with a unicodestrings-manager in the program uses clause.FFF .This binary has no thread support compiled in.jRecompile the application with a thread-driver in the program uses clause before other units using thread.M55MMM#M5)A)MMAMMMG/MMM5MAM5MMM;MMAlsz!-9EQZcOP &qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890-=& !"#$%&,-./012xyz{|}~[;HCDBA 042615370m gg localtimeTZDIR/usr/share/zoneinfo/ /etc/timezone/etc/localtime/usr/lib/zoneinfo/localtime/proc/self/fd/=FPC 2.6.2-8 [2014/01/22] for i386 - Linux.shstrtab.text.data.bss P5P| A̱&̱