Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
 {+++ JACKPOT +++}
Procedure JackPotWin;
Begin
 If DatRec2.JackPotCounter>0 then Begin
                   Dec(DatRec2.JackPotCounter);
                   MainGameScreen;
                  End
               else Begin
                   Inc(DatRec.Hotovost,DatRec2.JackPot);
                   Inc(VyplacenoTMP,DatRec2.JackPot);
                   Inc(DatRec.Pub.Vyplaceno,DatRec2.JackPot);
                   MainGameScreen;
                   DatRec2.JackPotCounter:=9;
                   DatRec2.JackPot:=0;
                  End;
 JackPotPadl:=False; {Set Ready}
End;