Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Procedure MainScreen;
Var I: Byte;
Begin
 ClearPage(Buffer[3]);
 
 Ramecek(0,0,319,199,ColorGreenBright,Buffer[3]);
 WriteBlok(80,40,0,0,159,63,Buffer[1],Buffer[3]);
 Ramecek(78,38,241,105,ColorGreenBright,Buffer[3]);
 
 Ramecek(260,60,300,80,ColorGreenBright,Buffer[3]);
 OutText(266,66,'Bazar',Buffer[3]);
 
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,6,3,'rekord',Buffer[3]);
 WriteNumber(Buffer[1],160,80,8,16,1,10,10,DatRec.HiScore,Buffer[3]);
 
 OutText(6,28,'JACKPOT',Buffer[3]);
 OutNumber(10,38,DatRec2.Jackpot,False,Buffer[3]);
 
 For I:=0 to 60 do WritePixel(4+I,47,ColorGreenBright,Buffer[3]);
 
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,6,50,'hra',Buffer[3]);
 Zisky(27,50,0);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,6,57,'historie',Buffer[3]);
 For I:=1 to MaxHistorie do Zisky(10,57+(I*7),I);
 
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,268,5,'f10=exit',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,268,170,'p=penize',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,257,180,'o=ovladani',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],160,0,5,5,1,268,190,'s=servis',Buffer[3]);
 
 If Fps2s=True then Begin
            WriteSprite(72,130,0,64,79,87,Buffer[1],Buffer[3]);
            WriteSprite(168,130,80,64,159,87,Buffer[1],Buffer[3]);
           End
        else Blok(72,130,247,153,ColorBlack,Buffer[3]);
 
 HideMouse;
 WaitRetrace;
 FlipPage(Buffer[3],Buffer[4]);
 ShowMouse;
End;
 
 
Procedure Main;
Var Ending: Boolean;
  I: Byte;
Begin
 Ending:=False;
 SaveLoad(False); {LOAD rekord}
 SaveLoadHistorie(False); {LOAD historie}
 MainScreen;
 Repeat
  MainScreen;
  Wait(DatRec.fpsProdleva);
 
{Enter} If ((Key[28]=True) or (EnterStiskly1=1)) then
    Begin
     While Key[28]=True do Begin End;
     MainGame;
     DatRec2.Vklad[0]:=VkladyTMP;
     DatRec2.Vyplaceno[0]:=VyplacenoTMP;
     If VyplacenoTMP>VkladyTMP then
     Begin
      If (VyplacenoTMP-VkladyTMP) > DatRec.HiScore
      then DatRec.HiScore:=VyplacenoTMP-VkladyTMP;
      SaveLoad(True);
     End;
    End;
 
{S}   If Key[31]=True then
    Begin
     While Key[31]=True do Begin End;
     Servis;
    End;
 
{O}   If Key[24]=True then
    Begin
     While Key[24]=True do Begin End;
     Ovladani;
    End;
 
{P}   If ((Key[25]=True) or (GetButton3=1) or (PeStiskly1=1)) then
    Begin
     While ((Key[25]=True) or (GetButton3=1) or (PeStiskly1=1)) do Begin End;
     Prodat;
    End;
 
{F10}  If ((Key[68]=True) or (GetButton2=1)) then Ending:=True;
 
 Until Ending=True;
 HistorieHer;
 SaveLoad(True);
 SaveLoadHistorie(True);
 If DatRec.SBEnable=True then ShutdownSB;
End;