Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Procedure RiskScreen;
Begin
 WaitRetrace;
 
 {DISPLAY WIN + CREDIT}
 Blok(109,141,210,149,ColorBlack,Buffer[4]);
 Ramecek(108,138,211,150,ColorRedBright,Buffer[4]);
 Blok(118,136,138,140,ColorBlack,Buffer[4]);
 WriteText(Buffer[1],160,40,5,5,1,120,136,'win',Buffer[4]);
 Blok(168,136,206,140,ColorBlack,Buffer[4]);
 WriteText(Buffer[1],160,40,5,5,1,170,136,'credit',Buffer[4]);
 
 If VyhraShow=True then
 Begin
  If Vyhra.Castka<10 then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,130,142,Vyhra.Castka,Buffer[4]);
  If Vyhra.Castka>=100 then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,120,142,Vyhra.Castka,Buffer[4]);
  If ((Vyhra.Castka>=10) and (Vyhra.Castka<100)) then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,125,142,Vyhra.Castka,Buffer[4]);
 End;
 
 If CreditShow=True then
 Begin
  If Credit<10 then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,200,142,Credit,Buffer[4]);
  If ((Credit>=10) and (Credit<100)) then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,194,142,Credit,Buffer[4]);
  If ((Credit>=100) and (Credit<1000)) then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,188,142,Credit,Buffer[4]);
  If ((Credit>=1000) and (Credit<10000)) then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,182,142,Credit,Buffer[4]);
  If ((Credit>=10000) and (Credit<100000)) then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,176,142,Credit,Buffer[4]);
  If ((Credit>=100000) and (Credit<1000000)) then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,170,142,Credit,Buffer[4]);
  If ((Credit>=1000000) and (Credit<9999999)) then WriteNumber(Buffer[1],160,96,5,7,1,164,142,Credit,Buffer[4]);
 End;
 
 {HLAVA OREL BLINKING}
 If Risk.Blinking=True then
 Begin
  If Risk.Counter<RiskSpeed
           then Inc(Risk.Counter)
           else Begin
               Risk.Counter:=0;
               If RiskSpeedCounter>0 then Dec(RiskSpeedCounter)
                          else Begin
                             RiskSpeedCounter:=3;
                             If RiskSPDCounter>0
                             then Dec(RiskSPDCounter)
                             else RiskSPDCounter:=1;
                            End;
               If RiskSpeedCounter=0 then
               Case RiskSPDCounter of
                0: RiskSpeed:=1;
                1: RiskSpeed:=2;
               End; {Case End}
               If Risk.Phase=0 then Begin
                          Risk.Phase:=1;
                          Hlava.Enable:=False;
                          Orel.Enable:=True;
                          Btn[4].Phase:=0;
                          Btn[5].Phase:=1;
                          Btn[0].Phase:=1;
                         End
                       else Begin
                          Risk.Phase:=0;
                          Hlava.Enable:=True;
                          Orel.Enable:=False;
                          Btn[4].Phase:=1;
                          Btn[5].Phase:=0;
                          Btn[0].Phase:=1;
                         End;
              End;
 
 End;
 
 {HLAVA OREL}
 Begin
  WriteSprite(252,82,100,116,131,131,Buffer[1],Buffer[4]); {RISK}
  If Hlava.Enable=True then WriteSprite(220,104,0,140,47,179,Buffer[1],Buffer[4])
             else WriteSprite(220,104,0,100,47,139,Buffer[1],Buffer[4]);
  If Orel.Enable=True then WriteSprite(268,104,48,140,95,179,Buffer[1],Buffer[4])
            else WriteSprite(268,104,48,100,95,139,Buffer[1],Buffer[4]);
 End;
 
 {Button DO MULTIWINU}
 If Btn[0].Phase=0 then Blok(187,185,237,199,ColorRedDark,Buffer[4])
          else Blok(187,185,237,199,ColorYellow,Buffer[4]);
 Ramecek(187,185,237,199,ColorGreenDark,Buffer[4]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,231,187,'m',Buffer[4]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,189,193,'multiwin',Buffer[4]);
 
 {Button HLAVA}
 If Btn[4].Phase=0 then Blok(239,185,278,199,ColorRedDark,Buffer[4])
          else Blok(239,185,278,199,ColorYellow,Buffer[4]);
 Ramecek(239,185,278,199,ColorGreenDark,Buffer[4]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,272,187,'h',Buffer[4]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,241,193,'hlava',Buffer[4]);
 
 {Button OREL}
 If Btn[5].Phase=0 then Blok(280,185,319,199,ColorRedDark,Buffer[4])
          else Blok(280,185,319,199,ColorYellow,Buffer[4]);
 Ramecek(280,185,319,199,ColorGreenDark,Buffer[4]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,313,187,'o',Buffer[4]);
 WriteText(Buffer[1],160,20,5,5,1,282,193,'orel',Buffer[4]);
End;