Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Procedure SetupScreen;
Begin
 ClearPage(Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],0,180,5,5,1,270,5,'esc=exit',Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],0,180,5,5,1,10,5,'l = rychlost hry =',Buffer[3]);
 WriteNumber(Buffer[1],0,195,5,5,1,120,5,51-fps.prodleva,Buffer[3]);
 WriteText(Buffer[1],0,180,5,5,1,10,15,'b = sound blaster =',Buffer[3]);
 If SB=True then WriteText(Buffer[1],0,180,5,5,1,127,15,'povoleno',Buffer[3])
       else WriteText(Buffer[1],0,180,5,5,1,127,15,'zakazano',Buffer[3]);
 WaitRetrace;
 FlipPage(Buffer[3],Buffer[4]);
End;
 
 
Procedure Setup;
Var Ending: Boolean;
Begin
 Ending:=False;
 Repeat
  SetupScreen;
  Wait(fps.prodleva);
 
{L}  If Key[38]=True then
   Begin
    While Key[38]=True do WaitButton(38,20);
    If fps.prodleva>1 then Dec(fps.prodleva)
             else fps.prodleva:=50;
   End;
 
{B}  If Key[48]=True then
   Begin
    While Key[48]=True do Begin End;
    If SB=True then SB:=False
          else SB:=True;
   End;
 
{Esc} If Key[1]=True then
   Begin
    While Key[1]=True do Begin End;
    Ending:=True;
   End;
 Until Ending=True;
 HiScoreSaveLoad(True); {SAVE}
End;