{ ZAVODY.PAS Copyright (c) Miroslav LÝzal } { Hra je urcena pro 2-5 hracu. } { Ucelem je dostat se co nejdrive do cile. } { Toho dosahnete tak ze budete co nejrychleji mackat klavesu. } { V nastaveni napisete vase jmena. Zbyle polozky proenterujete. } { Za jmeny se ukaze ovladani. } { Program lze pouzit i jako software pro zjisteni kvality klavesnice.} { } { Datum:02.04.2003 http://www.trsek.com } program zavody; uses crt; var volba,nacktery,takjak:char; var cimpl1,cimpl2,cimpl3,cimpl4,cimpl5,ktery:integer; var pl1,pl2,pl3,pl4,pl5:string; var ipl1,ipl2,ipl3,ipl4,ipl5:integer; var kompl1,kompl2,kompl3,kompl4,kompl5:integer; var ispus,i,i1:integer; var vys1,vys2,vys3,vys4,vys5,vys6,vys7,vys8,vys9,vys10,vys11,vys12,vys13,vys14,vys15:string; var b1,b2,b3,b4,b5:integer; procedure ja; begin clrscr; textcolor(red); write(chr(201)); for i:=1 to 78 do write(chr(205)); write(chr(187)); for i1:=1 to 47 do begin write(chr(186)); for i:=1 to 78 do write(' '); write(chr(186)); end; write(chr(200)); for i:=1 to 78 do write(chr(205)); write(chr(188)); gotoxy(64,49); write(' Miroslav LÝzal '); textcolor(green); gotoxy(20,5); write('O AUTOROVI'); gotoxy(5,8);write('AUTOR: Miroslav LÝzal'); gotoxy(5,10);write('ROK NAROZENI: 1986'); gotoxy(5,12);write('Kontakty:'); gotoxy(5,14);write(' E_MAIL: mirek.lizal@centrum.cz'); gotoxy(5,15);write(''); repeat until keypressed; end; procedure help; begin clrscr; textcolor(red); write(chr(201)); for i:=1 to 78 do write(chr(205)); write(chr(187)); for i1:=1 to 47 do begin write(chr(186)); for i:=1 to 78 do write(' '); write(chr(186)); end; write(chr(200)); for i:=1 to 78 do write(chr(205)); write(chr(188)); gotoxy(64,49); write(' Miroslav LÝzal '); textcolor(green); gotoxy(20,5); write('NAPOVEDA'); gotoxy(5,7);write('Tato napoveda muze poslouzit tem, kdo tuto hru nepochopili.'); gotoxy(5,9);write('Hra je urcena pro 2-5 hracu. Ucelem je dostat se co nejdrive do cile.'); gotoxy(5,10);write('Toho dosahnete tak ze budete co nejrychleji mackat klavesu.'); gotoxy(5,12);write('V nastaveni napisete vase jmena. Zbyle polozky proenterujete.'); gotoxy(5,13);write('Za jmeny se ukaze ovladani.'); gotoxy(5,15);write('Program lze pouzit i jako software pro zjisteni kvality klavesnice.'); repeat until keypressed; end; procedure chy; begin b1:=0; b2:=0; b3:=0; b4:=0; b5:=0; end; procedure vysledky; begin clrscr; textcolor(red); write(chr(201)); for i:=1 to 78 do write(chr(205)); write(chr(187)); for i1:=1 to 47 do begin write(chr(186)); for i:=1 to 78 do write(' '); write(chr(186)); end; write(chr(200)); for i:=1 to 78 do write(chr(205)); write(chr(188)); textcolor(red); gotoxy(64,49); write(' Miroslav LÝzal '); textcolor(green); gotoxy(5,3); writeln(' VYSLEDKY'); writeln; gotoxy(5,5);write(chr(218)); for i:=1 to 15 do write(chr(196)); write(chr(194)); for i:=1 to 15 do write(chr(196)); writeln(chr(191)); gotoxy(5,6);writeln(chr(179),' JMENO ',chr(179),'POCET VYTEZSTVI',chr(179)); gotoxy(5,7);write(chr(195)); for i:=1 to 15 do write(chr(196)); write(chr(197)); for i:=1 to 15 do write(chr(196)); writeln(chr(180)); gotoxy(5,8);writeln(chr(179),' ',chr(179),' ',chr(179)); gotoxy(5,9);write(chr(195)); for i:=1 to 15 do write(chr(196)); write(chr(197)); for i:=1 to 15 do write(chr(196)); writeln(chr(180)); gotoxy(5,10);writeln(chr(179),' ',chr(179),' ',chr(179)); gotoxy(5,11);write(chr(195)); for i:=1 to 15 do write(chr(196)); write(chr(197)); for i:=1 to 15 do write(chr(196)); writeln(chr(180)); gotoxy(5,12);writeln(chr(179),' ',chr(179),' ',chr(179)); gotoxy(5,13);write(chr(195)); for i:=1 to 15 do write(chr(196)); write(chr(197)); for i:=1 to 15 do write(chr(196)); writeln(chr(180)); gotoxy(5,14);writeln(chr(179),' ',chr(179),' ',chr(179)); gotoxy(5,15);write(chr(195)); for i:=1 to 15 do write(chr(196)); write(chr(197)); for i:=1 to 15 do write(chr(196)); writeln(chr(180)); gotoxy(5,16);writeln(chr(179),' ',chr(179),' ',chr(179)); gotoxy(5,17);write(chr(192)); for i:=1 to 15 do write(chr(196)); write(chr(193)); for i:=1 to 15 do write(chr(196)); writeln(chr(217)); textcolor(yellow); gotoxy(9,8); write(pl1); textcolor(red); gotoxy(9,10); write(pl2); textcolor(007); gotoxy(9,12); write(pl3); textcolor(005); gotoxy(9,14); write(pl4); textcolor(006); gotoxy(9,16); write(pl5); textcolor(green); gotoxy(15,20); writeln; gotoxy(25,8); write(b1); gotoxy(25,10); write(b2); gotoxy(25,12); write(b3); gotoxy(25,14); write(b4); gotoxy(25,16); write(b5); gotoxy(5,45);write(' Zmacknete nejakou klavesu!'); repeat; until keypressed end; procedure nastaveni; begin clrscr; textcolor(red); write(chr(201)); for i:=1 to 78 do write(chr(205)); write(chr(187)); for i1:=1 to 47 do begin write(chr(186)); for i:=1 to 78 do write(' '); write(chr(186)); end; write(chr(200)); for i:=1 to 78 do write(chr(205)); write(chr(188)); textcolor(red); gotoxy(64,49); write(' Miroslav LÝzal '); textcolor(green);gotoxy(2,3);write(' NASTAVENI'); textcolor(yellow); gotoxy(5,5);WRITELN('Hrac 1:'); textcolor(red); gotoxy(5,7);WRITELN('Hrac 2:'); textcolor(007); gotoxy(5,9);WRITELN('Hrac 3:'); textcolor(005); gotoxy(5,11);WRITELN('Hrac 4:'); textcolor(006); gotoxy(5,13);WRITELN('Hrac 5:'); textcolor(green); gotoxy(15,5);readln(pl1);if not(pl1='') then begin gotoxy(25,5);write('klavesa: Y');end else pl1:='Hrac 1'; gotoxy(15,7);readln(pl2);if not(pl2='') then begin gotoxy(25,7);write('klavesa: C');end else pl2:='Hrac 2'; gotoxy(15,9);readln(pl3);if not(pl3='') then begin gotoxy(25,9);write('klavesa: B');end else pl3:='Hrac 3'; gotoxy(15,11);readln(pl4);if not(pl4='') then begin gotoxy(25,11);write('klavesa: M');end else pl4:='Hrac 4'; gotoxy(15,13);readln(pl5);if not(pl5='') then begin gotoxy(25,13);write('klavesa: 1');end else pl5:='Hrac 5'; writeln; writeln; gotoxy(5,15); write(' Zmacknete nejakou klavesu!'); repeat; until keypressed; for i:=1 to 2 do chy; end; procedure ppl1; begin textcolor(yellow); gotoxy(kompl1+13,7); write(chr(219)); end; procedure ppl2; begin textcolor(red); gotoxy(kompl2+13,10); write(chr(219)); end; procedure ppl3; begin textcolor(007); gotoxy(kompl3+13,13); write(chr(219)); end; procedure ppl4; begin textcolor(005); gotoxy(kompl4+13,16); write(chr(219)); end; procedure ppl5; begin textcolor(006); gotoxy(kompl5+13,19); write(chr(219)); end; procedure hra; begin repeat kompl1:=0; kompl2:=0; kompl3:=0; kompl4:=0; kompl5:=0; clrscr; textcolor(red); write(chr(201)); for i:=1 to 78 do write(chr(205)); write(chr(187)); for i1:=1 to 47 do begin write(chr(186)); for i:=1 to 78 do write(' '); write(chr(186)); end; write(chr(200)); for i:=1 to 78 do write(chr(205)); write(chr(188)); gotoxy(64,49); write(' Miroslav LÝzal '); textcolor(yellow); gotoxy(3,7);writeln(pl1);gotoxy(13,7);write(chr(219)); textcolor(red); gotoxy(3,10);writeln(pl2);gotoxy(13,10);write(chr(219)); textcolor(007); gotoxy(3,13);writeln(pl3);gotoxy(13,13);write(chr(219)); textcolor(005); gotoxy(3,16);writeln(pl4);gotoxy(13,16);write(chr(219)); textcolor(006); gotoxy(3,19);writeln(pl5);gotoxy(13,19);write(chr(219)); textcolor(green); gotoxy(72,3);write('CIL'); gotoxy(73,4);write(chr(179)); gotoxy(73,5);write(chr(179)); gotoxy(73,6);write(chr(179)); gotoxy(73,7);write(chr(179)); gotoxy(73,8);write(chr(179)); gotoxy(73,9);write(chr(179)); gotoxy(73,10);write(chr(179)); gotoxy(73,11);write(chr(179)); gotoxy(73,12);write(chr(179)); gotoxy(73,13);write(chr(179)); gotoxy(73,14);write(chr(179)); gotoxy(73,15);write(chr(179)); gotoxy(73,16);write(chr(179)); gotoxy(73,17);write(chr(179)); gotoxy(73,18);write(chr(179)); gotoxy(73,19);write(chr(179)); gotoxy(73,20);write(chr(179)); gotoxy(73,21);write(chr(179)); gotoxy(73,22);write(chr(179)); gotoxy(73,23);write(chr(179)); gotoxy(12,3);write('START'); gotoxy(14,4);write(chr(179)); gotoxy(14,5);write(chr(179)); gotoxy(14,6);write(chr(179)); gotoxy(14,7);write(chr(179)); gotoxy(14,8);write(chr(179)); gotoxy(14,9);write(chr(179)); gotoxy(14,10);write(chr(179)); gotoxy(14,11);write(chr(179)); gotoxy(14,12);write(chr(179)); gotoxy(14,13);write(chr(179)); gotoxy(14,14);write(chr(179)); gotoxy(14,15);write(chr(179)); gotoxy(14,16);write(chr(179)); gotoxy(14,17);write(chr(179)); gotoxy(14,18);write(chr(179)); gotoxy(14,19);write(chr(179)); gotoxy(14,20);write(chr(179)); gotoxy(14,21);write(chr(179)); gotoxy(14,22);write(chr(179)); gotoxy(14,23);write(chr(179)); gotoxy(3,46); write(' Konec Q'); repeat gotoxy(79,39); nacktery:=upcase(readkey); ktery:=ord(nacktery); if ktery=cimpl1 then begin kompl1:=kompl1+1; ppl1; end; if ktery=cimpl2 then begin kompl2:=kompl2+1; ppl2; end; if ktery=cimpl3 then begin kompl3:=kompl3+1; ppl3; end; if ktery=cimpl4 then begin kompl4:=kompl4+1; ppl4; end; if ktery=cimpl5 then begin kompl5:=kompl5+1; ppl5; end; until (kompl1=60) or (kompl2=60) or (kompl3=60) or (kompl4=60) or (kompl5=60) or (nacktery='q') or (nacktery='Q'); if (kompl1>kompl2) and (kompl1>kompl3) and (kompl1>kompl4) and (kompl1>kompl5) then begin b1:=b1+1 end; if (kompl2>kompl1) and (kompl2>kompl3) and (kompl2>kompl4) and (kompl2>kompl5) then begin b2:=b2+1 end; if (kompl3>kompl2) and (kompl3>kompl1) and (kompl3>kompl4) and (kompl3>kompl5) then begin b3:=b3+1 end; if (kompl4>kompl2) and (kompl4>kompl3) and (kompl4>kompl1) and (kompl4>kompl5) then begin b4:=b4+1 end; if (kompl5>kompl2) and (kompl5>kompl3) and (kompl5>kompl4) and (kompl5>kompl1) then begin b5:=b5+1 end; kompl1:=0; kompl2:=0; kompl3:=0; kompl4:=0; kompl5:=0; repeat textcolor(red); gotoxy(15,25); writeln('Chcete zacit znovu? A/N '); textcolor(black); takjak:=upcase(readkey); until (takjak='A') or (takjak='N'); until takjak='N'; end; begin textmode(CO80 + Font8x8); textbackground(black); clrscr; pl1:='Hrac 1'; pl2:='Hrac 2'; pl3:='Hrac 3'; pl4:='Hrac 4'; pl5:='Hrac 5'; cimpl1:=ord('Y'); cimpl2:=ord('C'); cimpl3:=ord('B'); cimpl4:=ord('M'); cimpl5:=ord('1'); repeat clrscr; textcolor(red); write(chr(201)); for i:=1 to 78 do write(chr(205)); write(chr(187)); for i1:=1 to 47 do begin write(chr(186)); for i:=1 to 78 do write(' '); write(chr(186)); end; write(chr(200)); for i:=1 to 78 do write(chr(205)); write(chr(188)); gotoxy(64,49); write(' Miroslav LÝzal '); textcolor(yellow); gotoxy(50,12); write(chr(219),chr(219),chr(219),' ',chr(219),chr(219)); gotoxy(51,13); write(chr(219),' ',chr(219),chr(219),chr(219),chr(219));textcolor(green);write(chr(219));textcolor(yellow);write(chr(219)); gotoxy(51,14); write(chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219)); gotoxy(50,15); write(chr(219),chr(219)); textcolor(blue); write(chr(219)); textcolor(yellow); write(chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219)); textcolor(blue); write(chr(219)); textcolor(yellow); write(chr(219),chr(219)); textcolor(red); gotoxy(20,3); write(chr(219),chr(219),chr(219),' ',chr(219),chr(219)); gotoxy(21,4); write(chr(219),' ',chr(219),chr(219),chr(219),chr(219));textcolor(green);write(chr(219));textcolor(red);write(chr(219)); gotoxy(21,5); write(chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219)); gotoxy(20,6); write(chr(219),chr(219)); textcolor(blue); write(chr(219)); textcolor(red); write(chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219),chr(219)); textcolor(blue); write(chr(219)); textcolor(red); write(chr(219),chr(219)); gotoxy(64,49); write(' Miroslav LÝzal '); TEXTCOLOR(GREEN); gotoxy(15,15);WRITELN('HRA 1'); gotoxy(15,17);WRITELN('NASTAVENI 2'); gotoxy(15,19);WRITELN('VYSLEDKY 3'); gotoxy(15,21);WRITELN('NAPOVEDA 4'); gotoxy(15,23);WRITELN('O AUTOROVI 5'); gotoxy(15,25);WRITELN('KONEC 6'); GOTOXY(15,27); VOLBA:=READKEY; if volba='1' then hra else if volba='2' then nastaveni else if volba='3' then vysledky else if volba='4' then help else if volba='5' then ja; until volba='6'; end.