Editor for animate

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Ľuboš Saloky
Program: Animacie.pas
File exe: Animacie.exe
need: Mukogr.pasMukoutil.pasMyska.pas

Editor for animate.
{ MYSKA.PAS                             }
{ Rutiny pre prácu s počítačovou myšov.               }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
unit Myska;
                INTERFACE
const Lave:byte=1;
   Prave:byte=2;
   Stredne:byte=4; {len pre PC AT}
procedure StavMysi(var JeInstalovany:boolean;var PocetTlacidiel:byte);
procedure ZapniKurzorMysi;
procedure VypniKurzorMysi;
procedure OknoKurzora(x1,x2,y1,y2:word);
procedure ZistiPoziciu(var x,y:word;var Tlacidla:byte);
procedure NastavKurzor(x,y:word);
procedure CakajNaPustenie;
               IMPLEMENTATION
procedure StavMysi(var JeInstalovany:boolean;var PocetTlacidiel:byte);
var pom1,pom2:integer;
begin
 asm
       mov ax,0
       int 33h
       mov pom1,ax
       mov pom2,bx
 end;
 if pom1=0 then JeInstalovany:=False
 else JeInstalovany:=True;
 case pom2 of
  -1:PocetTlacidiel:=0;
   0:PocetTlacidiel:=2; {MS AT}
   3:PocetTlacidiel:=3; {PC AT}
 end;
end;
procedure ZapniKurzorMysi;assembler;
asm
       mov ax,1
       int 33h
end;
procedure VypniKurzorMysi;assembler;
asm
       mov ax,2
       int 33h
end;
procedure OknoKurzora(x1,x2,y1,y2:word);assembler;
asm
       mov ax,7
       mov cx,x1
       mov dx,x2
       int 33h
       mov ax,8
       mov cx,y1
       mov dx,y2
       int 33h
end;
procedure ZistiPoziciu(var x,y:word;var Tlacidla:byte);
var px,py:word;Ptlacidla:byte;
begin
 asm
       mov ax,3
       int $33
       mov px,cx
       mov py,dx
       mov pTlacidla,bl
 end;
 x:=px;y:=py;tlacidla:=ptlacidla;
end;
procedure NastavKurzor(x,y:word);assembler;
asm
       mov ax,4
       mov cx,x
       mov dx,y
       int 33h
end;
procedure CakajNaPustenie;assembler;
asm
@Cakaj:   mov ax,3
       int 33h
       cmp bx,0
       jne @Cakaj
end;
BEGIN
END.