Program na určenie celočíselného podielu a zvyšku pomocou sčítania a odčítania

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Delenie.pas

Program na určenie celočíselného podielu a zvyšku pomocou sčítania a odčítania. Program určí vačšie, menšie číslo.
{ DELENIE.PAS                  Copyright (c) Pheo }
{ Program na určenie celočíselného podielu a zvyšku pomocou sčítania}
{ a odčítania. Program určí vačšie, menšie číslo.          }
{                                  }
{ Datum:15.04.2003               http://www.trsek.com }
 
program delenie;
var a,b,c,d:longint;
begin
  writeln('Zadaj dve nenulove cisla, vydelim ich');
  write('a= ');read(a);
  write('b= ');read(b);
  if a<b then begin c:=b; b:=a; end
     else c:=a;
  d:=0;
  while (c>b) or (c=b) do
  begin
   c:=c-b;
   d:=d+1;
  end;
  write('Podiel je ',d,'  a zvysok je ',c);
  writeln; readln;
end.