{ FIBONACCIHO_CISLA.PAS Copyright (c) Pheo } { Kolko parikov zajacov budeme mat po jednom roku, ak plati: } { Na zaciatku mame jeden par, kazdemu paru sa po mesiaci narodi vzdy} { dalsi par a ostatni nezomieraju prirodzenou ani nasilnou smrtou. } { vyjadruje to postupnost cisel nazyvana Fibonacciho cisla, v ktorej} { kazde nasledujuce cislo dostaneme ako sucet dvoch predchadzajucich.} { Plati : F0=0, F1=1, F2=1, F3=2, F4=3, F5=5, F6=8, F7=13, F8=21 ...} { } { Datum:30.05.2000 http://www.trsek.com } program fibinacciho_cisla; CONST MAX=46; var i,n:longint; F: array [0..max] of longint; begin write ('Pocitam Fibonacciho cisla. Zadaj pocet (max 46) :'); readln(n); F[0]:=0; F[1]:=1; for i:=2 to n do F[i]:=F[i-1]+F[i-2]; for i:=0 to n do writeln('F(',i,')= ',F[i]); readln; end.