Program calculate surface and capacity of the pyramid

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Juraj Pupák
Program: Objemihl.pas
File exe: Objemihl.exe

Program calculate surface and capacity of the pyramid.
{ OBJEMIHL.PAS                           }
{ Program vyziada rozmery ihlanu a vypocita jeho objem.       }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program ObjemIhlanu;
uses crt;
var
  V,Sp,a,b,c,vyska,s : real;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Program vypocita objem ihlanu');
 writeln('-----------------------------');
 
 write('Zadaj cislo a : ');
 readln(a);
 write('Zadaj cislo b : ');
 readln(b);
 write('Zadaj cislo c : ');
 readln(c);
 write('Zadaj vysku ihlanu v : ');
 readln(vyska);
 
 s := a + b + c / 2;
 S := sqrt (s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
 V := S * vyska / 3;
 writeln('Objem ihlanu je ',V:0:4);
 readln;
end.