Rozmenenie danej sumy na najmenší počet platidiel

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Platidla.pas
File exe: Platidla.exe

Rozmenenie danej sumy na najmenší počet platidiel.
{ PLATIDLA.PAS                  Copyright (c) Pheo }
{ Rozmena danej sumy na najmenší počet platidiel.          }
{                                  }
{ Datum:23.04.2003               http://www.trsek.com }
 
PROGRAM PLATIDLA;  
var s:integer;
 
procedure suma(h:integer);
var p:integer;
begin
 p:=s div h;
 writeln(p,' * ',h);
 s:=s mod h;
end;
 
begin
 write(' Zadaj sumu : ');
 read(s);
 suma(5000);
 suma(1000);
 suma(500);
 suma(200);
 suma(100);
 suma(50);
 suma(20);
 suma(10);
 suma(5);
 suma(2);
 suma(1);
 ReadLn;
end.