Program pre spr8vu objednávok žalúzií.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
zaluzie.pngProgram: Zaluzie.pasArchiv.pasDealer.pasFarba.pasFax.pasFilter.pasFormul.pasFyzic.pasHelp.pasKniznic.pasMiesto.pasMzdy.pasOption.pasPr_zal.pasRead_dbf.pasRedef.pasSdv.pasTlac.pasTrsek.pasZaluz.pasZostavy.pas
Súbor exe: Zaluzie.exe
Potrebné: Zaluzie.zipHelp.datDealerDealer.$$$Fax.datKumuly.$$$Kumuly.frmKumuly.kumMeracMontazOption.dbfOption.frmOption.indPoradie.datVystup.txtZaluzie.dbfZaluzie.datZaluzie.frmZaluzie.indZaluzie.txtZostava.frm

Program bol vytvorený pre vnutorné potreby firmy KOMA pre spravu objednávok žalúzií.

Bližší popis jednotlivých funkcií:
F2 - Zalúzia
Slúži ako nosná časť celého tohto programu dajú sa v ňom zadávať informácie o objednávateľovi ako jeho MENO, ADRESA, PODLAŽIE.
Kvôli neskorším rozpisom je možné vyplniť (ŠTVRŤ) program sa potom bude týmto riadiť.
Ďalej informácie o tom kto bol dohadzovač (DEALER), kto odmeriaval žalúziu (MERAČ) a nakoniec mená až troch (MONTÁŽNIKOV).
Je možné ďalej vyplniť DATUM OBJEDNAVKY, s tým, že program okamžite prepočíta kedy uplyie doba 14 dní na vykonanie montáže (LEHOTA).
Ak je nám známa CENA žalúzie po je vyplnení okamžite vypočítava DOPLATOK. Po vyplnení ZALOHY je vypočítaný doplatok znova.
Pri vyplňovaní mzdových nákladov máme približný mzdový charakter pre jednotlivých zainteresovaných.
Žalúzie sa vypĺňajú intuitívne pričom ak nie je zadaná farba nie je možné vyplniť žalúziu ďalšiu.

Číselníky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sú aktivované okamžite po stlačení klávesy ENTER. Potom si stačí vybrať potrebné a znova stlačiť ENTER. Ak však má užívateľ čísla v krvi stačí napísať priamo číslo program si už neako poradí sám.

F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA
Okno pre doplnenie číselníka dealerov (meračov, montážnikov farieb). Pohyb šipkami, ESC - koniec práce, DEL - označ dealera na zmazanie.

F4 - ULICA
Okno pre doplnenie číselníka ulíc. Ostatné ako u DEALER. Ak však stlacíte ENTER na položke vpravo objaví sa vám okno MESTO, kde si vyberiete do akého mesta potrí ulica. Aj v meste je ešte možné vybrať KRAJ. ( Upozorňujem, že názvy sú pracovné. Znamená, že ich použitie môže byť iné).
{ HELP.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Rutiny pre zobrazenie napovedy (help) programu.          }
{                                  }
{ Datum:19.06.1995              http://www.trsek.com }
 
procedure help(strana:integer);
var f:text;
 s1,s:string;
  i:integer;
  ch:char;
 
begin
 assign(f,shelp);
 {$I-}
 reset(f);
 {$I+}
 i:=ioresult;
 s:='';
 okno(3,3,76,22,' Help programu ŚALéZIE ',' PgUp-Dopredu PgDn-Dozadu ESC-Koniec   Software by TRSEK ',pnhelp);
 
 repeat
 if i=0 then begin
   close(f);reset(f);
   s:=stri(strana,3);
   while not( eof(f) or (copy(s,2,3)=stri(strana,3) )) do begin
   readln(f,s);s1:=copy(s,2,3);
   end;
   end;
 
 if (i<>0) or eof(f) then begin
   hlaska('Nenaçiel som danŁ kapitolu v HELP sŁbore',40);
   strana:=strana-1;
   if i<>0 then exit;
   end;
 
 farba(pnhelp,fnhelp);s:=' ';
 clrscr;writeln('Strana ',strana);
 
 repeat
  for i:=1 to length(s) do begin
    if s[i]='^' then begin
            farba(pvhelp,fvhelp); i:=i+1;end
          else farba(pnhelp,fnhelp);
    write(s[i]);
   end;
  farba(pnhelp,fnhelp);
  writeln;write(' ');
  readln(f,s);
 until ( eof(f) or (s[1]='@') );
 
 ch:=readkey;
 if ch=#0 then begin
   ch:=readkey;
   if ch=#73 then strana:=strana-1;
   if ch=#81 then strana:=strana+1;
   if strana<0 then strana:=0;
   ch:=#0;i:=0;
   end;
 until (ch in [#13,#32,#27]);
 close(f);
end;