Abs

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací absolutní hodnotu argumentu.

Deklarace
function Abs(X): (Stejného typu jako parametr);
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
X je výraz celočíselného nebo reálného typu. Výsledkem, který je stejného typu jako X, je absolutní hodnota X.


Vzorový příklad

{Abs.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Abs.}
var
  r: Real;
  i: Integer;
begin
  r := Abs(-2.3);       { 2.3 }
  i := Abs(-157);       { 157 }
end.