And

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Bitový AND

AND vrací bitový AND dvou výrazů.

Výraz1 AND Výraz2

Oba výrazy musí být v absolutní přímé hodnotě.

Tabulka
A B A AND B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Výsledek
Absolutní přímá hodnota.