CWD - konvertuj slovo do dvouslova

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
CWD - konvertuj slovo do dvouslova
Časování
2
Popis
Instrukce CWD konvertuje slovo se znaménkem umístěné v registru AX do dvouslova se znaménkem v registrech DX:AX. Operace je provedená tak, že bit MSB registru AX je rozšíren do všech (zbývajících) pozic registru DX.


Syntaxe
CWD (žádné operandy)


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
žádné


Poznámka pro 80386
Šírka slova je 32 bitů. Hodnota pred konverzí (s rozšíreným znaménkovým bitem) je uložena v EAX, výsledek konverze je ukládan do registrového páru EDX:EAX.


Příklad
CWD