Class

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

V novších jazykoch sa ( správnejšie ako v Pascale 7.0 ! ) typ OOP označuje ako trieda (class) a jeho inštancie – premenné toho typu - ako objekty.