DetectGraph

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Otestuje hardware a určí, který grafický driver a režim použít.

Deklarace
procedure DetectGraph(var GraphDriver, GraphMode: Integer);
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
DetectGraph vrací zjištěné hodnoty driveru a režimu, které lze předat proceduře InitGraph, jež pak zavede správný driver. Pokud nebyl zjištěn žádný grafický hardware, parametr GraphDriver a funkce GraphResult vracejí hodnotu grNotDetected.
Pokud není instruována jinak, procedura InitGraph volá DetectGraph, najde a zavede správný driver a inicializuje grafický systém. Jediným důvodem k přímému volání DetectGraph je změnit driver, který DetectGraph doporučuje. Pokud proceduře InitGraph předáváte jiný Graph Driver než Detect, musíte také předat GraphMode platný pro požadovaný driver.
Viz také
CloseGraph
GraphResult
InitGraph


Vzorový příklad

{Detctgrf.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Detectgraph.}
uses Graph;
var GraphDriver, GraphMode: Integer;
begin
 DetectGraph(GraphDriver, GraphMode);
 if (GraphDriver = EGA) or
   (GraphDriver = EGA64) then
 begin
  GraphDriver := CGA;
  GraphMode := CGAHi;
 end;
 InitGraph(GraphDriver, GraphMode,' ');
 if GraphResult <> grOk then
  Halt(1);
 Line(0, 0, GetMaxX, GetMaxY);
 Readln;
 CloseGraph;
end.