DiskSize

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací celkovou velikost v bajtech v určené diskové jednotce.

Deklarace
function DiskSize(Drive: Byte): Longint;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
kde
0 Aktuální jednotka
1 Mechanika A
2 Mechanika B
3 Disk C
atd.
Návratová hodnota
-1, pokud je číslo diskové jednotky neplatné.
Viz také
DiskFree
GetDir


Vzorový příklad

{ Disksize.PAS }
{ Vzorový příklad pro funkci DiskSize. }
{ Pro Windows: }
{ uses WinDos, WinCrt; }
uses Dos;
begin
  Writeln(DiskSize(0) div 1024, ' Kbajtů kapacity ');
end.