Exp

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací exponenciál argumentu.

Deklarace
function Exp(X: Reálný): Reálný;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Návratová hodnota
Hodnota exponenciálu X, tzn. hodnota e umocněná na X, kde e je základ přirozeného logaritmu.
Viz také
Ln


Vzorový příklad

{Exp.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Exp.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
 begin
   Writeln('e = ',Exp(1.0));
 end.